Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Bridge 2.4 z nowymi funkcjami

W nowej wersji programu Bridge wprowadziliśmy istotne zmiany w zakresie przesyłania informacji o zamówieniach z panelu do programu FK.

Pierwszą zmianą są nowe predefiniowane tryby rejestracji zamówień, z których można wybrać najbardziej dopasowany do własnych potrzeb tryb, według którego Bridge będzie odpowiednio postępował w ramach przesyłania informacji o zamówieniach do programów FK. Udostępnione zostały do wyboru cztery różne tryby rejestracji zamówień. Szczególne zastosowanie nowe tryby rejestracji zamówień mają w przypadku, gdy zamówienia w panelu sklepu mają przypisane towary z wielu magazynów. Wybierając odpowiedni tryb rejestracji można zdecydować czy program Bridge ma dzielić zamówienia według magazynów do których są przypisane towary czy wszystkie towary z zamówienia traktować tak, jakby były przypisane do magazynu z którego jest realizowane zamówienie. Zmiana ta była postulowana przez część klientów, po wprowadzeniu w poprzednich wersjach zmian do sposobu rejestrowania zamówień. Teraz to Państwo możecie sami wybrać jeden z algorytmów zachowania się programu.

Drugą istotną nowością jest wprowadzenie obsługi zamówień w obcej walucie rozliczeniowej. Teraz jeśli masz sklep, który jest rozliczany w obcej walucie np. EUR, program Bridge zarejestruje zamówienie w programie FK w odpowiedniej walucie, jeśli wybrana waluta jest obsługiwana przez program FK. Jest to istotna zmiana dla firm, które mają osobne sklepy obsługujące zamówienia zagraniczne oraz firm zagranicznych.

Kolejną nowością jest możliwość przesyłania wraz zamówieniem do programu FK informacji o opłacie za wybraną formę płatności jako pozycja usługi na zamówieniu (podobnie jak w przypadku kosztów przesyłki). W ustawieniach programu można teraz wybrać i przypisać odpowiednią usługę z programu FK, która odpowiadać będzie opłacie za wybraną formę płatności.

Ponadto w nowej wersji Bridge 2.4 wprowadziliśmy zmianę odnośnie przesyłania informacji o klientach do programu FK. Teraz kartoteka kontrahenta w programie FK jest zakładana również pomimo nieudanej rejestracji zamówienia przez Bridge (jeśli zamówienia zostanie oznaczone przez Bridge jako "błędne".

Przypominamy, że w ramach wykupionego klucza licencyjnego przysługują Państwu bezpłatne aktualizacje. Prosimy zatem o aktualizację starych wersji programu, szczególnie wersji 1.x. Ponieważ możliwe jest teraz wybranie scenariusza aktualizacji takiego samego jak w wersjach 1.x nie będą one już dłużej wspierane.