IOF Extensions - FAQ

Jak poprawnie aktualizować parametry towarów oraz opcje dodatkowe parametrów?

Aby w pełni aktualizować parametry towaru, należy zmapować pole identyfikujące towar (np. ID towaru, kod producenta lub kod zew. systemu), a następnie pole iaiext:parameters/iaiext:parameter - gdzie należy wskazać:

  • nazwy korzystając z @textid
  • opcje dodatkowe korzystając z @distinction, @hide, @group_distinction

Przejdź do pełnej specyfikacji IOF Extensions, aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanych danych dla paremetrów.

Należy mieć na uwadzę, że w przypadku podawania parametrów w np. w plikach CSV gdzie jest zastosowana wielowartościowość, należy podać tyle samo opcji dodatkowych co parametrów. Jeżeli są podane parametry wg poniższego przykładu:

Sekcja pierwsza
Kolor: zielony, czerwony
Długość: 5cm
Sekcja druga
Szerokość: 6cm

to odczyt z pliku przez program działa na zasadzie (separatorem wielowartościowości jest przecinek ","):

Sekcja 1 (1 element)
Kolor: zielony, czerwony (2 elementy - Kolor: zielony i Kolor: czerwony)
Długość: 5cm (1 element)
Sekcja2 (1 element
Szerokość: 6cm (1 element

czyli podanych jest 6 różnych elementów do zaimportowania, a nie 5 jakby mogło się wydawać. Jeżeli poda się 6 elementów do zaimportowania to powinno się podać także 6 opcji dodatkowych, a nie 5. W przeciwnym wypadku powstanie skok o jedną pozycję. Tyle ile importuje się elementów, tyle powinno dodać się opcji dodatkowych, czyli: