Jak skonfigurować menu i podstrony opisowe w szablonie?

Moduł Menu i podstrony opisowe w szablonie służy do tworzenia drzewa nawigacji widocznego na stronie sklepu internetowego.

Moduł ten jest całkowicie odrębnym elementem od Kategorii i podkategorii produktów znajdujących się w module TOWARY.

Pozycje znajdujące się w drzewie nawigacji, w sekcji MODERACJA / Menu i podstrony opisowe w szablonie / (wybrane menu) nazywane są "węzłami", nie kategoriami.

Kategorie i podkategorie produktów służą jedynie kategoryzowaniu produktów, które następnie można przypisać do węzłów nawigacji.

Nowa nawigacja wprowadza wiele innowacyjnych rozwiązań, które nie były i nie są możliwe do ustawienia przy wykorzystaniu starej nawigacji. Przykładem może być możliwość przypisania jednego produktu do wielu węzłów jednocześnie. Węzły można ustawić jako sztywny link, przypisać do niego podstronę CMS, kategorię i wiele innych rodzajów stron. Daje to dużą swobodę w konfigurowaniu oferty Twojego sklepu.

Dowiedz się również o generatorze nowej nawigacji, który pozwala wygenerować kompletne menu nawigacyjne w sklepie na podstawie kategorii, cech oraz serii produktów.

W jaki sposób zmienić nazwę węzła?

Aby zmienić nazwę węzła, należy kliknąć bezpośrednio w wybrany węzeł i z poziomego menu wybrać opcję edycja ustawień.

W polu Nazwa należy wprowadzić nową frazę, a następnie kliknąć przycisk Zapisz.

Co oznaczają Menu 1, Menu 2, Menu 3, Menu 4 i Menu 5?

W sekcji MODERACJA / Menu i podstrony opisowe w szablonie często napotkasz kilka rodzajów menu: Menu 1, Menu 2, Menu 3, Menu i Menu 5. Przedstawiamy krótki opis ich zastosowania:

 • Menu 1 - to główne menu w Twoim sklepie. W szablonie graficznym STANDARD zatytułowane ASORTYMENT.
  • Menu 2 - niestandardowe menu, wykorzystywane w szablonach indywidualnych.
  • Menu 3 - menu górne.
  • Menu 4 - menu dolne.
  • Menu 5 - boczne menu.

Pamiętaj, że nie we wszystkich szablonach te menu muszą być obecne. Ten układ odpowiada wzorcowi, a więc szablonowi STANDARD UNIWERSALNY, natomiast w innych szablonach standardowych oraz indywidualnych może brakować niektórych z wymienionych węzłów.

Jak przypisać produkty do węzłów?

Istnieją dwa sposoby przypisywania produktów do węzłów nawigacji: na karcie produktu lub przez edycję grupową.

W przypadku karty produktu za przypisanie do węzła odpowiada pole Menu w sekcji Parametry produktu.

W polu tym przy odpowiednim menu należy kliknąć opcję przypisz. W oknie, które się pokaże, trzeba kliknąć zielony napis przypisz przy jednym węźle lub przy kilku, gdy chcesz przypisać jeden produkt do kilku węzłów.

W przypadku, gdy chcesz przypisać do wybranego węzła lub węzłów, za jednym podejściem więcej produktów, należy skorzystać z funkcji edycja grupowa, znajdującej się w wyszukiwarce produktów w module TOWARY.

Uwaga: Wszystkie towary, przypisane do określonego węzła menu, będą zwracane po wyborze dowolnego elementu w dół danego menu, dlatego dla menu zawierających wiele towarów, zalecamy tworzenie odpowiednich podwęzłów.

Jak utworzyć dolne menu?

Chcąc wykorzystać nową nawigację w celu utworzenia dolnego menu, należy w sekcji MODERACJA / Tworzenie podstron i zarządzanie ich treścią (edytor CMS) utworzyć podstronę CMS. Po utworzeniu podstrony CMS i jej zapisaniu trzeba ponownie przejść do jej edycji. Zauważysz iż pod tytułem pojawi się pozycja Link do strony. Widoczny w tej pozycji link należy skopiować i przejść do sekcji MODERACJA / Menu i podstrony opisowe w szablonie / Menu 4.

W menu tym należy utworzyć dwa węzły, dla których węzeł główny będzie nagłówkiem, a węzły niższego szczebla - kolejnymi pozycjami w menu.

Po utworzeniu drzewa nawigacji należy edytować wybrany węzeł, klikając w niego i wybierając opcję edytuj ustawienia. Kolejnym krokiem jest ustawienie węzła Ten element w menu jest dla głównego węzła jako elementu statycznego (bez linku), a każdego węzła niższego szczebla - linka do podanego URL. Po wybraniu opcji linkiem do podanego URL pojawi się dodatkowe okienko, w którym należy wkleić wcześniej skopiowany link do podstrony CMS.

Po zapisaniu zmian należy opublikować je przez kliknięcie opcję Publikuj zmiany w sklepie, po czym zmiany staną się widoczne na stronie sklepu.

Jak utworzyć drzewo nawigacji?

W tym celu należy przejść do sekcji MODERACJA / Menu i podstrony opisowe w szablonie i wybrać menu, które chcesz zbudować.

Jeśli wybrane menu jest puste, to należy kliknąć w element Dodaj element na górze lub Dodaj element na dole.

W okienku wpisz wybraną frazę dla nowego węzła nawigacji i kliknij Dodaj.

Aby utworzyć kolejny węzeł powyżej lub poniżej wcześniej utworzonego, należy kliknąć odpowiednio Dodaj element na górze lub Dodaj element na dole.

Aby dodać węzła niższego szczebla, należy kliknąć w wybrany węzeł główny, a następnie w poziomym menu wybrać dodaj potomka.

Jak wyłączyć widoczność węzła (pozycji menu) w sklepie?

Nowa nawigacja jest inteligenta. Co za tym idzie, możliwe jest automatyczne ukrycie danej pozycji menu (węzła nawigacji) w sklepie lub manualne.

Możliwości są trzy:

 • ukrycie produktów przypisanych do danego węzła,
 • usunięcie produktów przypisanych do danego węzła,
 • ukrycie węzła w edycji elementu menu opcją Element menu ukryty na stronie przed klientami. - posiadanie tej opcji zależy od funkcjonalności szablonu sklepu. Jeśli nie widzisz tej opcji w edycji elementu menu, skontaktuj się z działem graficznym IAI-Shop.com w celu dodania odpowiednich funkcjonalności.

Szybkim sposobem ukrycia oraz usunięcia produktów jest skorzystanie z narzędzia edycja grupowa.

Udaj się do sekcji MODERACJA / Menu i podstrony opisowe w szablonie / Menu 1, a następnie przejdź do wybranego węzła, który chcesz, aby zniknął ze strony sklepu.

Jak zmienić typ węzła?

Aby zmienić typ węzła, należy kliknąć wybrany węzeł i z poziomego menu wybrać opcję edycja ustawień. Następnie należy zaznaczyć odpowiedni typ węzła w polu Ten element w menu jest.

Dla każdego węzła w menu mamy 4 podstawowe ustawienia:

 • element statyczny (bez linku) - wybór tej opcji powoduje wyświetlenie się węzła na stronie bez żadnej akcji. Można powiedzieć, że jest to po prostu podgląd elementu.
 • link do listy towarów - wybór tej opcji powoduje wyświetlenie listy towarów przypisanych do tego węzła. W przypadku braku przypisania towarów lub przypisania towarów niedostępnych węzeł taki nie wyświetla się.
 • link do strony tylko z opisem - opcja ta pozwala na wyświetlenie strony z opisem html. Jest to alternatywna tworzenia podstron opisowych do mechanizmu edytora CMS (Moderacja / Tworzenie podstron i zarządzanie ich treścią)
 • link do podanego URL - wybór tej opcji pozwala na wklejenie odnośnika do konkretnej strony lub podstrony w sklepie (stworzonej np. w edytorze CMS)

W jaki sposób zmienić kolejność utworzonych węzłów w drzewie nawigacji?

Aby zmienić kolejność wyświetlania węzłów nawigacji, należy kliknąć wybrany węzeł i z poziomego menu wybrać opcję przenieś element. Po wybraniu tej opcji metodą Drag&Drop należy przeciągnąć wybrany węzeł w górę/dół, zmieniając tym samym jego miejsce w drzewie.

Jak dodać nowy filtr i uruchomić filtrowanie towarów na stronie?

Konfigurację filtrów należny rozpocząć od zapoznania się z dostępną lista filtrów. Znajduje się ona w ramach ustawień każdego z dostępnych menu w sklepie MODERACJA / Menu i podstrony opisowe w szablonie / wybrane menu.

 • Po kliknięciu na opcję Domyślne ustawienia filtrów pojawi się nowe okno oparte o standardowy mechanizm przeciągania, tzw. Drag&Drop. Opcja Domyślne ustawienia filtrów umożliwia konfigurację listy domyślnych dla wszystkich węzłów w menu filtrów. Po prawej stronie okna znajduje się lista dostępnych filtrów, po lewej - filtry aktywne. Jeżeli chcesz dodać nowy filtr, kliknij na liście po prawej stronie i przeciągnij go na listę z lewej strony. Następnie zapisz zmiany.
  • Jeśli dla określonego węzła menu chcesz określić inną niż domyślna listę filtrów wystarczy wybrać z listy węzłów dany element menu, kliknąć edytuj ustawienia i zmienić opcję Ustawienia filtrów na użyj własnych ustawień. Po wybraniu tej opcji kliknij [zmień] i skonfiguruj własną listę filtrów na tego elementu menu. Po zakończeniu edycji zapisz zmiany i opublikuj je w menu klikając na Publikuj zmiany w sklepie na górze strony.

W każdym elemencie menu mam inne sortowanie, czy mogę szybko ustawić jednakowe sortowanie dla wszystkich węzłów?

Tak. Wystarczy skorzystać z opcji Domyślne ustawienia sortowania znajdującej się w sekcji Operacje, w górnej części strony. W oknie domyślnych ustawień sortowania, wystarczy ustawić sposób sortowania i skorzystać z opcji Przypisz wszystkim węzłom powyższe ustawienia domyślne.

Uwaga:

Po zakończeniu modyfikacji niezbędne jest opublikowanie zmian i odczekanie na przegenerowanie węzłów menu (zazwyczaj do 60 min.).