Best online selling solutions
Product blog
IdoSell

You can now merge multiple stores - second, revised version allows for full flexibility

Od listopada 2010r. umożliwiamy uruchomienie mechanizmu współdzielenia sesji między wieloma sklepami w jednym panelu administracyjnym - patrz wiadomość "Składaj internetowy supermarket, jak z klocków, z mniejszych sklepów". Mechanizm doczekał się wersji 2.0 która znosi dotychczas wymagane ograniczenie, czyli że towar musi być widoczny w obu sklepach. Dzięki zmianom, można w pełni podzielić większy projekt na parę sklepów. Każdy z nich może mieć inną grafikę, logo czy stronę główną. Dzięki mechanizmowi współdzielenia koszyka, klient dodając towar do koszyka w jednym sklepie, będzie mógł go kupić w drugim, zupełnie jak by wszystkie sklepy były jednym, dużym sklepem.

Nowy mechanizm zakłada, że towar dodany w jednym sklepie, jest widoczny w drugim sklepie. Jeżeli w drugim sklepie, nie jest on widoczny i nie ma przez to ustawionej ceny, zostanie wzięta cena ze sklepu pierwszego. Dla uproszczenia przyjęliśmy, że przesyłka będzie zawsze realizowana po kosztach ze sklepu w którym klient wykonuje zamówienie. Jeżeli towar nie jest widoczny w drugim sklepie, linki prowadzące np. ze szczegółów zamówienia będą kierowały do sklepu pierwszego. Sprzedaż towaru ze sklepu "pierwszego" będzie również widoczna w raportach sprzedaży sklepu drugiego, tak jak by towar był dostępny w sklepie "drugim".

Ważne - Prosimy o sprawdzenie aktualnych ustawień!

Prosimy o udanie się w panelu administracyjnym do działu MODERACJA \ Zarządzanie zachowaniem sklepu \ Koszyk i odszukanie opcji jak na rysunku:
Umiejscowienie opcji współdzielenia sesji i koszyka

Opcję należy wyłączyć, jeżeli nie chcą Państwo współdzielić koszyka (pole "Czy stosować mechanizm współdzielenie sesji i koszyka pomiędzy stronami" powinno mieć wartośc "nie". Pozostawienie jej niepotrzebnie włączonej prowadzi do większego obciążenia serwera poprzez generowanie tylu żądań ile sklepów uruchomionych. Pozostawienie włączonej opcji dla wszystkich sklepów nie powinno być pozostawione gdy stosują Państwo różne ceny w sklepach lub różne profile dostaw i płatności.

Do czego można wykorzystać ten mechanizm?

Bardziej rozbudowane sklepy stosują np. różne menu w zależności od działu. Takie podejście można zobaczyć np. w Merlin.pl gdzie każdy dział (Książki, Muzyka, Filmy ...) ma inne logo, inny dział, inną stronę główną itp. Niektóre sklepy stosują np. kompletnie różną kolorystykę i układ dla działu męskiego odzieży, dziecięcego i kobiecego. Teraz podobny efekt można osiągnąć uruchamiając 3 prosto zbudowane sklepy, a następnie łącząc je współdzieleniem koszyka. Dzięki temu, znacząco spadają koszty stworzenia maski sklepu i upraszcza się zarządzanie nimi.