Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Automatyczne wyliczanie ceny towarów

Częste zmiany cen i pilnowanie opłacalności są zmorą dla sprzedawców internetowych. Dostrzegliśmy ten problem i wyjaśniliśmy nasz kierunek zmian w maju, na IAI-Day 2011. W przyszłym tygodniu nagramy pierwszą, kluczową dla dalszych zmian modyfikację działania wyliczania cen towarów. Po tej instalacji, życie wszystkich użytkowników IAI-Shop.com stanie się znacznie prostsze.

Pierwszą widoczną zmianą będzie zmiana widoku modułu zarządzania ceną towaru (Pic. 1). Pojawi się kolejny typ ceny "Sugerowana cena detaliczna (SCD lub po angielsku SRP)" która służy jedynie celom informacyjnym dla klientów sklepu nie wnosząc jakiejś dodatkowej funkcjonalności. Zmieniając moduł promocji zapowiedzieliśmy powstanie takiego elementu, który pokazuje klientowi ile zaoszczędza w stosunku do ceny katalogowej. W najbliższym czasie zostaną przygotowane nowe maski które zaczną wykorzystywać informacje zwracane z silnika. Będzie również możliwość zamówienia zmian w indywidualnych maskach. Zarządzanie SCD nie będzie podlegało żadnej polityce i mechanizmom ograniczającym, będzie proste i szybkie do ustawienia.

Kolejną nowością są 2 nowe typy ustawiania cen (Pic. 2) "Cena detaliczna taka jak sugerowana" oraz "Automatycznie wyliczaj cenę". Pierwsza pozwala aby cena detaliczna była sterowana za pomocą ceny sugerowanej natomiast druga pozwala na znacznie większe możliwości. Po wybraniu automatycznego obliczania cen możemy konfigurować nasz automat (Pic. 3). Do wyboru będą 3 opcje:

  • kwota podana ręcznie (kwotę możemy podawać w różnych walutach)
  • ostatnia cena zakupu - najnowsza dostawa zawsze steruje automatycznie zmianą ceny
  • uśredniona cena zakupu - brane są pod uwagę ceny zakupów wszystkich towarów w magazynie (np. z różnych dostaw)

Do każdego typu ustawień możemy konfigurować marże dla ceny detalicznej, hurtowej oraz minimalnej. Marże podajemy procentowo lub w dowolnej innej walucie. Jeśli ceny są ustawione na automatyczne w widoku cen pojawia się dodatkowa informacja na temat ustawień automatu (Pic. 4). Jeśli obsługa panelu przyjmie nową dostawę a cena towaru ustawiona jest na automatycznie wyliczanie oraz np. na ostatnią cenę zakupu, cena towaru zostanie ponownie wyliczona na podstawie ceny z dokumentu przyjęcia. Aby przyjąć nową dostawę dla towaru pod kontrolą automatu konieczne jest podawanie cen zakupu mimo wyłączonego KWSP (ustawienia panelu). Dodatkowo jeśli w automacie używamy innych walut niż waluta towaru, po zmianie kursu waluty cen również zostanie przeliczona (nie od razu ale po pewnym czasie). Jeśli cena jest pod kontrolą automatu zablokowana jest jej edycja. Oznacza to że nie można zmienić ceny indywidualnie, możliwe jest to tylko poprzez zmianę w konfiguracji automatu.
Zmianie ulega również ustawienie "Wszystkie ceny domyślne" i zostaje zastąpione opcją "Ustaw ceny z innego sklepu" (Pic. 5). Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku ustawienia cen konkurencyjnych oraz dotyczy ceny bazowej. Wcześniej sklepem domyślnym był zawsze sklep pierwszy teraz to pojęcie znika.

Wszystkie opisane powyżej zmiany są możliwe do edycji za pomocą API (Pic. 6) oraz Grupowej Edycji Towarów (Pic. 7).

Dodatkowo na liście towarów w konfiguracji widoków możemy ustawić nowe kolumny związane z cenami w danym sklepie (wcześniej nie było podziału na sklepy) (Pic. 9). Nowe kolumny (ustawienia dotyczące cen oraz ceny w konkretnym sklepie) możemy edytować bezpośrednio z listy towarów a dla każdej kolumny z cenami jest możliwe sortowanie (Pic. 9).

Z uwagi na istotność zmian podajemy informację o nich z wyprzedzeniem, aby każdy nasz klient mógł się z nimi zapoznać przed nagraniem. W przypadku pytań, dział wsparcia jest do Państwa dyspozycji. W ramach tego projektu w przyszłości dostosowane zostaną do tej zmiany:

  • IAI Bridge - w zakresie ustalania SCD oraz cen w różnych walutach
  • IAI Downloader - w zakresie ustalania SCD oraz przebudowane zostanie ustalanie ceny, który zamiast ustawiania ceny detalicznej czy hurtowej, będzie ustawiał cenę zakupu (w trybie ręcznym), przez co konfiguracja marży stanie się możliwa do kontroli dla grupy towarów (przez edycję grupową) lub pojedynczego towaru.
  • Przebudowany zostanie moduł promocji, aby podczas przeliczania cen, możliwe było automatyczne obniżanie lub podnoszenie ceny towarów w czasowej promocji (tylko dla trybów procentowego lub odejmowania kwoty).