19 listopada 2010

Możliwość edycji pliku /robots.txt na potrzeby SEO

  • Pic. 1 - Wygląd okna edycji zawartości pliku /robots.txt

Plik /robots.txt pozwala na sterowanie zachowaniem się robotów indeksujących stronę. Od dzisiaj IAI-Shop.com pozwala na samodzielne zarządzanie jego zawartością. Służy do tego nowe narzędzie w dziale MODERACJA \ SEO. Podczas edycji, moderator ma wpływ na pełną zawartość pliku. Prosimy zatem o świadomą edycję pliku wyłącznie przez osoby wiedzące jaką składnię powinny mieć takie pliki. W przypadku chęci powrotu do domyślnej zawartości, w każdej chwili mogą to Państwo zrobić klikając na link "Przywróć szablon domyślny (skasuje ustawienia użytkownika)"

Uprzedzając pytania osób nie znających się na składni tego pliku, umieściliśmy w pomocy krótką pomoc. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Internecie.