Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

API pozwala na pobieranie kursu waluty sklepu względem waluty rozliczeniowej panelu

Udostępniliśmy w bramce API-GetCurrencies nową metodę za której pomocą możesz pobierać kurs waluty sklepu względem waluty rozliczeniowej panelu z danego dnia.

Nowa metoda w bramce API-GetCurrencies umożliwia pobieranie kursu waluty sklepu względem waluty rozliczeniowej panelu. Aby uzyskać kurs waluty na dany dzień wystarczy, że za pomocą metody getCurrencyForDay podasz konkretną datę oraz symbol waluty sklepu, względem której ma być zwrócony kurs.

Przykład:

Waluta rozliczeniowa panelu: PLN
Waluta której chcemy uzyskać kurs: EUR
Dzień 26.02.2015

Zwrócony kurs: 4,0

Szczegóły techniczne dotyczące nowej bramki getCurrencies znajdziesz w Dokumentacji API w sekcji Bramka API-getCurrencies.