Time & Material

W IAI rozliczamy się w trybie Time & Material, tzn. za przepracowany czas, zapoznaj się z szczegółowym opisem tej formy rozliczeń i sprawdź dlaczego jest to najlepsze dla Ciebie rozwiązanie!

Czym jest Time & Material

W skrócie: zleceniodawca płaci za faktycznie przepracowany czas nad realizacją zlecenia zgodnie z ustaloną stawką godzinową.

Jak wygląda proces realizacji w szczegółach?

 1. Zgłaszasz nam swoje potrzeby a nasz specjalista pomaga Ci w określeniu zakresu prac i przedstawia szacowaną czasochłonność i koszt wykonania.
 2. Realizacja zlecenia może odbyć się w trybach:
  1. Tryb domyślny, tj. po aktualnej stawce za każdą godzinę pracy specjalistów. Jest to podstawowy tryb zlecenia, w którym czas realizacji jest uzależniony nie tylko od czasochłonności, ale też od aktualnej kolejki zleceń. O miejscu w kolejce decyduje data akceptacji kosztu zlecenia.
  2. W ramach pakietu wdrożeniowego. Pakiety wdrożeniowe są przewidziane dla naszych nowych klientów, a także dla aktualnych klientów planujących wprowadzenie większych zmian w swoich sklepach, takich jak np. odświeżenie szablonu sklepu. Główną różnicą jest koszt roboczogodziny specjalistów, który w ramach pakietu jest w cenie promocyjnej.
 3. W trakcie prac mogą wystąpić trzy możliwe scenariusze:
  1. Podczas realizacji okazuje się, że wytyczne nie były do końca precyzyjne, nie przewidywały dodatkowego scenariusza lub sytuacji, na którą natrafili developerzy. W takim przypadku niezbędna jest ponowna kalkulacja czasochłonności po opracowaniu rozwiązania ze zleceniodawcą.
  2. Podczas realizacji zleceniodawca chciałby uwzględnić dodatkowe elementy lub wprowadzić modyfikacje do już wykonanych prac. W obu przypadkach niezbędne jest doprecyzowanie nowych ustaleń i dokonanie ponownej kalkulacji czasochłonności zlecenia.
  3. Prace przebiegają bez większych komplikacji zgodnie z ustaleniami.

  W przypadku punktów 1 i 2, po ponownym oszacowaniu czasochłonności może okazać się, że:
  1. Zmiana nie ma większego wpływu na wcześniejsze szacunki i dopłata nie jest konieczna.
  2. Zmiana wpływa na czasochłonność i konieczna jest dopłata różnicy pomiędzy nową a wcześniejszą kalkulacją.
 4. Po zakończeniu prac, zlecenie jest rozliczane. Możliwe są tu dwa scenariusze:
  1. Prace zostały wykonane w zakładanej czasochłonności i zlecenie jest uznane za wykonane.
  2. Prace zostały zrealizowane szybciej, niż zakładana na początku czasochłonność, w zależności od rodzaju prac. Możliwe są tutaj dwa rozwiązania:
   1. Jeżeli zlecenie odbywało się w trybie „Standard”, niewykorzystane środki są zwracane na Twoje saldo i możesz je przeznaczyć na dowolne inne nasze usługi lub kolejne zlecenia.
   2. Jeżeli zlecenie odbywało się w ramach „pakietu wdrożeniowego” informujemy Cię o takiej sytuacji i proponujemy możliwe dodatkowe prace, tak abyś mógł(a) w pełni skorzystać z wykupionego czasu pracy specjalistów. Ponieważ w ramach pakietu koszt roboczogodziny podlega stawce promocyjnej, różnica nie jest zwracana na Twoje saldo, jednak nie oznacza to że Twoje środki przepadają, po prostu w ramach opłaconego pakietu możemy zrealizować dodatkowe rzeczy dla Twojego sklepu.

  Dlaczego Time & Material jest dla Ciebie korzystne?

 • W tym trybie nie ma konieczności określania i przewidywania każdego drobnego aspektu realizacji, dzięki czemu możesz uniknąć tworzenia pełnej specyfikacji i rozpocząć realizację szybciej. Wystarczy na wstępie określić kluczowe wymagania oraz założenia biznesowe.
 • Niezależnie od tego czy zgłosisz swoje potrzeby w całości na samym początku czy też w trakcie, czasochłonność i koszt realizacji najczęściej będzie zbliżona. Po prostu nowe wytyczne powiększą realizację o czas niezbędny do ich wykonania. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad procesem realizacji zlecenia i ponosisz koszt faktycznie wykonanej pracy.
 • Finalnie uzyskujesz najniższą możliwą cenę profesjonalnie wykonanego zlecenia.
 • Wszelkie nieprzewidziane sytuacje są doprecyzowane w trakcie wykonywania prac przez nasz zespół produkcyjny, dzięki czemu nie musisz przewidywać wszystkiego na samym początku prac.