Najczęściej zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa oprogramowania IdoSell

Poniżej przeczytasz odpowiedzi na pytania - dotyczące bezpieczeństwa i polityki prywatności - zadawane przez naszych klientów.

Do czego służy opcja Zarządzanie użytkownikami Panelu?

Strona ta pozwala dodawać nowych użytkowników panelu administracyjnego oraz zarządzać tymi już istniejącymi.

Każdy użytkownik ma swój unikatowy login i hasło, które identyfikują jego tożsamość. Lista użytkowników panelu powinna być stale aktualizowana. Login i hasło są ograniczone długością wpisywanego ciągu znaków. Login może liczyć od 3 do 20 znaków, hasło - od 6 do 15 znaków i powinno być różne od loginu.

Na końcu formularza znajdują się informacje dodatkowe o rolach danego użytkownika. Pojawia się tu informacja m.in. o tym, że dany użytkownik jest opiekunem handlowym sklepu. W przypadku pojawienia się tej informacji można skorzystać z odnośnika pozwalającego na przejście bezpośrednio do listy klientów obsługiwanych przez tego użytkownika.

Uwaga: pamiętaj, aby usuwać konta pracowników, którzy zostali zwolnieni, i okresowo sprawdzać uprawnienia wszystkich użytkowników twojego panelu. Usunięte konto może być przez ciebie w każdej chwili przywrócone, więc nie musisz się obawiać, że utracisz jakiekolwiek dane lub historię zmian powiązaną z takim użytkownikiem.

Zalecamy jednocześnie, aby każdy użytkownik miał własne konto zamiast logowania wspólnego na jedno konto, dzięki czemu będzie można identyfikować zmiany wprowadzane np. w magazynach, komunikatach czy rozliczeniach pracowników, co będzie niemożliwe lub bardzo ciężkie, gdy z konta korzystają już 2 osoby.

Do czego służy opcja Zablokowane hosty?

Strona Hosty z zablokowanym dostępem do Panelu umożliwia sprawdzenie, które adresy hostów (domen) mają zablokowany dostęp do panelu. Tutaj również możesz usuwać je z listy zablokowanych. W celu zniesienia blokady danego hosta należy najpierw wybrać z listy interesujący nas adres, a następnie w kolumnie USUŃ, w wierszu odpowiadającym wybranemu adresowi, kliknąć na ikonkę czerwonego krzyżyka.

Host jest blokowany po 10. nieudanej próbie zalogowania się do panelu. Udane logowanie zeruje ten licznik. Liczą się wyłącznie logowania z jednego IP. Czyli dla różnych IP są różne liczniki błędnych logowań.

Zablokowane hosty można usunąć w zakładce: ADMINISTRACJA / Zarządzanie użytkownikami panelu / Zablokowane hosty (link w górnym pasku).

Czy mogę w jakiś sposób sprawdzić, kto i o której logował się do panelu?

Strona Dziennik logowania do panelu umożliwia sprawdzenie daty, godziny oraz adresu hosta, z którego odbywało się logowanie do panelu danego użytkownika.

Możesz sprawdzić zarówno pojedynczych użytkowników z osobna, gdy na przykład chcesz zweryfikować czas pracy, któregoś ze swoich pracowników, jak i wszystkich pracowników jednocześnie.

Czy można określić godziny dostępu do panelu dla moich pracowników tak, aby nie dokonywali w nim zmian np. po godzinach swojej pracy?

Oczywiście. Strona Godziny dostępu do panelu administracyjnego pozwala ustalić określone godziny urzędowania w panelu administracyjnym sklepu, w zależności od dnia tygodnia. Dzięki tym ustawieniom masz możliwość prowadzenia kontroli nad czasem ich pracy oraz obecności w określonych godzinach w sklepie.
UWAGA: Ograniczanie godzin dostępu działa dla wszystkich użytkowników globalnie, nie ma możliwości określania różnych godzin dostępu dla różnych użytkowników.

Uwaga:

  • Ograniczanie godzin dostępu działa jedynie dla użytkowników, którzy w konfiguracji konta użytkownika mają włączoną opcję "Ograniczone godziny".
  • Ustawienie wartości 00:00 zarówno dla początku pracy (od) jak i końca pracy (do) oznaczają brak dostępu do panelu w danym dniu.

Czemu, mimo zmiany uprawnień użytkownika panelu, nie mogę dostać się do określonej strony?

Informacje na temat Twoich uprawnień przetrzymywane są w sesji. Aby załadować nowe uprawnienia, wyloguj się i zaloguj ponownie.

Co może być powodem braku możliwości przypisania produktu do nowego sklepu po jego zamówieniu i dodaniu do panelu?

Powodem braku możliwości przypisania produktów do nowo dodanego do panelu sklepu może być brak uprawnień danego użytkownika. Użytkownicy z uprawnieniami administratora prawa do zarządzania nowo dodanym do panelu sklepem mogą sobie przydzielić samodzielnie. Jeżeli użytkownik takiego uprawnienia nie ma, powinien się zwrócić z tą sprawą do innego użytkownika, który takim uprawnieniem dysponuje. Przypisywanie uprawnień do sklepów oraz innych funkcji realizowanych w panelu do zarządzania sklepami dostępne jest w dziale ADMINISTRACJA / Zarządzanie użytkownikami panelu.

Czy można wyłączyć dostęp do komunikatów użytkownikom Panelu IdoSell?

Nie, dostęp do komunikatów mają wszyscy użytkownicy Panelu. Można jedynie w tym przypadku określić czy system ma wysyłać powiadomienia informujące o udzielonych odpowiedziach, czy też nie. Konfiguracja automatu powiadomień dostępna jest w dziale ADMINISTRACJA / Zarządzanie użytkownikami panelu / Edycja wybranego konta / Automatyczne powiadomienie e-mailem.

Wyjątkiem są komunikaty skierowane do dyrekcji IAI, o statusie "Poufne" - do tych dostęp mają tylko użytkownicy panelu z uprawnieniami administratora.