Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej w IAI-Shop.com - FAQ

Czego potrzebuję, aby korzystać z usług Poczty Polskiej zintegrowanych z Elektronicznym Nadawcą w IAI-Shop.com?


Aby móc korzystać z usług, należy:

 1. Posiadać zarejestrowane i aktywne konto w serwisie Elektroniczny Nadawca. W celu utworzenia konta, należy wypełnić prosty formularz kontaktowy w zakładce Nie masz konta? Wyślij formularz. Przejdź do serwisu Elektroniczny Nadawca, aby wypełnić i wysłać formluarz.
 2. Skonfigurować wybrane przez siebie usługi Poczty Polskiej zintegrowane z Eletronicznym Nadawcą w IAI-Shop.com w module ADMINISTRACJA / Konfiguracja kurierów. Usługi Poczty Polskiej są dostępne w kraju nadania Polska. Łatwo je rozpoznasz, ponieważ w nazwie posiadają (Elektroniczny Nadawca beta). Szczegółowo o konfiguracji przeczytać w daleszej części tej strony.
 3. Dodać poprawnie skonfigurowane usługi do profilu dostaw. Szczegółowo o dodawaniu usług do profilu dostaw przeczytasz w dalszej części strony.

Czy maska mojego sklepu jest przystosowana do usług Poczty Polskiej zintegrowanych z Elektronicznym Nadawcą?


Jeżeli posiadasz maskę STANDARD, jest ona w pełni przystosowana do obsługi wszystkich usług Poczty Polskiej zintegrowanych z Elektronicznym Nadawcą.

Jeżeli posiadasz maskę indywidualną, dla poniższych usług Poczty Polskiej konieczna będzie modyfikacja maski w ramach płatnego zadania:

 • Poczta Polska E-Przesyłka (Elektroniczny Nadawca beta)
 • Poczta Polska Przesyłka biznesowa z odbiorem w placówce (Elektroniczny Nadawca beta)

Jeżeli chcesz koszystać z tych usług, zgłoś komunikat do działu graficznego. Zostanie dodane płatne zadanie podpięte do komunikatu, który zgłosisz. Poprosimy Cię wtedy o akceptację kosztów zadania.

Co daje mi integracja usług Poczty Polskiej w IAI-Shop.com i jakimi narzędziami będę dysponować?


Dzięki integracji IAI-Shop.com z Elektronicznym Nadawcą, możesz:

 • generować pojedynczo i grupowo numery nadania dla zamówień
 • generować pojedynczo i grupowo wydruki i etykiety na paczki do zamówień
 • generować książkę nadawczą dla zamówień z już wygenerowanymi numerami nadania

Wygenerowane wydruki pochądzą wprost z Poczty Polskiej więc są zawsze w 100% zgodne z wszelkimi wymogami stawianymi przez Pocztę Polską.
Ponad to nie musisz logować się i korzystać z dwóch systemów: IAI-Shop.com i Elektroniczny Nadawca. Wszystkie czynności możesz dokonywać tylko i wyłącznie w IAI-Shop.com.

Jak dodać usługi Poczty Polskiej zintegrowane z Elektronicznym Nadawcą?


Jeżeli posiadasz już aktywne konto w serwisie Elektroniczny Nadawca, możesz przystąpić do konfiguracji usług Poczty Polskiej.

Przejdź do ADMINISTRACJA / Konfiguracja kurierów i wybierz kraj Polska. Z listy dostępnych usług odszukaj te, które w nazwie posiadają (Elektroniczny Nadawca beta). Wybierz tą usługę, która Cię interesuje i przejdź do jej edycji. Jeżeli Twój Panel obsługuje więcej niż jedną stronę i posiadasz więcej niż jedno konto w Elektronicznym Nadawcy, możesz przypisywać osobne konta dla różnych stron.

Po przejściu do edycji, wpisz poprawnie:

 • Login
 • Hasło
 • Potwierdź hasło (wpisz tu jeszcze raz hasło)

Kliknij Zapisz. Jeżeli dane są poprawne, otrzymasz stosowny komunikat.

Uwaga: Dane do logowania są wspólne dla wszystkich usług Poczty Polskiej zintegrowanych z Elektronicznym Nadawcą. Wprowadzając login i hasło z Elektronicznego Nadawcy dla wybranej usługi Poczty Polskiej, są one automatycznie uzupełniane we wszystkich usługach Poczty Polskiej zintegrowanych z Eletronicznym Nadawcą dla danej strony w IAI-Shop.com. To samo tyczy się edycji tych danych - edytując dane do logowania dla jednej usługi, zmiany są zapisywane dla wszystkich usług dla danej strony w panelu.

Teraz możesz dodać skonfigurowaną przez Ciebie usługę do profilu dostaw. Aby to zrobić, udaj się do ADMINISTRACJA / Konfiguracja dostaw / Profile dostaw i przejdź do edycji profilu dostaw. Dodając wybrane przez Ciebie usługi do profilu, będzie możliwe określenie cen, czasu dostawy, minimalnej i maksymalnej wagi czy wartości przesyłki.

Gdy dodasz już wybrane przez Ciebie usługi sprawdź czy wszystkie usługi są poprawnie wyświetlone w procesie składania zamówienia.

Jak skonfigurować parametry przesyłki w ramach wybranej usługi Poczty Polskiej zintegrowanej z Elektronicznym Nadawcą?


Możesz określić domyślne ustawienia dla każdej z usług. Przejdź do ADMINISTRACJA / Konfiguracja kurierów i wybierz kraj Polska. Z listy dostępnych usług odszukaj tę, która Cię interesuje i przejdź do jej edycji. W sekcji Konfiguracja przesyłki znajdziesz szereg ustawień. Są to te same ustawienia, które masz do dyspozycji w serwisie Elektroniczny Nadawca. Miej na uwadzę to, że są to ustawienia domyślne, ładowane bezpośrednio przed każdym wydrukiem i możliwe do indywidualnej zmiany dla każdego zamówienia.

Jak zmienić ikonę i opis usługi Poczty Polskiej w sklepie?


Przejdź do ADMINISTRACJA / Konfiguracja kurierów i wybierz kraj Polska. Z listy dostępnych usług odszukaj tę, która Cię interesuje i przejdź do jej edycji. Teraz możesz zmienić ikonkę, nazwę oraz komentarze, które będą widoczne w procesie zamawiania w sklepie.

Jak wygląda konfiguracja hasła dla usług Poczty Polskiej w IAI-Shop.com i Elektronicznym Nadawcy? Czy muszę dbać o zmianę hasła w terminie?


Hasło do konta w serwisie Elektroniczny Nadawca otrzymasz tuż po utworzeniu konta. Te hasło należy wprowadzić do IAI-Shop.com w formularzu konfiguracji jednej z usług Poczty Polskiej (Elektroniczny Nadawca beta).

Poczta Polska wymaga, aby w odstępach maksymalnie 30 dni (minimalnie 1 dzień) użytkownik zmieniał hasło. Posiadając integrację z Elektronicznym Nadawcą w IAI-Shop.com nie musisz martwić się o pilnowanie zmiany hasła. IAI-Shop.com będzie raz w tygodniu zmieniał hasło za Ciebie i zawsze pozwoli podglądnąć Ci aktualne hasło w IAI-Shop.com, abyś mógł zalogować się do Elektronicznego Nadawcy. Aby zobaczyć aktualne hasło, przejdź do formularza konfiguracji jednej z usług, oraz dla opcji Hasło wybierz pokaż hasło.

Czy można zmieniać konfigurację danej usługi Poczty Polskiej dla różnych zamówień?


Tak. Bezpośrednio przed każdym wydrukiem wyświetli się okno wyboru wszystkich dostępnych parametrow przesyłki. Konfiguracja przesyłki w ustawieniach danej usługi kurierskiej jest jedynie domyślna i to właśnie ona za każdym razem wyświetla się przed każdym wydrukiem.

Jak definiować ceny przesyłek dla usług Poczty Polskiej, które posiadam już skonfigurowane w IAI-Shop.com?


Ceny przesyłek definiuje się w module ADMINISTRACJA / Konfiguracja dostaw / Profile dostaw. Jeżeli posiadasz już dodane do profilu usługi Poczty Polskiej, przejdź do edycji, gdzie możliwe jest definiowanie cen oraz innych ustawień. Jeżeli nie, najpierw dodaj wybrane usługi, a następnie system poprosi Cię o podanie cen oraz innych ustawień.

Jak wygenerować numery przesyłek (numery nadania) i etykiety adresowe, które chcę wysłać za pomocą usług Poczty Polskiej?


Generowanie numerów przesyłek (numerów nadania) możesz przeprowadzać:

 • pojedynczo: przejdź do edycji zamówienia - kliknij [Generowanie przesyłek i wydruków dla kuriera]
 • grupowo: dostępne z poziomu listy zamówień - zaznacz zamówienia, kliknij Drukuj, następnie Przesyłki i wydruki dla kuriera.

Automatycznie z numerami przesyłek generowane są gotowe do druku etykiety adresowe dostępne do pobrania na dysk twardy w formacie PDF.

Uwaga: Dla poniższych usług numery przesyłek (numery nadania) są automatycznie generowane i uzupełniane dopiero w momencie nadania przesyłki w urzędzie pocztowym:

 • Poczta Polska Przesyłka polecona ekonomiczna (Elektroniczny Nadawca beta)
 • Poczta Polska Przesyłka polecona priorytetowa (Elektroniczny Nadawca beta)

Jak wygenerować książkę nadawczą i naklejki na przesyłki?


Generowanie książki nadawczej jest dostępne z listy zamówień. Będąc na liście zamówień, zaznacz te, dla których przesyłki z wygenerowanymi już numerami chcesz umieścić w książce nadawczej. Kliknij Drukuj, a następnie Książkę nadawczą oraz naklejki na przesyłki. Wygeneruje się gotowa do pobrania książka nadawcza oraz dodaktowo Naklejki na przesyłki.

Uwaga: Z tej racji, że dokument książki nadawczej nie jest generowany przez system IAI-Shop.com, nie odpowiadamy za wszelkie kwestie związane z pojawieniem się pustych stron w książce nadawczej. Takie zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do Poczty Polskiej.

Czym mogę wyszukać zamówienie posiadając numer przesyłki?


Tak. Przejdź do SPRZEDAŻ / Szukaj zamówień. Odszukaj opcję Wyszukaj poi ustaw numerze przesyłki. Poniżej wprowadź numer oraz kliknij Otwórz zamówienie.

Dlaczego niektóre przesyłki po wygenerowaniu etykiet adresowych nie posiadają numeru nadania?


Dla niżej wymienionych przesyłek, Elektroniczny Nadawca nie zwraca numeru nadania przy generowaniu etykiet adresowych. Numer ten otrzymywany jest w urzędzie pocztowym podczas nadawania przesyłki. Informacje o brakujących numerach nadania są aktualizowane raz dziennie (pod warunkiem, że urząd pocztowy zaktualizuje dane przesyłki w Elektronicznym Nadawcy).

 • Poczta Polska Przesyłka polecona ekonomiczna (Elektroniczny Nadawca beta)
 • Poczta Polska Przesyłka polecona priorytetowa (Elektroniczny Nadawca beta)

Dlaczego nie mogę wygenerować numeru przesyłki, nie dostaję informacji o kartach umowy, urzędach pocztowych pomimo wpisania poprawnych danych logowania do EN?


Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, warto wejść na stronę serwisu Elektroniczny Nadawca i sprawdzić, czy konto nie zostało zablokowane (np. blokada może nastąpić po trzykrotnym wpisaniu niepoprawnego hasła logowania), lub czy serwis nie ma aktualnie przerwy w działaniu.

Skąd pobierane są dane nadawcy pojawiające się w etykietach adresowcyh?


Te dane nie są przechowywane w IAI-Shop.com. Są to dane, które posiadasz w ustawieniach konta w serwisie Elektroniczny Nadawca.

Jaka przesyłka będzie dla mnie najlepsza? Gdzie znajdę specyfikację poszczególnych usług?


Wszystkie szczegółowe informacje o dostępnych formach odnajdziesz na stronie Poczty Polskiej w zakładce Usługi.

Posiadam więcej niż jedna strona w Panelu Administracyjnym. Mogę posiadać kilka kont w seriwsie Elektroniczny Nadawca i przypisać je do każdej strony?


Tak. Konfiguracja usług Poczty Polskiej jest podzielona na strony więc możesz zarządzać usługami osobno dla stron.

Jaki protokół szyfrowania wymaga Elektroniczny Nadawca?


Od 25 czerwca 2017 r. Poczta Polska S.A. wprowadziła najnowszy protokół połączenia szyfrowanego TLS 1.2, który zabezpiecza połączenie z WebAPI Elektronicznego Nadawcy.

Jeżeli Twoja przeglądarka nie obsługuje protokołu TLS 1.2 zmień koniecznie ustawienia przeglądarki lub skorzystaj z innej.

Uwaga! Jeśli korzystasz z komputera z systemem Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Vista, możesz nie mieć połączenia z WebAPI Elektronicznego Nadawcy, ponieważ te systemy nie obsługują protokołu TLS 1.2.