Najczęściej zadawane pytania dotyczące konfiguracji walut

Poniżej zamieszczone są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konfiguracji walut.

Jestem firmą z Polski, chcę wystawiać faktury w walucie obcej. Jak to zrobić?

Wszystkie dokumenty sprzedaży są wystawiane w walucie rozliczeniowej sklepu i nie można wystawiać faktur w innej walucie. Można jednak zmieniać walutę bezpośrednio dla zamówienia i w takim przypadku faktura zostanie wystawiona w walucie rozliczeniowej sklepu oraz zostaną podane wartości w walucie wybranej przez Ciebie wraz z kursem wymiany.

Jaki związek ma waluta z językiem w dokumentach sprzedaży?

Język oraz waluta są całkowicie niezależne w dokumentach sprzedaży. Waluta na dokumencie to waluta rozliczeniowa sklepu. W razie zmiany waluty na zamówieniu dokument generowany jest w walucie rozliczeniowej wraz z przeliczeniem na walutę obcą. Jeśli chodzi o język, to faktura generowana jest zawsze w języku głównym (ustawianym osobno dla drukowanych dokumentów). W przypadku, gdy klient ma inny język niż język główny, na dokumentach pojawiają się tłumaczenia. Jeśli tłumaczenie w języku klienta nie jest dostępne w systemie, to tłumaczenie zapisów na fakturze pojawia się w języku angielskim.

Jak zmienić/ustawić zaokrąglania?

Udaj się do działu ADMINISTRACJA / Konfiguracja walut. Tam możesz ustawić liczbę miejsc po przecinku, do jakiej mają być zaokrąglane ceny.

Jak wygląda przetwarzanie transakcji przez systemy płatności internetowych (np. PayPal) w przypadku waluty bazowej różnej od waluty, w jakiej jest cena produktu?

Ceny produktów przeliczane są na walutę bazową i wszystkie zamówienia składane są w walucie bazowej. Płatności przez systemy płatności są realizowane w walucie bazowej. Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na występujące różnice w kursach, które mogą powodować rozbieżności w cenach.

Jak wersje językowe mają się do walut i dokumentów?

Wszelkie dokumenty są rozliczane w walucie rozliczeniowej sklepu niezależnie od ustawień językowych i ustawień waluty dla konkretnego zamówienia (jeśli waluta rozliczeniowa sklepu jest inna od ustawień waluty dla konkretnego zamówienia faktura zostanie wystawiona w walucie bazowej wraz z przeliczeniem na walutę zamówienia po kursie z dnia zamówienia). Wersja językowa nie jest bezpośrednio związana z walutą rozliczeniową sklepu. Natomiast dzięki obsłudze wielu walut, możesz np. w niemieckiej wersji językowej prezentować ceny w Euro oraz, o czym już wspomnieliśmy, na fakturze wystawionej w walucie bazowej zamieszczać cenę w Euro wyliczoną po kursie z dnia zamówienia.

Jak uniknąć częstych zmian cen wynikających ze zmian kursów walut w przypadku dokonywania zakupów od dostawców w obcej walucie?

W przypadku zakupów w obcej walucie istnieje duże prawdopodobieństwo, że - w wyniku różnic kursowych - ceny prezentowane w sklepie nie będą odpowiadały poziomowi cen i marży zakładanym przez Sprzedawcę podczas przyjmowania dostaw.

Rozwiązaniem w tej sytuacji jest ustawienie w panelu sklepu ceny sprzedaży (cena wyjściowa) w walucie, w której przyjmowana była dostawa (np. USD) bez pokazywania jej w sklepie.

Aby przeprowadzić skutecznie ten proces, należy:

1) Uwidocznić (tylko w panelu) walutę obcą i wybrać tryb ustalania kursu:

  • automatyczny z NBP (zalecane),
  • wskazywany ręcznie.

Operacja uwidocznienia waluty oraz ustalenia trybu kursu dostępna jest w dziale: ADMINISTRACJA / Konfiguracja walut.

2) Na karcie produktu lub przez Edycję Grupową (dla wielu produktów jednocześnie) zmień walutę produktu.
Po tej operacji w panelu cena będzie wyświetlana w walucie obcej, a po stronie sklepu - w złotówkach, jako przeliczenie ceny wyjściowej (w walucie) po automatycznie aktualizowanym kursie pobieranym z NBP (aktualizacja raz dziennie).

  • Teraz przy zmianie kursu waluty, w której klient dokonał zakupów, a której zmiany nie są zależne od dostawcy, system automatycznie zadba o wyświetlenie odpowiedniej ceny w sklepie.
  • W przypadku nowej dostawy towaru i konieczności zmiany wyjściowej ceny wystarczy jedna korekta i system również uwzględni ją w cenie, jaką zobaczą klienci w sklepie.

Co mam zrobić, by wystawić fakturę w walucie obcej?

Powinieneś zmienić walutę zamówienia na wybraną przez siebie. Faktura będzie wystawiona w walucie bazowej sklepu ale będzie również zawierała ceny w walucie wskazanej przez Ciebie bezpośrednio w zamówieniu wraz z kursem wymiany.

Jestem firmą z zagranicy, rozliczam się w obcej walucie, o czym muszę pamiętać i co powinienem ustawić?

Przede wszystkim powinieneś pamiętać o tym, by wybrać taką walutę bazową swojego sklepu, w jakiej się rozliczasz. Jeżeli przy tym jeden z Twoich sklepów internetowych przeznaczony jest dla klientów z innego kraju, możesz umieszczać w nim produkty, które będą prezentowane w walucie tego kraju, ale musisz pamiętać, że ich cena finalna będzie zależna od kursu przeliczeniowego (z waluty bazowej na obcą) w danym dniu.

Jak ustalany jest kurs dla waluty zamówienia?

Korzystając z modułu ADMINISTRACJA / Konfiguracja ustawień podatkowych i rozliczeniowych możesz wybrać domyślny sposób ustalania kursu waluty zamówienia - w każdym przypadku jest on zależny od daty sprzedaży umieszczanej na dokumencie sprzedaży i albo możesz go ustawić na dzień sprzedaży, albo na dzień roboczy poprzedzający dzień sprzedaży. Oprócz tego na każdym zamówieniu możesz ręcznie zmienić zarówno kurs waluty (ustawiając np. nietypowy kurs) albo datę sprzedaży zamówienia, co automatycznie wpłynie na kurs waluty, który jest od tej daty uzależniony.

W tym samym module, za pomocą formularza Ustawienia daty sprzedaży na dokumentach sprzedaży możesz wybrać sposób w jaki powinna być generowana data sprzedaży na dokumentach sprzedaży. Podobnie jak w przypadku kursu waluty na zamówieniu, datę sprzedaży możesz zmienić dla każdego zamówienia indywidualnie.