Bramka Get Orders

Bramka Get Orders służy do pobierania informacji o zamówieniach znajdujących się w panelu administracyjnym IAI-Shop.com. Maksymalna ilość zamówień zwracanych przy jednym wywołaniu zamówień to 100. Wszystkie parametry wejściowe, za wyjątkiem elementu "authenticate", są opcjonalne i można stosować je w dowolnej konfiguracji i w niektórych przypadkach wielokrotnie je powtarzać.