IAI Downloader jako narzędzie do zarządzania ofertą w sklepie internetowym

Opis webinaru:

IAI Downloader jest programem służącym do importowania i aktualizowania oferty na podstawie własnych danych lub pochodzących od dostawcy zewnętrznego. Aplikacja łączy Twój sklep internetowy z hurtownią , pobiera ofertę wraz z cenami, opisami i zdjęciami oraz w kilka chwil umieszcza ją w Twoim sklepie. Automatycznie przeprowadza także kolejne aktualizacje danych w sklepie, w razie zmiany dostępności i cen produktów w hurtowniach. Na wideo pokazujemy jak w pełni wykorzystać potencjał IAI Downloadera.

Agenda

✓ 5:02 Import towarów.
✓ 12:36 Aktualizacja towarów.
✓ 16:14 Konfiguracja oferty dostawcy korzystającego z IdoSell.
✓ 32:25 Konfiguracja oferty od zewnętrznego dostawcy.

Praktyczne przykłady:
✓ 39:38 Aktualizacja - wgranie nawigacji MENU
✓ 41:35 Aktualizacja - Wgranie stanów magazynowych na podstawie ID towaru oraz ID rozmiaru
✓ 43:44 Aktualizacja - Wgranie stanów magazynowych na podstawie kodu producenta lub kodu zewnętrznego systemu
✓ 44:38 Aktualizacja - Wgranie parametrów towarów
✓ 48:51 Aktualizacja - Wgranie zdjęć towarów
✓ 51:22 Q&A

Q&A

1. Czy przez Downloader mogę dodawać różne ceny produktów i różne waluty?
Aplikacja pozwala na ustawienie różnych poziomów cen dla towaru np. detaliczna, hurtowa, minimalna itd. Istnieje także możliwość wysłania informacji o walucie towaru. W przypadku ustawienia w towarze cen konkurencyjnych (gdy w panelu jest kilka sklepów), to wysłanie waluty Downloaderem spowoduje ustawienie jej dla ceny towaru we wszystkich sklepach.

2. Czy można importować nowe produkty, nie naruszając już istniejących produktów dostępnych w sklepie?
Tak. Przykładowo, możemy mieć już w panelu 1000 towarów, a następne 1000 dodać z pliku źródłowego stworzonego przez nas lub dostarczonego przez dostawcę. Import nie modyfikuje w żaden sposób towarów, które są już w panelu.

3. Czy IAI Downloader obsługuje format plików IOF 3.0?
Będzie to możliwe – jesteśmy w trakcie przygotowywania Downloadera w wersji 2, który będzie obsługiwał takie pliki. W przypadku Downloadera 1.x dedykowany jest format plików IOF 2.6.

4. Czy dla już istniejącego produktu w ofercie sklepu program doda nowe zdjęcie czy nadpisze już istniejące? Jak dodać jedno dodatkowe nowe zdjęcie do już istniejących?
W przypadku trybu „Aktualizacja”, Downloader wysyła informację o zdjęciach, do których są podane linki/ścieżki w pliku źródłowym. Oznacza to, że chcąc dodać dodatkowe zdjęcie do już istniejących, należy w swoim pliku podać linki/ścieżki do obecnych zdjęć oraz do kolejnego, nowego zdjęcia.

5. Czy opcja "oferta własna" posiada funkcję, która w momencie braku towaru u dostawcy, np. kiedy z pliku znika kod EAN, ustawia magazyn obcy na 0?
Tak, jest to tzw. zerowanie, które jest cechą wspólną scenariusza „oferta od dostawcy” i „oferta własna”. Oferta własna ma kilka dodatkowych opcji, m.in. możliwość wskazania docelowego magazynu, na który mają być ustawiane stany magazynowe. Natomiast i w jednym i w drugim scenariuszu aplikacja dba o automatyczne zerowanie, jeśli towar zniknie z pliku dostawcy.

6. Jak poradzić sobie z sytuacją, w której dostawca w opisie długim produktu wprowadził rozbudowany kod html?
Dowloader obsługuje formatowanie html, przenosi je 1:1 z pliku źródłowego dostawcy do panelu sklepu. Zmiany takie jak modyfikacja koloru czy czcionki są zachowywane.

7. Czy, aby wykonać konfigurację z dostawcą, który korzysta z usługi IdoSell, musi on również korzystać z IAI Downloader?
Nie, Downloader jest potrzebny jedynie po stronie odbiorcy oferty. Po stronie dostawcy czy hurtowni wystarczy wygenerowanie pliku (np. IOF) i dostarczenie go do konfiguracji.

8. Czy można importować produkty (opisy, zdjęcia, kategorie, itp.) z jednego pliku xml, stany magazynowe z drugiego pliku csv, a ceny z trzeciego pliku xls lub csv?
Tak, można skonfigurować kilka osobnych aktualizacji, osobno dla każdego elementu. Aktualizacje będą się dokonywały kolejno, jedna po drugiej. Źródłem danych mogą być pliki w formatach XML lub CSV.

9. Czy można importować dane, które mają kilka wersji językowych, np: “nazwa towaru” po polsku i “nazwa towaru” po angielsku? Jak to zrobić?
Tak. Jednym z kroków podczas mapowania takich elementów jak nazwa i opis jest krok określający wersję językową. Możemy przygotować plik CSV, zawierający identyfikator towaru, nazwę polską i nazwę angielską – jedną z nich mapujemy, określając jako wersję polską, drugą jako angielską. Obie zostaną wgrane poprawnie do panelu.

10. Czy zaimportowane towary od dostawcy możemy wystawiać na inne portale sprzedażowe, np. Allegro, Amazon?
Tak, pod względem technicznym tak. Downloader importuje towary do panelu sklepu, a następnie stają się one dostępne w każdym kanale, który jest obsługiwany przez panel. Mogą być dalej publikowane w serwisach typu marketplace czy serwisach aukcyjnych.

11. Czy zmiana lokalizacji zdjęć na komputerze zmieni cokolwiek w panelu sklepu internetowego?
Zdjęcia są pobierane do systemu. Po ich wgraniu możemy zmienić ich lokalizację na komputerze – wciąż pozostaną one w panelu sklepu.

12. Jeśli mamy kilka sklepów internetowych w panelu, jak definiujemy w pliku, do którego chcemy przypisać towar?
Identyfikacja następuje po ID sklepu – w panelu można sprawdzić, jakie ID ma dany sklep. Jeśli przygotujemy odpowiednie dane w pliku CSV, czyli przykładowo - w przypadku dwóch sklepów w panelu - wpiszemy w jednej komórce wartości: 1 i 2 stanowiące identyfikatory naszych sklepów, a w drugiej np. „yes” i „ no”, Downloader wgra przypisany towar do pierwszego sklepu, a do drugiego już nie.

13. Czy stany magazynowe dostawcy będą widoczne w karcie towaru jako konkretne ilości, czy tylko jako informacja, że towar "JEST" ?
W samej karcie towaru (mając na myśli kartę edycji towaru od strony panelu) będą podane konkretne ilości, jakie zostały przekazane z pliku dostawcy. Natomiast jeśli chodzi o sposób prezentacji karty towaru w sklepie, jest to zależne od ustawień i możliwości samego szablonu.

14. Przy eksportowaniu CSV produktów z panelu sklepu są one generowane w języku angielskim, więc nawet jeżeli chcę zaktualizować jeden parametr, to muszę pozostałe tłumaczyć. Czy istnieje szybsze rozwiązanie?
Najwygodniej jest tłumaczyć parametry poprzez panel i moduł tłumaczeń, który daje możliwość pobrania pliku, wprowadzenia tłumaczeń parametrów i zaimportowania go od strony panelu. W ten sposób można sobie tę pracę zautomatyzować.

15. Posiadamy dwa sklepy, w jednym sprzedaję w walucie PLN, a drugim w EUR, ale cena ta nie wynika z przeliczenia aktualnego kursu. Czy z takimi różnymi cenami import jest możliwy?
Jeśli w towarze zostaną ustawione waluty dla poszczególnych sklepów (np. PLN dla sklepu id 1, EUR dla sklepu id 2), to za pomocą przygotowanego pliku możemy wgrać ceny (wysyłając same wartości cen bez określania waluty). Z uwagi na konieczność rozdzielenia cen per sklep, w pliku źródłowym do aktualizacji powinna się zatem pojawić kolumna z identyfikatorami sklepów oraz z cenami towaru per sklep.

16. A czy jeśli główne zdjęcie będzie pochodziło z ERP to można za pomocą downloadera pobrać dla danego produktu linkami dodatkowe zdjęcia z FTP? Oczywiście, żeby były dograne jako drugie i kolejne, a nie żeby pierwsze podmieniło to co z ERP pochodzi? I czy da się też tak dodać pliki PDF jako załączniki do kartoteki? No i później aktualizować?
W pierwszej kolejności należałoby w konfiguracji „Oferty” pochodzącej z systemu ERP, wyłączyć aktualizację zdjęć. Następnie przygotować plik zawierający link do aktualnego zdjęcia (np. eksportując towary w panelu do CSV) oraz dodać do niego ścieżki/linki do nowych zdjęć i wykonać w Downloaderze konfigurację „Aktualizacji”, które doda kolejne zdjęcia.
Downloader pozwala także dodać załączniki dla towarów np. pliki PDF. Należy w tym celu przygotować plik, który będzie zawierał m.in. nazwę załącznika, link/ścieżkę do jego pobrania, typ MIME pliku.

17.Czy aktualizację oferty trzeba należy wykonywać ręcznie, czy można ustalić, że będzie się ona aktualizować automatycznie w określonych odstępach czasowych?
IAI Downloader daje możliwość ustawienia, co jaki czas ma uruchamiać proces synchronizacji. Można np. ustawić uruchamianie jej co godzinę i wtedy wszystkie konfiguracje dodane jako aktywne, będą się w tym czasie wykonywały – w tym również aktualizacje.

18. Czy jest możliwość zaimportowania stanów magazynowych tylko danej grupy towarów z Subiekta Nexo?
Jest to zależne od zastosowanej konfiguracji. Odpowiadając ogólnie, to Downloader wysyła te informacje, które są zawarte w pliku źródłowym. Jeśli w pytaniu mowa jest o prostej aktualizacji, to należałoby w pliku ograniczyć informacje do tych towarów, które mają zostać zaktualizowane.

19. Jak zrobić kopię konfiguracji dla pojedynczej konfiguracji importu/aktualizacji?
Aplikacja Downloader pozwala wykonać tzw. kopię bezpieczeństwa, która zawiera kopię wszystkich ustawień programu i utworzonych konfiguracji.

Informacje:

Czas trwania: 88 min
Tagi: procesy i logistyka, importy, automatyzacja
Data nagrania: 2020-01-30
Data publikacji: 2020-02-18