Najczęściej zadawane pytania dotyczące zarządzania bazą produktów w IAI-Shop.com

Czy ilości nieskasowanych towarów generowane w raporcie menadżerskim obejmują również grupowane towary?

Tak. W systemie każdy towar w grupie traktowany jest jako oddzielny towar.

Czy istnieje jakaś różnica w wyświetlaniu się strony towaru, który jest w grupie towarów?

Dla każdej z grup towarów istnieje możliwość określenia, które ich parametry są wspólne, a które - przypisane tylko do wybranego z towarów w grupie. Opcje te dostępne są na karcie edycji towaru zgrupowanego (sekcja: Grupa towarów, opcja Ustawienia grupy towarów). Różnice w wyświetlaniu się strony produktu mogą wystąpić w zależności od ustawień tych parametrów, np. towary mogą mieć wspólne zdjęcie, ale nie muszą.

Czy można ustawić różne opisy zarówno krótki jak i długi dla towarów z wybranej grupy?

Tak. Jeżeli chcesz ustawić różne opisy dla towarów w grupie, kliknij ustawienia towarów w grupie (dostępne na karcie każdego towaru w danej grupie), a następnie wyłącz współdzielenie dla opisów.

Uwaga graficzna:
Wykorzystanie tego zastosowania może wymagać dodatkowych zmian w masce sklepu. Jeżeli dodane grafiki zdjęć oraz ikon nie pojawiają na kartach wybranych produktów w sklepie, należy zgłosić komunikat do działu graficznego IAI-Shop.com.

Czy można ustawić różne stawki VAT dla rozmiarów?

Nie jest możliwe ustawienie różnych stawek VAT dla różnych rozmiarów. Dla danego towaru można przypisać tylko jedną stawkę VAT, która będzie używana dla każdego rozmiaru wybranego towaru. Jeżeli chcieliby Państwo rozbić - np. rozmiary obuwia na dziecięce i niedziecięce, należy stworzyć 2 towary, linkując je między sobą i odpowiednio oznaczając. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie wariantów i wprowadzenie dla każdego rozmiaru osobny wariant.

Nie jest przez nas planowane wprowadzenie funkcji różnych stawek VAT dla różnych rozmiarów. W przyszłości planujemy za to wprowadzenie możliwości ustawienia wielowymiarowych wariantów, które pozwolą na zastosowanie wariantów w jednej karcie towaru, gdzie zgrupowane są rozmiary i kolory. W tej chwili zastosowanie wariantów dla rozmiarów, przy jednym wymiarze uniemożliwi zgrupowanie wariantami kolorów. Można jednak zastosować mechanizmy polecania produktów i obejść ten problem.

Czy można ustawić różne zdjęcia lub ikony dla towarów w grupie?

Tak. Jeżeli chcesz ustawić różne zdjęcia dla towarów w grupie, kliknij ustawienia towarów w grupie (dostępne na karcie każdego towaru w danej grupie), a następnie wyłącz współdzielenie dla zdjęć oraz ikony. Możesz również ustalić inną ikonę dla towarów w grupie. Ta ikona może symbolizować np. kolor - dzięki temu w masce klient zobaczy normalne zdjęcie towaru (oraz ikonę) a zamiast listy wyboru zgrupowanych towarów pojawią się odpowiednie ikony w grupie (np. kwadratowe znaczniki kolorów).

Uwaga graficzna:
Wykorzystanie tego rozwiązania może wymagać dodatkowych zmian w masce sklepu. Jeżeli dodane grafiki zdjęć oraz ikon nie pojawiają na kartach wybranych produktów w sklepie, należy zgłosić komunikat do działu graficznego IAI-Shop.com.

Czy można ustawić wspólne stany magazynowych dla wybranej grupy towarów?

Nie. Konfiguracja ustawień parametrów wspólnych pozwala jedynie na określenie wspólnej grupy rozmiarowej. Stany ilościowe dla poszczególnych towarów w grupie należy natomiast wprowadzać indywidualnie. Dzieje się tak ponieważ w systemie każdy z towarów może mieć zarówno różne rozmiary jak i różne ich ilości.

Czy można ustawić zarówno różne jak i wspólne słowniki opisów dla wybranych towarów w danej grupie?

Tak. System pozwala na ustawienie zarówno wspólnych jak i odrębnych słowników dla wszystkich towarów w grupie. Wiąże się to jednak ze zmianą konfiguracji ustawień parametrów wspólnych. Będąc w edycji karty wybranego towaru w grupie, kliknij w menu w górnym pasku link Ustawienia grupy towarów, a następnie wyłącz lub włącz współdzielenie dla słowników opisu towaru.

Czy można usunąć pierwszy towar do którego przypisane są inne towary?

Nie. Żeby operacja usunięcia była możliwa należy status pierwszego towaru przypisać do innego towaru z danej grupy. Bądź wyłączyć pozostałe towary z grupy towarów.

Czy można wyszukiwać towary po nazwach towarów w grupie w sklepie?

Nie. Taki mechanizm wiązałby się z koniecznością sprawdzania przez system bardzo dużej ilości powiązań występujących między parametrami opisującymi towary. Mogłoby to powodować znaczne obciążanie systemu, a tym samym wolniejsze działanie sklepu. W tym przypadku zaleca się wykorzystanie mechanizmu cech, których nazwy mogą odpowiadać nazwom towarów w grupie.

Jak działają domyślne ustawienia parametrów wspólnych towarów w grupie?

Domyślne ustawienia - czyli te, które ustawiamy dla nowo dodawanych towarów - mają zastosowanie tylko wtedy gdy na karcie jednego towaru klikniemy Dodaj nowy towar i zgrupuj go z tym towarem. Tak utworzona grupa towarów będzie miała Ustawienia parametrów wspólnych takie same jak domyślne.

Uwaga: Jeżeli łączysz istniejące towary w grupę, ich ustawienia parametrów wspólnych nie będą takie, jak domyślne. System inteligentnie sprawdzi, które ustawienia są takie same dla tych towarów i takie ustawienia zapisze.

Jak powinna zachować się grupa towarów w zależności od ustawień po dodaniu do promocji?

1. Jeżeli zgrupowane towary nie mają włączonej obsługi jednakowych cen.

Dodanie towaru w grupie do promocji nie rusza pozostałych towarów.

2. Jeżeli zgrupowane towary mają włączoną obsługę jednakowych cen.

Dodanie jednego towaru w grupie do promocji dodaje do promocji wszystkie towary w tej grupie by utrzymać jednakowe ceny.

3. Jeżeli zgrupowane towary mają włączoną obsługę jednakowych cen i są już w promocji.

Po wydzieleniu z grupy wszystkie towary z osobna zostaną w danej promocji.

4. Jeżeli zgrupowane towary nie mają włączonej obsługi jednakowych cen, a jeden z towarów jest w promocji.

a) pierwszy towar w promocji

Włączenie obsługi jednakowych cen dla grupy towarów ustawi wszystkie towary w promocji.

b) dowolny, niepierwszy towar w promocji

Włączenie obsługi jednakowych cen dla grupy towarów wyrzuci wszystkie towary z promocji i ustawi im cenę towaru pierwszego, który nie jest w promocji.

Jak wyglądają grupy towarów na stronie sklepowej?

Na stronie sklepu wszystko zależy od Państwa pomysłu. Moduł działa w taki sposób, że po wejściu na kartę towaru (poprzez wyszukiwarkę lub menu kategorii) pozwala na przechodzenie pomiędzy poszczególnymi towarami w danej grupie. To przechodzenie może się odbywać za pomocą klikania na ikony graficzne (ikona towaru w grupie) prezentujące inne warianty lub poprzez odnośniki tekstowe. Przemieszczanie pomiędzy kartami może się też wcale nie odbywać, a wybór może się wtedy ograniczać do wskazania pozycji w menu rozwijanym lub kliknięcia ikonki. Jeśli dane towary występują w różnych rozmiarach, to nawigacja pomiędzy nimi może się odbywać poprzez wskazanie towaru i wybranie rozmiaru już na karcie tego towaru, który chcemy nabyć, bądź też najpierw wybór rozmiaru a następnie przejście pomiędzy wariantami, które w takim rozmiarze występują. Jeśli towaru z danej grupy nie ma na magazynie jest on ukrywany tak samo, jak towary niepowiązane. Możliwości jest wiele, dlatego układ karty towaru oraz modułu wariantów może być dostosowany do różnych ewentualności - w zależności od potrzeb.

Kiedy warto stosować grupy towarów, a kiedy cechy, czy serie?

Przedstawione mechanizmy nie wykluczają się wzajemnie.
Grupy towarów przydadzą się do pogrupowania różnych rodzajów wybranych towarów. Dzięki cechom przygotujesz precyzyjny opis ich właściwości. Natomiast wykorzystanie serii pozwoli stworzyć unikalne kolekcje.

Pamiętaj, że:
Wykorzystanie tych mechanizmów zależy tak naprawdę od rodzaju asortymentu oferowanego w sklepie i od sposobu jego prezentacji.

W jaki sposób działają grupy towarów?

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że to jak i do czego wykorzystane zostaną grupy towarów zależy wyłącznie od Państwa. Idea grup towarów zakłada łączenie wielu podobnych towarów, które różnią się jedną główną cechą. Grupy towarów możemy inaczej określić wersjami towaru. To jakie towary zostaną połączone i co będzie cechą różniącą zależy wyłącznie od Państwa kreatywności. Należy jednak zawsze znaleźć wspólny mianownik dla towarów które zamierzamy połączyć. Łączenie towarów w nieprzemyślany sposób zamiast ułatwiać może wprowadzić do systemu chaos zarówno od strony panelu jak i od strony sklepowej. Grupowanymi towarami mogą być różne części garderoby posiadające ten sam nadruk, ale równie dobrze cechą wspólną może być typ ubrania (np. bluza z kapturem) a wariantami różnorakie nadruki. Następny przykład to garnitury, które posiadają ten sam krój, a różnią się kolorem. Towarami w grupie mogą się stać dwa rodzaje kija hokejowego - do trzymania po lewej lub po prawej stronie - trzy typy podobnych garnków - z uchwytami drewnianymi, plastikowymi i metalowymi. W końcu cechą różniącą może stać się zapach świecy ozdobnej. Jak Państwo widzą, zastosowanie modułu grup towarów jest bardzo szerokie. Grupy towarów nie muszą być oferowane w tej samej cenie, czy rozmiarze. To, które z parametrów towaru staną się wspólne dla towarów w grupie zależy od ustawień w panelu. Jasną sprawą jest, że towary w grupie muszą być podobne pod jakimś względem i posiadać jakieś wspólne cechy. Nie polecamy łączenia różnych towarów na siłę, gdyż to może być mylące dla klienta. Jednak jeżeli oferujecie Państwo w sklepie towary niemalże takie same, różniące się ledwie jedną cechą to wykorzystanie tego modułu narzuca się w sposób naturalny.

Do czego służą Ustawienia grupy towarów, Ustawienia wyświetlania grupy towarów?

Są to opcje służące do zarządzania grupą towarów. Za jego pomocą możesz decydować o:

 • ustawieniach grupy towarów, czyli jakie z parametrów mają być wspólne dla wszystkich produktów oznaczonych jako warianty,
 • ustawieniach wyświetlania, czyli jaka będzie forma prezentacji zgrupowanych towarów w sklepie i panelu,
 • nazwie grupy towarów.

Ustawienia wyświetlania grupy towarów obejmują:

 • Wyświetlaj w sklepie/panelu - decyduje o sposobie wyświetlania zgrupowanych towarów na listach znalezionych towarów.
  • Pierwszy dostępny towar w grupie - wyświetla tylko jeden, pierwszy dostępny towar z grupy towarowej. Pozostałe, zgrupowane produkty klient będzie mógł wybrać z wyświetlonej listy towarów. Istnieje dodatkowo możliwość zmiany kolejności wyświetlanych towarów (mechanizmem drag&drop), aby dowolny towar był wariantem pierwszym (dawniej głównym). System sam będzie dynamicznie w miarę dostępności ustawiał kolejne towary jako pierwsze, wybierając zawsze pierwszy od góry dostępny towar.

UWAGA: Ustawienie to ma wpływ na listę towarów, strefy hotspot i wyszukiwarkę w sklepie. Będą się tam pokazywały jedynie pierwsze, dostępne w sklepie towary z grup towarowych.

 • Wszystkie towary w grupie - spowoduje wyświetlanie na liście po kolei wszystkich zgrupowanych towarów tak, jakby były to osobne towary.
  • Nazwa grupy towarów - jest to nazwa właściwości różniącej towary w grupie. Opisuje to, pod jakim względem różnią się poszczególne towary w danej grupie. Należy tu wpisać nazwę takiej cechy. Może to być np. "kolor" lub "nadruk". Możesz tę nazwę zdefiniować dla każdego języka osobno.

Wszelkie dokonane zmiany należy potwierdzić, klikając na przycisku Zmień.

Dlaczego tabelki kopiowane z Excela do opisu długiego produktów, po ich wstawieniu i zapisaniu zmian nie mają większości obramowań?

Dzieje się tak dlatego, że w drodze pomiędzy Excelem a przeglądarką internetową i edytorem w panelu sklepu wycinane są style przekazywane w znacznikach. Rozwiązaniem tego problemu jest użycie edytora HTML np. Pajączek, kopiowanie źródła HTML i wklejanie go do odpowiedniego źródła HTML w panelu sklepu.

Dlaczego teksty na stronach CMS lub w opisach długich nie wyświetlają się poprawnie?


Przygotowane teksty w edytorze tekstowym typu MS Word nie mogą być kopiowane za pomocą metody kopiuj/wklej (schowek) do edytora WYSIWYG znajdującego się w panelu. W wyniku kopiowania już sformatowanego tekstu przenoszone są znaczniki, które nie są następnie poprawnie interpretowane przez przeglądarki i często powoduje to nieotwieranie się strony w całości lub rozrzucenie tekstu po stronie. Należy je usunąć z kodu lub wprowadzić opis od nowa korzystając np. z możliwości wgrania lub wklejenia kodu HTML.
Chcąc skorzystać z przygotowanych opisów w edytorze tekstowym do wprowadzenia opisów długich należy użyć zakładki "Wgraj plik z opisem długim". Zakładka ta umożliwia wgranie wcześniej przygotowanego pliku z opisem w formacie html lub txt. Plik html można przygotować w edytorze tekstowym np. MS Word. Po kliknięciu w menu "zapisz jako" należy wybrać opcje zapisu "jako strona html"
Zarówno dla edycji stron CMS jak i opisu długiego można po zapisaniu pliku jako strona HTML w programie MS Word przejść do widoku kodu HTML. Kod ten już można skopiować do edytora WYSIWYG (Źródło HTML edytora WYSIWYG jest dostępne po kliknięciu w ikonkę z napisem HTML) i w ten sposób przenieść prawidłowo tekst razem z formatowaniem.

UWAGA: Wszystkie teksty umieszczone na stronie internetowej muszą w finalnym etapie być przekonwertowane na kod HTML. Edytor WYSIWYG nie jest idealnym narzędziem do formatowania tekstów. Symuluje on działanie zwykłego edytora tekstowego ale obowiązują go zasady HTML dlatego często bez zmian bezpośrednio w kodzie nie ma możliwości osiągnięcia zamierzonego efektu formatowania.

Jaki jest limit zdjęć, możliwych do wgrania na karcie produktu?


Ilość możliwych do wgrania zdjęć na karcie produktu w Panelu uzależniona jest od posiadanego planu abonamentowego.
Dla serwerów współdzielonych w planie CLOUD limit ten wynosi 20 zdjęć.
Dla serwerów dedykowanych, plany DEDICATED CLOUD, limit wynosi 99 zdjęć.

Czy mogę wykonać kopię zapasową towarów?


Aby wykonać kopię zapasową należy przejść do listy towarów i skorzystać z opcji "Eksportuj". W zależności od wyboru generowany jest:

 • plik CSV zawierający komplet informacji o towarze
 • plik XML zgodny z IOF

Backup jest również wykonywany automatycznie do pliku XML zgodnego z IOF, który jest dostępny do pobrania w dziale ADMINISTRACJA \ Kopie zapasowe

Czym jest i jak działa automatyczne rozpoznawanie standardu kodu producenta?


Automatyczne rozpoznawanie standardu kodu oznacza, że każdy nowo dodawany do panelu towar, będzie miął domyślnie włączony automat rozpoznawania dodawanych kodów producenta pod kątem dostępnych standardów:

Kody z rodziny GTIN (ang. Global Trade Item Number):

 • GTIN-14
 • GTIN-13 (czyli 13 znakowy EAN i ISBN)
 • GTIN-12 (czyli 12 znakowy UPC-A)
 • GTIN-8 (czyli 8 znakowy EAN)

Oraz pozostałe standardy spoza rodziny GTIN:

 • ISBN-10 (czyli 10 znakowy ISBN; nadawany do grudnia 2006 r.)
 • UPC-E
 • MPN
 • Inny

Po wprowadzeniu kodów i zapisaniu zmian automat zadziała w następujący sposób:

 • Jeśli wszystkie przesłane kody będą pasowały np. do standardu GTIN-13 taki standard zostanie ustawiony w towarze. Od tego momentu będziemy pilnować, aby kody dodawane do takiego towaru spełniały wymogi wybranego standardu.
 • Jeśli kody nie zostaną dopasowane do żadnego standardu lub tylko część kodów będzie poprawna i reszta już nie, standard kodu ustawi się na Inny - dla którego nie ma sprawdzania poprawności kodów.

Dlaczego nie mam możliwości wyboru jednostek miar metr, kilogram, litr na karcie towaru, mimo tego, że są one oznaczone jako widoczne w panelu?

Produkty z jednostkami miar, które posiadają opcję Dokładność miejsc po przecinku nie mogą mieć rozmiarów. A zatem mając produkt przypisany do grupy rozmiarów innej niż uniwersalna, nie możesz wybrać innej jednostki miar niż niepodzielna.