Instrukcja obsługi IAI Kamsoft Integrator: Przywracanie ustawień programu

IAI Kamsoft Integrator umożliwia przywracanie ustawień na podstawie konfiguracji zapisanej w w panelu sklepu.

Program IAI Kamsoft Integrator od wersji 2.6.24 umożliwia użytkownikom przywracanie ustawień programu na podstawie konfiguracji zapisanej w chmurze IAI-Shop.com. Poniżej prezentujemy mechanizm działania oraz dokładną instrukcję w jaki sposób przywrócić ustawienia programu.

Działanie mechanizmu zapisu i przywracania ustawień programu

Uruchomiony program IAI Kamsoft Integrator raz na dobę zapisuje w chmurze IAI-Shop.com swoją konfiguracje, przy czym liczba przechowywanych konfiguracji ograniczona jest do 20 ostatnio zapisanych. Dostęp dla użytkowników do zapisanych plików konfiguracji, możliwy jest w panelu sklepu poprzez Aplikacje pomocnicze\IAI Kamsoft Integrator. Zapisane konfiguracje przypisane są do konkretnej subskrypcji programu IAI Kamsoft Integrator.

IAI Shop.com. Ido Sell, IAI Kamsoft Integrator, KS AP-APTEKA

Użytkownik panelu może pobrać wybrany plik konfiguracji i zapisać na swoim dysku lokalnym, w celu późniejszego przywrócenia ustawień w programie.

Przywracanie ustawień programu IAI Kamsoft Integrator

Krok 1. Pobierz potrzebną konfigurację z panelu sklepu i zapisz na swoim dysku lokalnym. Kliknij na link Pobierz plik i zapisz plik w wybranej lokalizacji.

IAI Shop.com. Ido Sell, IAI Kamsoft Integrator, KS AP-APTEKA

Krok 2. W aplikacji IAI Kamsoft Integrator wybierz pozycję menu Przywróć konfigurację programu

IAI Shop.com. Ido Sell, IAI Kamsoft Integrator, KS AP-APTEKA

Krok 3. Wskaż zapisany w Krok 1. plik konfiguracji

Krok 4. Potwierdź przywrócenie konfiguracji programu, konieczne będzie ponowne uruchomienie programu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa całej operacji, poprzednia konfiguracja zostanie zapisana w pliku na dysku lokalnym użytkownika.

IAI Shop.com. Ido Sell, IAI Kamsoft Integrator, KS AP-APTEKA