Wygodny sposób rozliczeń za usługi dodatkowe

IAI ma wewnętrzny sposób rozliczeń ze swoimi klientami. Jest on nadzwyczaj wygodny i w pełni zautomatyzowany. Zawsze wiesz, ile płacisz i za co płacisz. Po prostu pełna kontrola nad kosztami.

Opłaty dodatkowe są naliczane wtedy, gdy zamawiasz u nas usługę przekraczającą standardowy pakiet lub przekroczyłeś założone limity. W odróżnieniu od opłat abonamentowych, które są naliczane z góry, opłaty za prace dodatkowe naliczane są tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu ich przez Ciebie (nie dotyczy to dopłat do abonamentu, które naliczane są na bieżąco).

Opłaty za prace dodatkowe doliczane są do Twojego rejestru w systemie rozliczeń - obciążają konto w momencie zaakceptowania przez Ciebie kosztu. Możesz je przeglądać z poziomu komunikatów, czyli systemu, przy pomocy którego komunikujesz się z działem obsługi klienta.

Opłata jest proporcjonalna do czasu pracy niezbędnego na wykonanie zadania. Zamawiając dodatkowe zadanie, możesz opisać zakres prac, które chcesz zlecić. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie, że takie prace mogą zostać zrealizowane i kwotę, jaka w przypadku zatwierdzenia zostanie odjęta od Twojego salda.