Konfiguracja IdoSell Shop Bridge zintegrowanego z programem WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)

Program IdoSell Shop Bridge obsługuje integrację z programem WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) dla Windows w wersjach 7.3x. Ponad to, aby zintegrować panel administracyjny IdoSell Shop z programem WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) wymagane jest posiadanie wariantu "BIZNES", "PRESTIŻ" lub "PRESTIŻ PLUS" programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Wariant "START" programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) nie jest obsługiwany przez aplikację IdoSell Shop Bridge.

Wstępna konfiguracja

Podczas pierwszego uruchomienia programu IdoSell Shop Bridge na etapie konfiguracji ustawień po skonfigurowaniu połączenia z bazą danych programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) pojawia się dodatkowe okno kreatora konfiguracji pozwalające na ustawienie dodatkowych parametrów specyficznych dla programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). W oknie tym należy ustawić następujące parametry:

Krok 1. Wybrać parametr według którego mają być identyfikowane towary pomiędzy panelem administracyjnym IdoSell Shop, a programem WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Do wyboru jest indeks katalogowy, identyfikator artykułu oraz GUID artykułu.

 • Identyfikowanie towarów po indeksie katalogowym, bądź "GUID artykułu" pozwala na synchronizowanie towarów na wielu magazynach. Jest to możliwe dzięki temu, że indeks katalogowy nie jest wartością unikatową i może być użyty wielokrotnie. Więcej informacji znajduje się w sekcji Obsługa wielu magazynów w WAPRO Mag (dawniej WF-MAG).

Uwaga! "GUID artykułu", to wartość pobierana z bazy programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) z kolumny GUID_ARTYKUL. Kod ten nie jest widoczny na karcie towaru w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), jest natomiast wyświetlany w oknie Towary w aplikacji IdoSell Shop Bridge.

 • Natomiast identyfikator artykułu jest parametrem unikatowym, który pozwala w jednoznaczny sposób określić dany towar. Wybranie tej opcji w IdoSell Shop Bridge spowoduje, że będzie możliwe synchronizowanie towarów z tylko jednego magazynu.

Krok 2. Wybrać podmiot (firmę) z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) z którą ma zostać zsynchronizowany panel administracyjny IdoSell Shop. Program IdoSell Shop Bridge pozwala na integrację tylko z jednym podmiotem programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Nie jest możliwa integracja z wieloma podmiotami.

Krok 3. Wybrać domyślne parametry nowych zamówień i kontrahentów (dodawanych automatycznie przez aplikację IdoSell Shop Bridge do programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)). W tym celu należy wybrać odpowiednio wartości następujących parametrów:

 • Klasyfikacja - jest to pole określające przynależności kontrahenta do danej grupy. Do wyboru są wartości dostępne z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Każdy nowo dodany kontrahent przez IdoSell Shop Bridge będzie przypisany do wybranej na etapie konfiguracji klasyfikacji. Znaczenie pola "Klasyfikacja" w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) jest następujące. Jest to pole do dowolnego wykorzystania przez użytkownika. Umożliwia wprowadzenie własnego podziału kontrahentów ze względu na jakąś wspólną cechę ? np. ze względu na kryterium terytorialne, branżę ? w celu późniejszego wyodrębnienia ich przy sporządzaniu zestawień, analizy danych sprzedaży itp. Jeżeli nie planujemy korzystać z tej funkcji, przypisujemy wszystkich kontrahentów do jednej grupy o nazwie np. Ogólna.
 • Grupa (ceny) - pozwala na wybór do jakiej grupy cenowej z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) ma być przypisywany nowo dodawany przez aplikację IdoSell Shop Bridge kontrahent.
 • Priorytet zamówień - pozwala określić jaki priorytet w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) mają mieć zamówienie, które zostaną automatycznie dodane do programu przez IdoSell Shop Bridge.
 • Obliczanie wg cen - określa sposób liczenia wartości zamówienia. Do wyboru są dwa różne sposoby liczenia cen zamówienie: według cen netto lub według cen brutto. Od tego ustawienia zależy jak będą liczone wartości zamówień dodawanych do WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)'a przez IdoSell Shop Bridge. Ponieważ w systemie IdoSell Shop wartość zamówień liczona jest według cen brutto, dlatego też zalecane jest ustawienie takiego samego sposobu liczenia cen dla niezamówień, które będą dodawane do programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). W przypadku gdy ustawione zostanie liczenie wartości zamówień według cen netto może występować kilkugroszowa rozbieżność w wartości zamówienia pomiędzy wartością zamówienia w panelu administracyjnym IdoSell Shop, a wartością odpowiadającego mu zamówienia w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Rozbieżność ta wynika z różnego sposobu liczenia wartości zamówienia.
 • Usługa dla opłaty za przesyłkę do klienta - pozwala wybrać kartotekę usługi z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), która będzie domyślna dla dostawy wybranej przez klienta w zamówieniu z IdoSell Shop. Do każdego zamówienia przeniesionego do programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) będzie dodana dodatkowa pozycja z usługą, która została wybrana. Jedyne co będzie się zmieniać, to cena usługi w zależności od wybranej formy dostawy w danym zamówieniu z IdoSell Shop.
 • Usługa dla opłaty za wybraną formę płatności - pozwala wybrać kartotekę usługi z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), która będzie domyślna dla dodatkowej opłaty naliczonej za wybraną płatność w zamówieniu z IdoSell Shop. Funkcja ta jest przydatna, jeśli klienci sklepu obciążani są np. opłatą za płatność kartą. Do każdego zamówienia przeniesionego do programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) będzie dodana dodatkowa pozycja z usługą, która została wybrana. Jedyne co będzie się zmieniać, to cena usługi w zależności od wybranej formy zapłaty w danym zamówieniu z IdoSell Shop.
 • Pracownik przypisany do zamówienia - pozwala na wybrania pracownika z dostępnych w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) pracowników, który będzie przypisywany do zamówień pochodzących z panelu administracyjnego IdoSell Shop.
 • Domyślna kasa dla księgowanych wpłat - pozwala na wybranie kasy z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), do której będą księgowane wpłaty z zamówień z panelu administracyjnego IdoSell Shop.
 • Magazyn w WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) do którego przypisane są towary, których ceny mają być synchronizowane - W przypadku, kiedy stosowane są różne ceny dla tego samego towaru na rożnych magazynach (opcja w WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) „Synchronizacja danych artykułów o tym samym indeksie katalogowym w wyróżnionych magazynach” jest ustawiona na „Wspólne bez cen”), należy dodatkowo wybrać magazyn z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), z którym będą synchronizowane ceny sprzedaży towarów.

Obsługa wielu magazynów w WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)

Aplikacja IdoSell Shop Bridge od wersji 5.5 obsługuje wiele magazynów w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Możliwe jest synchronizowanie wszystkich magazynów z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) oraz towarów znajdujących się na tych magazynach.

Nowa opcja współdziała tylko przy wybranej opcji synchronizowania towarów po indeksie katalogowym (patrz punkt 1 w sekcji "Wstępna konfiguracja") oraz włączonej opcji w WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) "Synchronizacja danych artykułów o tym samym indeksie katalogowym w wyróżnionych magazynach": Wspólne bez cen / Wspólne dane i ceny podstawowe".

W przypadku, kiedy stosowane są różne ceny dla tego samego towaru na rożnych magazynach (opcja w WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) „Synchronizacja danych artykułów o tym samym indeksie katalogowym w wyróżnionych magazynach” jest ustawiona na „Wspólne bez cen”), należy dodatkowo wybrać w ustawieniach aplikacji IdoSell Shop Bridge magazyn z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), z którym będą synchronizowane ceny sprzedaży towarów.