Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Automatyczna zmiana statusu na fałszywe dla zamówień nieopłaconych

W konfiguracji panelu sklepu pojawiła się nowa opcja - Zmień status na "Fałszywe", jeśli klient nie opłacił zamówienia przez określoną liczbę dni. Po jej uruchomieniu system będzie automatycznie zmieniał statusy zamówień, które nie posiadają (nawet częściowej) wpłaty od określonej liczby dni. Jeśli w zamówieniu istnieje nieprzyjęta deklaracja wpłaty, system ją anuluje a następnie zmieni zamówienie na fałszywe. Status nie zostanie zmieniony dla zamówień za pobraniem i z kredytem kupieckim, ani dla zamówień z przyjętą wpłatą częściową.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tego ułatwienia, w postaci automatycznego usuwania z listy nieobsłużonych zamówień długo nieopłaconych, prosimy o udanie się do panelu administracyjnego, modułu ADMINISTRACJA \ Konfiguracja panelu i włączenie opcji, ustawiając wybraną ilość dni.

Zrzut ekranowy z Konfiguracji panelu z nową opcją pozwalającą na automatyczną zmianę statusu na zamówienie odrzucone (fałszywe)