Bramka Returns

Bramka służy do pobierania informacji o zwrotach wystawionych do zamówień w panelu administracyjnym IAI-Shop.com, a także pozwala na edycję zwrotów i ustawianie numerów seryjnych zwróconych towarów.