Bramka Parameters

Bramka Parameters służy do dodawania i edycji sekcji, parametrów i ich wartości.