Bramka Merchant Data

Bramka Merchant Data pozwala na pobranie informacji o sprzedawcy (dane kontaktowe, opis sklepu) zwracane w ustalonym języku.