25 maja 2012

Ceny dla aukcji i porównywarek cen mogą być już wyliczane automatycznie

Moduł automatycznego do wyliczania cen sprzedaży (patrz wiadomość "Automatyczne wyliczanie ceny towarów - rozbudowa") został dzisiaj rozbudowy o możliwość wyliczania automatycznie ceny sprzedaży widocznej w porównywarkach cen lub wystawianych aukcjach internetowych. Każdą z cen można konfigurować odrębnie, wybierając jeden z licznych algorytmów wyliczania. Najfajniejszą opcją jest możliwość wyliczania ceny sprzedaży na podstawie cen zakupu lub uśrednionej ceny zakupu wszystkich towarów w magazynie. Dzięki tej funkcji, system przejmie kontrolę nad mozolnym obliczaniem cen sprzedaży, gwarantując opłacalność (np. cenę minimalną dla aukcji można wyliczać z ceny zakupu towarów). Ceny dla aukcji i porównywarek można również powiązać z cenami w sklepie. Dzięki temu, można sterować jedną ceną, a pozostałe wyliczą się automatycznie.

Przy okazji tej aktualizacji rozbudowaliśmy Grupową Edycję Cen, która pozwala teraz na ustawienia grupowe automatycznego wyliczania cen dla aukcji i serwisów aukcyjnych.

Uwaga techniczna: Dla niektórych klientów, Grupowa Edycja Cen oraz zmiany do API będą dostępne dopiero od jutra.

  • Pic. 1 - Przykład wyglądu edycji cen dla porównywarek cen w przypadku włączonego automatycznego wyliczania cen sprzedaży. Można wyliczać jedną cenę dla każdej porównywarki albo precyzyjnie dla każdego serwisu.
  • Pic. 2 - Przykład wyglądu edycji cen dla serwisów aukcyjnych. Można wyliczać jedną cenę dla każdego serwisu aukcji albo precyzyjnie dla każdego serwisu a nawet rozmiaru.
  • Pic. 3 - Nowa Grupowa Edycja Towarów ma możliwość zmiany sposobu wyliczania cen dla serwisów aukcyjnych lub porównywarek cen.