Umowa usługi IdoSell Shop

Minimum formalności przy wszystkich procedurach. Przekonaj się, jak łatwo zawrzeć umowę na świadczenie usługi IdoSell Shop z firmą IAI

Umowa na usługę IdoSell Shop jest zawierana automatycznie w momencie przesłania do nas elektronicznego formularza zamówienia ze strony firmowej.

  1. Formularz można wypełnić elektronicznie i podpisać elektronicznie, a następnie przesłać go do IAI za pomocą BOK.

Na formularzu umowy konieczne są podpisy osób, które mają prawo do reprezentowania firmy. W przypadku działalności gospodarczej lub gdy firma jest spółką cywilną - są to właściciele firm; w spółkach jawnych są to wszyscy właściciele lub współwłaściciel z samodzielną reprezentacją; a w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkach akcyjnych - uprawnione osoby z zarządu. Brak tych podpisów lub ich niewystarczająca liczba (np. tylko jeden członek zarządu) spowoduje nieważność umowy.