Bramka Basket Import
Bramka umożliwia wgranie listy towarów do koszyka. Przed wgraniem koszyka rekomendujemy sprawdzić czy towary są możliwe do zamówienia. Weryfikację koszyka przeprowadzisz za pomocą bramki CustomerAPI-BasketVerify.