Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Bridge 2.3 - sam omijaj przeszkody w synchronizacji

Pojawiła się nowa wersja Bridge 2.3, w której wprowadzone zostały zmiany w zakresie rejestracji (przenoszenia) zamówień z panelu sklepu do programów F/K oraz diagnostyki nieudanych prób rejestracji zamówień w programach F/K. Zmiany te mają na celu usprawnienie obsługi i procesowania zamówień przy pomocy Bridge.

Pierwsza nowość dotyczy zmiany sposobu postępowania programu Bridge z zamówieniami zawierającymi produkty z różnych magazynów. Dotychczas program Bridge dzielił takie zamówienia na kilka oddzielnych po magazynach i rejestrował w programach F/K w odpowiednich magazynach. Teraz program Bridge rozpatruje zamówienia według magazynu, z którego jest realizowane zamówienie w panelu sklepu. Jeżeli zatem zamówienia w panelu zawierać będzie produkty z innego magazynu niż magazyn, z którego jest realizowane zamówienie, nie zostanie ono zarejestrowane przez Bridge w programie F/K. Aby takie zamówienie mogło zostać zarejestrowane należy wykonać przesunięcie dla wszystkich produktów do magazynu, z którego jest realizowane. Zmiana na na celu eliminację zamówień, które na koniec przesunięć pozostają puste, wypełniając bazę programów F/K.

Drugą nowością wprowadzoną tej wersji jest rozbudowana diagnostyka rejestracji zamówień zarówno po stronie panelu sklepu jak i programu Bridge. W panelu została wprowadzona nowa flaga API informująca o nieudanej rejestracji zamówienia, która jest ustawiana przez Bridge w przypadku, gdy zamówienie zostanie oznaczone w Bridge jako błędne lub pominięte. Do tego dla Państwa wygody program Bridge generuje szczegółowe informacje o przyczynach dlaczego zamówienie nie mogło być zarejestrowane oraz porady co należy zrobić, by zamówienie mogło zostać pomyślnie zarejestrowane w programie F/K. Informacje te dostępne są w programie Bridge (Pic. 3) na liście zamówień (Pic. 2) oraz bezpośrednio w panelu sklepu na karcie edycji zamówienia (Pic. 1). Dzięki temu, większość dotychczasowych wątpliwości, zgłaszanych do Działu wsparcia IAI, będziecie mogli rozwiać samodzielnie, szybciej i prościej niż do tej pory.