8 marca 2011

Konfiguracja kont eBay rozbudowana

  • Pic. 1 - Wygląd modułu konfiguracji kont aukcyjnych po zmianie umożliwiającej dowolną konfigurację, każdego serwisu z grupy eBay osobno.

Została zainstalowana, nowa, rozbudowana wersja modułu konfiguracji kont aukcyjnych. Oprócz zmian wizualnych, najważniejszą zmianą jest to, że eBay, konfigurowany dotychczas jako jeden serwis, jest w tej chwili rozbity na poszczególne podserwisy. Jest to działanie spójne z wcześniej wprowadzonym dla serwisów aukcyjnych grupy QXL.

Dzięki tej zmianie otrzymali Państwo możliwość konfigurowania m.in. danych kontaktowych dla każdego serwisu osobno. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że chcąc wystawiać aukcje jednocześnie w wielu podserwisach (np. eBay.pl, eBay.de, eBay.co.uk) należy dodać konto niezależnie dla każdego z nich.