Bramka Rebates

Bramka Rebates umożliwia zarządzanie kartami rabatowymi i kodami rabatowymi w zdefiniowanych w panelu administracyjnym kapaniach rabatowych