Specjalnie dla klientów Idosell Revhunter przygotował modele rozliczeń bazujące na zrealizowanych, efektywnych działaniach. Płacisz tylko za realny wynik swoich kampanii

Specjalnie dla klientów Idosell Revhunter przygotował modele rozliczeń bazujące na zrealizowanych, efektywnych działaniach. Płacisz tylko za realny wynik swoich kampanii.

Aby móc realizować kampanię reklamową przez Revhuntera należy zasilić konto za pomocą PayLane.

Rozliczenie działań następuje automatycznie po każdej zarejestrowanej akcji rozliczeniowej zgodnej z modelem i stawką, który obowiązuje dla danego Klienta. Szczegółowe informacje znajdują się w cenniku.

Po każdym skutecznym zasileniu konta wystawiana jest faktura elektroniczna, która jest dostępna do pobrania w Aplikacji.

Modele rozliczeń

Revhunter rozlicza za efekt swoich działań. Dostępne są dwa modele (akcje rozliczeniowe):

  • CPC (cost per click) - wyrażony w PLN.
 Koszt za kliknięcie przez odbiorcę w jeden z elementów kreacji mailowej.

Anonimowy użytkownik, który był na stronie i otrzymał emaila z Revhunter klika w jeden z elementów wiadomości, kliknięcie rozliczane jest wg cennika.

  • CPS (cost per sale) - wyrażony w procentach.
 Procent od sprzedaży, która została zrealizowana za pomocą narzędzia Revhunter.

Anonimowy użytkownik, który był na stronie i otrzymał emaila z Revhuntera, po kliknięciu w jeden z elementów, dokonuje zakupu, od wartości konwersji liczony jest % wynagrodzenia dla Revhuntera.

Płatność via PayLane

PayLane - platforma zajmująca się obsługa płatności w internecie.
Obsługiwanymi metodami Płatności są m.in. płatność kartą kredytową, kartą debetową, przelewem z potwierdzeniem płatności z konta bankowego, BLIKiem. Zasilenie oraz wybór kwoty możliwe jest w Aplikacji, minimalna kwota zasilenia to 50 PLN. Po wyczerpaniu środków kampanie zostaną automatycznie wstrzymane. Aby uruchomić kampanię, musisz posiadać minimum 20 PLN na koncie.

Cennik

Wszystkie stawki za wykonane akcje określa Cennik, dostępny pod adresem https://revhunter.pl/cennik/

Dowiedz się więcej o integracji i możliwościach Revhunter

Jak uruchomić integrację z Revhunter

Email retargeting dla wszystkich sklepów dzięki integracji Idosell Shop z Revhunter