Time & Material

Time & Material

Czym jest Time & Material

W skrócie: zleceniodawca płaci za faktycznie przepracowany czas nad realizacją zlecenia zgodnie z ustaloną stawką godzinową.Jak wygląda proces realizacji w szczegółach?

 1. Zgłaszasz nam swoje potrzeby a nasz specjalista pomaga Ci w określeniu zakresu prac i przedstawia szacowaną czasochłonność i koszt wykonania.

 2. Realizacja zlecenia może odbyć się w trzech trybach:

  1. Tryb „Standard”, tj. po aktualnej stawce za każdą godzinę pracy specjalistów. Jest to podstawowy tryb zlecenia, w którym czas realizacji jest uzależniony nie tylko od czasochłonności, ale też od aktualnej kolejki zleceń. O miejscu w kolejce decyduje data akceptacji kosztu zlecenia.

  2. Tryb „Express”, tj. po aktualnej stawce za każdą godzinę pracy specjalistów w tym trybie. Charakteryzuje się on tym, że prace nad zleceniem rozpoczynane są w ciągu 4 dni roboczych od momentu opłacenia szacowanego kosztu zlecenia, bez względu na aktualne kolejki zleceń. Należy przy tym pamiętać, że nie zawsze skala zlecenia umożliwia skorzystanie z tego trybu, gdyż pula godzin w miesiącu na takie zlecenia jest ograniczona.

  3. Tryb „Standard” w ramach pakietu wdrożeniowego. Pakiety wdrożeniowe są przewidziane dla naszych nowych klientów, a także dla aktualnych klientów planujących wprowadzenie większych zmian w swoich sklepach, takich jak np. odświeżenie szablonu sklepu. Główną różnicą jest koszt roboczogodziny specjalistów, który w ramach pakietu jest w cenie promocyjnej.

 3. W trakcie prac mogą wystąpić trzy możliwe scenariusze:

  1. Podczas realizacji okazuje się, że wytyczne nie były do końca precyzyjne, nie przewidywały dodatkowego scenariusza lub sytuacji, na którą natrafili developerzy. W takim przypadku niezbędna jest ponowna kalkulacja czasochłonności po opracowaniu rozwiązania ze zleceniodawcą lub,
  2. Podczas realizacji zleceniodawca chciałby uwzględnić dodatkowe elementy lub wprowadzić modyfikacje do już wykonanych prac. W obu przypadkach niezbędne jest doprecyzowanie nowych ustaleń i dokonanie ponownej kalkulacji czasochłonności zlecenia.
   W przypadku obydwu ww. punktów, po ponownym oszacowaniu czasochłonności może okazać się, że:
   1. Zmiana nie ma większego wpływu na wcześniejsze szacunki i dopłata nie jest konieczna.
   2. Zmiana wpływa na czasochłonność i konieczna jest dopłata różnicy pomiędzy nową a wcześniejszą kalkulacją.

   3. Prace przebiegają bez większych komplikacji zgodnie z ustaleniami.

  3. Po zakończeniu prac, zlecenie jest rozliczane. Możliwe są tu dwa scenariusze:

   1. Prace zostały wykonane w zakładanej czasochłonności i zlecenie jest uznane za wykonane.

   2. Prace zostały zrealizowane szybciej, niż zakładana na początku czasochłonność, w zależności od rodzaju prac. Możliwe są tutaj dwa rozwiązania:

    1. Jeżeli zlecenie odbywało się w trybie „Standard” lub „Express”, niewykorzystane środki są zwracane na Twoje saldo i możesz je przeznaczyć na dowolne inne nasze usługi lub kolejne zlecenia.

    2. Jeżeli zlecenie odbywało się w ramach „pakietu wdrożeniowego” informujemy Cię o takiej sytuacji i proponujemy możliwe dodatkowe prace, tak abyś mógł(a) w pełni skorzystać z wykupionego czasu pracy specjalistów. Ponieważ w ramach pakietu koszt roboczogodziny podlega stawce promocyjnej, różnica nie jest zwracana na Twoje saldo, jednak nie oznacza to że Twoje środki przepadają, po prostu w ramach opłaconego pakietu możemy zrealizować dodatkowe rzeczy dla Twojego sklepu.


  Dlaczego Time & Material jest dla Ciebie korzystne?


  1. W tym trybie nie ma konieczności określania i przewidywania każdego drobnego aspektu realizacji, dzięki czemu możesz uniknąć tworzenia pełnej specyfikacji i rozpocząć realizację szybciej. Wystarczy na wstępie określić kluczowe wymagania oraz założenia biznesowe.

  2. Niezależnie od tego czy zgłosisz swoje potrzeby w całości na samym początku czy też w trakcie, czasochłonność i koszt realizacji najczęściej będzie zbliżona. Po prostu nowe wytyczne powiększą realizację o czas niezbędny do ich wykonania. Dzięki temu wszelkie zmiany w trakcie projektu nie są tak kosztowne jak w przypadku opcji "Fixed Price" czyli stałej ustalonej ceny.

  3. Masz pełną kontrolę nad procesem realizacji zlecenia i ponosisz koszt faktycznie wykonanej pracy.

  4. Finalnie uzyskujesz najniższą możliwą cenę profesjonalnie wykonanego zlecenia.

  5. Wszelkie nieprzewidziane sytuacje są doprecyzowywane w trakcie wykonywania prac przez nasz zespół produkcyjny, dzięki czemu nie musisz przewidywać wszystkiego na samym początku prac.