Wygodne grupowanie towarów w IAI-Shop.com

Sprzedając rozmaite towary, bardzo często spotykasz się z sytuacją, w której jeden towar występuje w kilku rodzajach, na przykład różni się wyłącznie kolorem lub treścią nadruku. Modele towaru różniące się wyłącznie jedną cechą są często łączone w "grupę towarów". Wprowadzenie do systemu zestawu narzędzi do zarządzania tymi towarami, to sposób na przyspieszenie wprowadzania powtarzających się danych dla podobnych towarów.

Grupy towarów mogą być dodawane tylko podczas edycji już istniejącego towaru.

Pamiętaj, że:
Należy zawsze znaleźć wspólny mianownik dla towarów, które zamierzasz połączyć. Przemyślane łączenie towarów może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie zysków firmy oraz podnieść lojalność ze strony klientów. Natomiast łączenie towarów w nieprzemyślany sposób zamiast ułatwiać może wprowadzić do systemu chaos - zarówno od strony panelu, jak i od strony sklepowej.

Uwaga techniczna:
Wykorzystanie mechanizmu grup towarów ma sens tylko w przypadku posiadania dużej ilości towarów w bazie. Dlatego jeśli sprzedajesz ograniczoną lub małą liczbę towarów, nie ma sensu ograniczać ich widoczność wykorzystując grupowanie towarów.

Aby włączyć wyświetlanie wszystkich towarów w grupie lub tylko towaru głównego, należy skorzystać z ustawień znajdujących się w oknie wyszukiwarki produktów lub w oknie edycji karty produktu, w pozycji Grupa towarów.

Ustawienia parametrów wspólnych towarów w grupie

Ustawienia parametrów wspólnych można znaleźć na karcie towaru w sekcji Grupa towarów oraz na liście towarów, w kolumnie Grupa towarów. W przypadku listy towarów, w kolumnie Grupa towarów należy kliknąć niebieski napis Zgrupowane towary. W przypadku karty produktu, który jest już zgrupowany, w sekcji Grupa towarów, należy kliknąć opcję Ustawienia wyświetlania'''.

Dzięki tym ustawieniom możesz swobodnie manipulować parametrami towarów w grupie i decydować, które z nich mają być takie same dla wszystkich towarów w grupie, a które chcesz zdefiniować osobno dla każdego z nich.