Przywracanie ustawień programu IdoSell Shop Printer

IdoSell Shop Printer umożliwia przywracanie ustawień na podstawie konfiguracji zapisanej w w panelu sklepu.

Program IdoSell Shop Printer od wersji 3.7 umożliwia użytkownikom przywracanie ustawień programu na podstawie konfiguracji zapisanej w chmurze IdoSell Shop. Poniżej prezentujemy mechanizm działania oraz dokładną instrukcję w jaki sposób przywrócić ustawienia programu.

Ustawienia programu IdoSell Shop Printer

Wszystkie ustawienia programu IdoSell Shop Printer podzieliliśmy na trzy istotne obszary:

  • konfiguracja programu (dane dostępowe do panelu sklepu, parametry połączenia dla wydruków z panelu i wydruków z aplikacji pomocniczych)
  • konfiguracja drukarek fiskalnych
  • konfiguracja drukarek dokumentów

Działanie mechanizmu zapisu i przywracania ustawień programu

Każda działająca instancja programu IdoSell Shop Printer raz na dobę zapisuje w chmurze IAI-Shop.com konfiguracje osobno dla każdego z trzech powyższych obszarów, przy czym liczba przechowywanych konfiguracji ograniczona jest do 20 ostatnio zapisanych. Dostęp dla użytkowników do zapisanych plików konfiguracji, możliwy jest w panelu sklepu poprzez Aplikacje pomocnicze\IdoSell Shop Printer. Zapisane konfiguracje przypisane są do konkretnej subskrypcji programu IdoSell Shop Printer.

IAI Shop.com, Ido Sell, IAI Printer

Użytkownik panelu może pobrać wybrany plik konfiguracji i zapisać na swoim dysku lokalnym, w celu późniejszego przywrócenia ustawień w programie.

Przywracanie ustawień programu IdoSell Shop Printer (prezentowany przykład dotyczy obszaru konfiguracji programu)

Krok 1. Pobierz potrzebną konfigurację z panelu sklepu i zapisz na swoim dysku lokalnym. Kliknij na link Pobierz plik i zapisz plik w wybranej lokalizacji.

Lista zapisanych konfiguracji

Krok 2. W aplikacji IdoSell Shop Printer wybierz pozycję menu Przywróć konfigurację programu

Menu - przywracanie konfiguracji programu

Krok 3. Wskaż zapisany w Krok 1. plik konfiguracji

Krok 4. Potwierdź przywrócenie konfiguracji programu, konieczne będzie ponowne uruchomienie programu.

Monit przed przywróceniem konfiguracji

Pamiętaj, że przywrócić możesz tylko taką konfigurację, która pochodzi od takiej samej wersji programu na której próbujesz ją przywrócić. Nie można przywracać konfiguracji z jednej wersji programu na drugiej (niższej lub wyższej).