Oferta Twojej hurtowni dostępna dla sklepów internetowych IAI-Shop.com

Udostępniając ofertę swojej hurtowni sklepom internetowym dotrzesz do większej liczby klientów. W IAI-Shop.com taka integracja sprowadza się do „jednego kliknięcia”.

W IAI-Shop.com masz dostęp do całkowicie automatycznego mechanizmu udostępniania oferty na potrzeby integracji ze sklepami internetowymi. Wyeksportuj towary do plików, które w formie wygenerowanego URL przekaż swoim partnerom biznesowym. Dzięki automatycznemu generowaniu plików zawsze będą mieli dostęp do aktualnej oferty Twojej hurtowni. Cały proces jest w pełni bezobsługowy.

Zwiększaj sprzedaż dzięki nowym kanałom dystrybucji

Udostępnianie oferty do integracji to gotowy sposób na przekazanie oferty towarów dystrybutorom. Mechanizm tworzy pliki zawierające towary oraz wszelkie potrzebne informacje o ofercie oraz generuje adresy URL, pod którymi pliki są gotowe do pobrania przez Twoich partnerów. Nasz system dba o aktualność oferty, automatycznie generując raz na dobę cała nową wersję oraz dodatkowo co 30 minut jej pliki różnicowe zawierające informacje o towarach, które uległy zmianie w ciągu ostatnich 30 minut.

Możesz uruchomić też dodatkowy sklep internetowy, dedykowany konkretnej grupie docelowej, funkcjonujący pod marką Twojego partnera. Takim partnerem może być każda firma, która generuje wartościowy ruch w swoim serwisie, portalu, forum, blogu, itp. Integrując się z nim, jesteś w stanie zaoferować jego użytkownikom produkty, które będą mogli zakupić bez opuszczania witryny Twojego partnera.

Jakie są możliwości modułu udostępniania oferty do integracji?

Zgodnie ze swoją strategią możesz określić jakie towary mają być udostępniane partnerom. System sam rozpoznaje czy towar jest na magazynie i eksportuje odpowiednią informację do plików eksportu. Udostępniając ofertę wybranemu partnerowi system bierze pod uwagę nadane przez Ciebie rabaty i odpowiednio zmienia ceny towarów w ofercie.

W przypadku gdy zarządzasz kilkoma sklepami z jednego panelu administracyjnego, to konfigurację możesz przeprowadzić dla każdego sklepu osobno.

Jakie informacje o towarach są eksportowane do plików oferty?

Udostępnianie oferty do integracji generuje pliki oferty w formacie CSV oraz w IOF, który oparty jest na XML. Na informację o towarze składa się jego:

  • opis (nazwa, opis długi również w HTML),
  • cena (brutto i netto),
  • stany magazynowe,
  • kategoria,
  • producent,
  • zdjęcia i miniatura,
  • informacje o rozmiarach,
  • parametry,
  • towary składowe,

oraz wiele innych danych, których występowanie uzależnione jest od wybranego przez Ciebie formatu udostępnienia oferty.