Ta strona ma rozszerzoną wersję zawierającą więcej szczegółów.

Aby uzyskać do niej dostęp

Zaloguj się

Synchronizacja zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klienta pomiędzy programami Subiekt GT i Subiekt Nexo, a panelem administracyjnym IAI-Shop.com

Integracja programów Subiekt GT i Subiekt Nexo z panelem administracyjnym IAI-Shop.com za pośrednictwem IAI Bridge, zapewnia jednokierunkową synchronizację zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klientów: z programu sprzedażowo-magazynowego do panelu.

Synchronizacja aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego działa jednokierunkowo - przenosi dane z Subiekt GT i Subiekt Nexo do panelu administracyjnego IAI-Shop.com.

Od momentu włączenia opcji synchronizacji, informacje o aktualnym zadłużeniu i saldzie limitu kredytu kupieckiego klientów w panelu administracyjnym IAI-Shop.com, będą nadpisywane informacjami z karty kontrahenta z programu Subiekt GT i Subiekt Nexo.

Przed pierwszym włączeniem tej opcji, warto zwrócić uwagę, by informacje w programach Subiekt GT i Subiekt Nexo były aktualniejsze niż informacje w panelu administracyjnym IAI-Shop.com.

Aby włączyć synchronizację aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego należy IAI Bridge w oknie Preferencje synchronizacji / Klienci w sekcji Aktualizacja danych bilingowych klientów zaznaczyć opcję w IAI-Shop.com na podstawie zmian w programie F/K, a w sekcji Aktualizacja danych o aktualnym zadłużeniu i limicie kredytu kupieckiego opcję w IAI-Shop.com na podstawie zmian w programie F/K.

Preferencje synchronizacji zakładka Klienci

Mechanizm limitu kredytowego po stronie panelu administracyjnego IAI-Shop.com możesz aktywować w edycji konta wybranego klienta, przechodząc do sekcji Saldo i kredyt kupiecki, a następnie przestawiając opcję Pozwalaj na kredyt kupiecki na tak i wprowadzając wartość w polu Limitu zadłużenia.

Ustawianie salda limitu kredytowego w panelu administracyjnym IAI-Shop.com

Na potrzeby tej synchronizacji z programu Subiekt GT wykorzystywane jest pole "Maksymalna wartość całego kredytu" z zakładki "Płatności", a z programu Subiekt Nexo pole "Maksymalny kredyt kupiecki/Wartość sprzedaży" z zakładki "Handel" w edycji kartoteki kontrahenta:

IAI Bridge, integracja, kredyt kupiecki, IdoSell Shop.com

Aby nowe zakupy wpadające do panelu administracyjnego IAI-Shop.com nie przekroczyły ustawionej wartości limitu kredytowego, mechanizm limitu kredytowego w panelu administracyjnym IAI-Shop.com podczas oceny możliwości dodania nowego zamówienia, uwzględnia zarówno saldo przeniesione z programu Subiekt GT i Subiekt Nexo, jak i saldo z zamówień złożonych w sklepie internetowym, które nie zostały jeszcze przeniesione z panelu administracyjnego IAI-Shop.com przez IAI Bridge do programu Subiekt GT i Subiekt Nexo.

Ustawianie limitu kredytowego w edycji klienta w panelu administracyjnym IAI-Shop.com

Ustawianie limitu kredytowego w edycji klienta w panelu administracyjnym IAI-Shop.com