Umowa usługi IdoSell Shop

Minimum formalności przy wszystkich procedurach. Przekonaj się, jak łatwo zawrzeć umowę na świadczenie usługi IdoSell Shop z firmą IAI S.A.

Umowa na usługę IdoSell Shop jest zawierana automatycznie w momencie przesłania do nas elektronicznego formularza zamówienia ze strony firmowej.

Formularz potwierdzenia zawarcia umowy znajduje się poniżej. Jest to dokument w formacie PDF. Można go wypełnić zarówno ręcznie (i odesłać podpisany oraz opieczętowany pocztą tradycyjną), jak i elektronicznie. W tym drugim przypadku istnieją dwie metody postępowania:

  1. Formularz można wypełnić elektronicznie (za pomocą aktualnej wersji darmowego programu Adobe Acrobat Reader) i wydrukować, a następnie podpisać, opieczętować, a następnie wysłać pocztą tradycyjną.
  2. Formularz można również wypełnić elektronicznie i podpisać elektronicznie (za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego) a następnie przesłać go do IAI S.A. za pomocą wewnętrznego systemu komunikatów.
plik Potwierdzenie zawarcia umowy IdoSell Shop

Na ostatniej stronie formularza znajduje się dokłada instrukcja jego wypełnienia. Prosimy się z nią zapoznać, ale nie drukować jej i nie przesyłać do nas. Z najważniejszych rzeczy, zwracamy uwagę na fakt, iż na formularzu umowy konieczne są podpisy osób, które mają prawo do reprezentowania firmy. W przypadku działalności gospodarczej lub gdy firma jest spółką cywilną - są to właściciele firm; w spółkach jawnych są to wszyscy właściciele lub współwłaściciel z samodzielną reprezentacją; a w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkach akcyjnych - uprawnione osoby z zarządu. Brak tych podpisów lub ich niewystarczająca liczba (np. tylko jeden członek zarządu) spowoduje nieważność umowy.

Do formularza umowy trzeba dołączyć również dokumenty rejestrowe, czyli wpis do działalności gospodarczej lub KRS, potwierdzenia nadania REGON i NIP.