Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Dodaliśmy możliwość ustawienia maksymalnej wartości koszyka, powyżej której rabat nie będzie aktywowany oraz wskazanie grup towarów, które nie będą uwzględniane przy wyliczaniu wartości koszyka.

Moduły kampanii rabatowych oraz rabatów indywidualnych wzbogaciliśmy o nowe ustawienia, dzięki którym możesz je dostosować jeszcze lepiej do swoich potrzeb. Teraz, oprócz minimalnej wartości koszyka, po osiągnięciu której aktywuje się rabat, możesz zastosować też maksymalną wartość towarów w koszyku po przekroczeniu której rabat już nie będzie działał. Dodatkowo masz też możliwość wskazania produktów przypisanych do stref specjalnych, które nie będą uwzględniane przy wyliczaniu tej wartości.

Załóżmy, że umożliwiasz swoim klientom korzystanie z rabatów, często na duże wartości. Możesz wiele stracić, jeśli oferujesz kody rabatowe w wysokości 50%, kiedy klient dokona zakupów za kwotę rzędu kilku tysięcy złotych. Teraz w takich sytuacjach, możesz posłużyć się ograniczeniami wartości koszyka w konfiguracji rabatów. Ustalając teraz górną granicę aktywacji rabatu np. na 1000zł, możesz sprawić, że klient w przypadku takiego kodu może zaoszczędzić maksymalnie 500 zł (jeśli wartość jego koszyka będzie wynosiła dokładnie 1000zł - powyżej tej wartości rabat się w ogóle nie włączy).

Dodatkowo, teraz możesz już ustalić, czy towary ze stref specjalnych będą uwzględniane przy wyliczaniu wartości koszyka. W ten sposób unikniesz sytuacji, w której klienci uzyskiwali minimalną wartość zamówienia potrzebną do aktywacji rabatu, dodając do koszyka jedynie towary promocyjne, które i tak mają już obniżoną cenę.

Dowolnie ustaw zakres wartości koszyka, po osiągnięciu którego rabat zostanie aktywowany

Do tej pory mogłeś ustawić rabat, który aktywowany jest po osiągnięciu minimalnej wartości zamówienia. Teraz masz możliwość określenia maksymalnej wartości towarów w koszyku, przy której rabat jest aktywny.

Na karcie edycji kampanii i grup rabatowych klientów dodaliśmy możliwość wpisania maksymalnej wartości towarów, dla której rabat będzie obowiązywał. Teraz, minimalna i maksymalna wartość towarów wymagana do aktywacji rabatu, widnieje jako zakres wartości.

Wprowadzenie maksymalnej wartości spowoduje, że kod będzie możliwy do wykorzystania tylko do pewnej wartości towarów w koszyku - powyżej tej wartości kod przestanie funkcjonować. Dzięki temu, będziesz teraz miał dokładną kontrolę nad tym, kiedy rabat zostanie aktywowany, a kiedy dezaktywowany.

Prezentacja kodu rabatowego w sklepie

Funkcjonalność prezentująca informację o maksymalnej wartości koszyka już wkrótce będzie dodana w maskach STANDARD. Jeśli używasz indywidualnej maski i chcesz dodać informację o maksymalnej wartości produktów w koszyku w podglądzie kodów rabatowych, zgłoś się do działu graficznego w celu modyfikacji template Twojego sklepu.

Zdecyduj, które towary będą uwzględniane przy wyliczaniu wymaganej wartości koszyka

W ustawieniach kampanii rabatowej do tej pory była możliwość ustawienia minimalnej wartości towarów bez rabatów w koszyku. Opcja ta wyraźnie wskazywała na towary bez rabatów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, uzupełniliśmy konfigurację sposobu wyliczania wymaganej wartości koszyka.

Uwzględnienie towarów objętych rabatem przy wyliczaniu wartości koszyka

Teraz, przy wyliczaniu wartości koszyka, możesz uwzględniać:

  • tylko towary, których rabat dotyczy
  • tylko towary, których rabat nie dotyczy
  • lub wszystkie towary w koszyku.

Przykładowo, tworzymy kod rabatowy z dolnym zakresem wartości w koszyku równym 500 zł, na wszystkie towary z kategorii "buty". Zaznaczamy opcję "Do wyliczenia wartości koszyka uwzględniaj: Tylko towary, których rabat dotyczy". Kod zacznie działać wtedy, gdy minimalna wartość koszyka przekroczy 500zł, ale przy sumowaniu tylko towarów z kategorii "buty". Jeśli w koszyku klient umieści buty za 400 zł i kurtkę za 200 zł, to kod nie zostanie aktywowany.

Towary ze stref specjalnych

Jako uzupełnienie powyższej konfiguracji dodaliśmy również opcję pozwalającą na wyłączenie uwzględniania towarów ze stref specjalnych przy wyliczaniu wartości koszyka. Teraz np. towary przecenione lub promocyjne, na które często nałożony jest dodatkowy upust, nie muszą być wliczane w wartość koszyka. Wystarczy zaznaczenie odpowiednich stref w ustawieniach rabatu.

Przeczytaj więcej o kampaniach rabatowych