Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Dodatki HTML i JavaScript oraz programy CPA pogrupowaliśmy w kampanie oraz rozbudowaliśmy możliwości ich grupowego eksportu i importu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom łatwiejszego zarządzania integrowanymi na stronach sklepu kodami JavaScript/HTML, umożliwiamy ich organizację w kampanie (włączenie wielu skryptów odbywa się "jednym kliknięciem") oraz rozbudowaliśmy możliwości eksportu/importu nie tylko pojedynczych skryptów, ale całych kampanii, co ułatwi ich zarządzanie nimi na wielu stronach oraz sklepach jednocześnie.

Na stronach sklepów umieszczane są nie tylko pojedyncze skrypty, ale także grupy skryptów, które umieszczone na wielu różnych stronach pozwalają na rozbudowaną integrację z narzędziami zewnętrznymi. Mając to na uwadze:

  1. pogrupowaliśmy Dodatki HTML i JavaScript (snippety) i programy CPA w kampanie
  2. rozbudowaliśmy mechanizmy eksportu/importu skryptów oraz kampanii z wykorzystaniem formatu ICF

Kampanie skryptów mogą zawierać wiele skryptów umieszczonych na różnych stronach. Dzięki temu, że skrypty zostały zgrupowane, możliwe jest ich włączenie/wyłączenie na wszystkich stronach jednocześnie "jednym kliknięciem" na poziomie kampanii.

Oprócz możliwości eksportu/importu pojedynczego skryptu, od dzisiaj możliwy jest także eksport/import całych kampanii, co oznacza, że zainstalowanie nowego mechanizmu skryptów na wielu stronach (czyli kampanii) można dzisiaj ograniczyć do zaimportowania jednego pliku i uruchomienia kampanii na stronie sklepu.

W ten sposób chcieliśmy ułatwić pracę nie tylko sklepom, ale także developerom oraz integratorom. Oto kilka przykładów:

  • developer jest w stanie przygotować skrypty do umieszczenia na wielu stronach, skonfigurować je w panelu IAI-Shop.com, a następnie przekazać do instalacji w sklepie w postaci pojedynczego pliku eksportu ICF. Po stronie sklepu zostanie tylko zaimportowanie pliku oraz uruchomienie kampanii skryptów.
  • integrator jest w stanie przygotować rozwiązanie umożliwiające integrację skryptową dowolnych stron sklepu z jego systemem. Dystrybucja takiego rozwiązania może ograniczyć się do udostępnienia pojedynczego pliku ICF, który to plik sklep zaimportuje i uruchomi kampanię skryptów.
  • właściciele kilku sklepów są w stanie przenosić skrypty oraz ich całe kampanie, pomiędzy swoimi sklepami, dopracowując je w jednym sklepie, eksportując plik lub pliki, oraz importując je w kolejnych. Tym samym przeniesienie lub powielenie kampanii pomiędzy sklepami i panelami w IAI-Shop.com zajmuje minuty.

Poznaj możliwości Dodatków HTML i JavaScript