Najczęściej zadawane pytania dotyczące integracji z BDK

Jak włączyć moduł Integracji z BDK?

Informacja: Aby włączyć moduł Integracji z BDK, w pierwszej kolejności należy włączyć usługę zewnętrzną BDK Polska Sp. z o.o. (ADMINISTRACJA / Usługi zewnętrzne).

Przejdź do MARKETING / Integracja z BDK, a następnie aktywuj usługę BDK. Na ekranie wyświetli się sekcja Konfiguracja:

  • Adres IP, który należy wprowadzić w panelu BDK - ten adres należy wprowadzić w Panelu Wsparcia BDK. Adres w tym polu i w Panelu Wsparcia BDK powinien być zawsze taki sam.
  • Klucz dostępowy do API z panelu BDK - należy wprowadzić klucz dostępowy otrzymany od BDK
  • Połączenie z BDK - w każdym momencie możesz sprawdzić stan połączenia z BDK

Jeżeli aktywacja modułu przebiegnie pomyślnie, możesz zacząć pobierać opisy z bazy BDK.

Chcę, aby oprócz zdjęć z BDK, wyświetlały się zdjęcia, które zostały dodane w edycji towaru. Czy jest to możliwe?

Niestety, nie jest to możliwe. Jeżeli towar ma pobrany opis z BDK, zostaną tylko wyświetlone zdjęcia i ikona towaru z BDK.

Czego potrzebuję, aby pobierać opisy z Panelu Wsparcia BDK?

Aby pobierać opisy towarów z Panelu Wsparcia BDK potrzebujesz do niego dostępu, a otrzymasz go po podpisaniu umowy z BDK. Skontaktuj się z firmą BDK w celu uzyskania większej liczby szczegółów co do umowy i obsługi Panelu Wsparcia BDK.

Jeżeli dysponujesz już dostępem do Panelu Wsparcia BDK, udaj się do panelu administracyjnego IAI-Shop.com i przejdź do działu ADMINISTRACJA / Usługi zewnętrzne. Włącz usługę zewnętrzną świadczoną przez firmę BDK Polska Sp. z o.o. W ramach umowy pomiędzy IAI S.A. a BDK Polska Sp. z o.o. opłaty za usługi świadczone przez firmę BDK na rzecz klientów IAI są rozliczane i pobierane przez wygodny system billingowy IAI. Nie ma więc konieczności regulowania należności w dwóch miejscach.

Jak aktywować ten moduł, dowiesz się, klikając tutaj.

Czy mogę grupowo pobrać opisy towarów z BDK?

Niestety, nie jest to obecnie możliwe. Jeżeli uważasz, że powinien zostać wprowadzony taki mechanizm, zgłoś taką potrzebę w komunikacie.

Jak pobrać opis towaru z bazy BDK?

Informacja: Aby pobierać opisy z Panelu Wsparcia BDK, moduł Integracji z BDK musi być włączony.

Przejdź do karty edycji towaru. U góry strony, koło ikony towaru widoczny jest link [importuj opis z BDK]. Po kliknięciu w ten link system poprosi o podanie ID towaru z Panelu Wsparcia BDK. Po wprowadzeniu ID BDK, kliknij Importuj. System automatycznie połączy się z Panelem Wsparcia BDK, pobierze opis oraz zapisze go dla towaru. Przejdź do sklepu, aby zobaczyć jak wyglądają opis i zdjęcia.

Czy mogę nakładać makra na zdjęcia i ikony z BDK?

Tak. Aby zdefiniować rozmiary tych makr, należy przejść do TOWARY / Makra i znaki wodne dla zdjęć. Wszystkie zdjęcia i ikony wchodzące w skład opisów towarów z BDK mają nałożone makra dla BDK. Makra nakładają się także automatycznie w chwili pobrania czy automatycznej aktualizacji opisów towarów.

Jak usunąć opis BDK z panelu?

Aby usunąć opis z BDK, przejdź do karty edycji towaru. U góry strony, koło ikony widoczny jest link [usuń opis z BDK]. Po zatwierdzeniu system usunie opis. W sklepie z powrotem zostaną wyświetlone informacje o towarze wprowadzone w standardowych miejscach w edycji towaru.

Nie da się edytować opisu z BDK. Czy mogę w jakiś sposób edytować elementy opisu towaru z BDK?

Niestety, nie ma takiej możliwości. Pobrane elementy opisu towaru z BDK są nieedytowalne - nie można zmienić ich treści.

Użytkownik może natomiast dowolnie konfigurować makra nakładane na zdjęcia i ikony pobierane z BDK. Aby zmienić ustawienia makr, przejdź do TOWARY / Makra i znaki wodne dla zdjęć.

Wyświetla się komunikat "Nieprawidłowy klucz dostępowy do API z panelu BDK lub niepoprawny adres IP ustawiony w konfiguracji konta w panelu BDK." Co mam zrobić?

Należy jak najszybciej sprawdzić poprawność klucza dostępowego oraz adresu IP wyświetlonego w MARKETING / Integracja z BDK z tym wprowadzonym w Panelu Wsparcia BDK - powinny być identyczne. Jeżeli nie są, wprowadź odpowiednie zmiany i przetestuj połączenie jeszcze raz.

Jeżeli problem dalej występuje, należy jak najszybciej skontaktować się z obsługą firmy BDK. Jeżeli z otrzymanych informacji z BDK wynika, że nie ma problemów technicznych po stronie BDK, zgłoś problem komunikatem.

W sklepie nie wyświetlają się niektóre elementy słownika utworzonego z opisu BDK. Dlaczego? Jak je włączyć w sklepie?

Mimo, że w edycji towaru widoczne są wszystkie pobrane elementy słownika utworzonego na podstawie opisu z BDK, w sklepie nie zostaną wyświetlone elementy:

  • przy których widnieje brak danych,
  • informacje o wadze - jest to informacja do wglądu tylko dla użytkownika panelu, aby szybko mógł skonfigurować parametr towaru: Waga,
  • informacja o cenie: Cena [PLN] - jest widoczna tylko dla użytkowników panelu,
  • informacja Model na rok.

Informujemy, że nie ma możliwości włączenia/wyłączenia którychkolwiek elementów słownika, czy reszty opisu pobranego z BDK.

Pobrano opis z BDK, ale nie chcę żeby opis był widoczny w sklepie. Jak to zrobić?

Niestety nie ma takiej możliwości. Dla sklepów z językiem polskim, wyświetla się opis towaru z BDK. Aby go nie wyświetlać, należy usunąć dany opis z BDK z panelu w edycji towaru.

Z panelu zniknęły wszystkie opisy z BDK. Co mam zrobić?

Opisy nie zniknęły przez przypadek. Najprawdopodobniej ważność umowy z BDK wygasła i moduł Integracji z BDK został automatycznie wyłączony, co spowodowało usunięcie opisów towarów zaimportowanych z BDK. Jeżeli połączenie z Panelem Wsparcia BDK jest aktywne, a wszystkie opisy zniknęły, prosimy o kontakt telefoniczny z Infolinią Wsparcia.

Jak wyłączyć moduł integracji z BDK?

Przejdź do MARKETING / Integracja z BDK. Zaznacz nie dla pola Aktywować usługę BDK? i zapisz zmiany.

Uwaga: Wszelkie pobrane opisy towarów zostaną natychmiast wykasowane z panelu administracyjnego IAI-Shop.com.

Ostatnią czynnością, jaką należy wykonać, jest wyłączenie usługi zewnętrznej firmy BDK Polska Sp. z o.o. W tym celu udaj się do ADMINISTRACJA / Usługi zewnętrzne.

Czy mogę używać zaimportowanych opisów z BDK do wystawiania aukcji?


Tak. Opisy pobrane z BDK mogą być użyte tylko dla aukcji wystawianych na Allegro.pl oraz resztę serwisów Grupy Allegro.