Uniwersalny Tryb Pracy (UDB) w aplikacji IdoSell Bridge do integracji sklepu internetowego z ERP

Uniwersalny Tryb Pracy (tzw. UDB) aplikacji IdoSell Bridge jest idealnym rozwiązaniem dla klientów, których system magazynowo-sprzedażowy nie został dotychczas zintegrowany w aplikacji IdoSell Shop Bridge (np. został napisany na zamówienie), a także dla tych klientów, którzy dla obsługiwanych przez IdoSell Shop Bridge systemów oczekują innego sposobu działania, niż zaprogramowane przez nas scenariusze.

W trybie UDB aplikacja IdoSell Shop Bridge udostępnia określoną strukturę bazodanową, która pracuje jako bufor pomiędzy panelem administracyjnym IdoSell Shop a system klienta, a sam IdoSell Shop Bridge odpowiada za komunikację pomiędzy strukturą UDB a panelem administracyjnym IdoSell Shop. Prosta struktura bazy UDB pozwoli Tobie szybko i tanio zintegrować oprogramowanie wykorzystywane w Twojej firmie z panelem administracyjnym IdoSell Shop. Możesz to zrealizować choćby poprzez aplikację, którą może stworzyć bez problemu np. firma, która już opiekuje się Twoim oprogramowaniem lub możesz zlecić jej napisanie jednemu z partnerów IAI.

Dlaczego warto wykorzystać Uniwersalny Tryb Pracy aplikacji IdoSell Shop Bridge skoro mogę skorzystać z API IdoSell Shop?

Zaletą wykorzystania Uniwersalnego Trybu Pracy aplikacji IdoSell Shop Bridge w Twojej firmie jest to, że dzięki naszej integracji otrzymujesz już w pełni oprogramowaną szybką i niezawodną komunikację z panelem administracyjnym IdoSell Shop. Tak więc wymianą informacji pomiędzy panelem administracyjnym IdoSell Shop, a Twoim oprogramowaniem zajmie się w całości aplikacja IdoSell Shop Bridge, dzięki wykorzystaniu sprawdzonego i stale rozwijanego API IdoSell Shop.

IdoSell Shop Bridge + UDB + API IdoSell Shop = 75% gotowej integracji. Po Twojej stronie zostaje już naprawdę niewiele do zrobienia, abyś mógł cieszyć się w pełni integracją sklepu internetowego z programem sprzedażowo-magazynowym.

Postaw na doświadczenie Duża szybkość i niezawodność wynikają z tego, że IdoSell Shop Bridge jest rozwijany od wielu lat i zawiera dziesiątki algorytmów synchronizacji i rozwiązywania problemów przy komunikacji.

Niski koszt wdrożenia Napisanie programu, który będzie pobierał z bazy Twojego programu sprzedażowo-magazynowego informacje i wgrywał je w odpowiednie pola Uniwersalnej Bazy Danych nie kosztuje zbyt wiele. Resztą zajmie się nasza aplikacja IdoSell Shop Bridge, która dba o komunikację, wymianę informacji, rozwiązywanie konfliktów i wprowadzeniem logiki do procesu wymiany informacji.

Elastyczność wdrożenia Masz możliwość wybrania dowolnego środowiska bazy danych, a to umożliwia wykorzystanie już istniejących baz danych, również na serwerach hostingowych.

Zapoznaj się z zaawansowanymi funkcjami i szczegółami technicznymi Uniwersalnego Trybu Pracy