Ta strona ma rozszerzoną wersję zawierającą więcej szczegółów.

Aby uzyskać do niej dostęp

Zaloguj się

Synchronizacja zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klienta pomiędzy programem SAP Business One, a panelem administracyjnym IAI-Shop.com

Integracja programu SAP Business One z panelem administracyjnym IAI-Shop.com za pośrednictwem IAI Bridge, zapewnia jednokierunkową synchronizację zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klientów: z programu sprzedażowo-magazynowego do panelu.

Synchronizacja aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego działa jednokierunkowo - przenosi dane z SAP Business One do panelu administracyjnego IAI-Shop.com.

Od momentu włączenia opcji synchronizacji, informacje o aktualnym zadłużeniu i saldzie limitu kredytu kupieckiego klientów w panelu, będą nadpisywane informacjami z karty kontrahenta z programu SAP Business One.

Przed pierwszym włączeniem tej opcji, warto zwrócić uwagę, by informacje w programie SAP Business One były aktualniejsze niż informacje w panelu administracyjnym IAI-Shop.com.

Aby włączyć synchronizację aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego należy IAI Bridge w oknie Preferencje synchronizacji / Klienci w sekcji Aktualizacja danych bilingowych klientów zaznaczyć opcję w IAI-Shop.com na podstawie zmian w programie F/K, a w sekcji Aktualizacja danych o aktualnym zadłużeniu i limicie kredytu kupieckiego opcję w IAI-Shop.com na podstawie zmian w programie F/K.

Mechanizm limitu kredytowego po stronie panelu administracyjnego IAI-Shop.com możesz aktywować w edycji konta wybranego klienta, przechodząc do sekcji Saldo i kredyt kupiecki, a następnie przestawiając opcję Pozwalaj na kredyt kupiecki na tak i wprowadzając wartość w polu Limitu zadłużenia.

Ustawianie salda limitu kredytowego w panelu administracyjnym IAI-Shop.com

Na potrzeby tej synchronizacji z programu SAP Business One wykorzystywane jest pole "Limit kredytu" zakładki "Warunki płatności" w edycji kartoteki kontrahenta:

Aby nowe zakupy wpadające do panelu administracyjnego IAI-Shop.com nie przekroczyły ustawionej wartości limitu kredytowego, mechanizm limitu kredytowego w panelu administracyjnym IAI-Shop.com podczas oceny możliwości dodania nowego zamówienia, uwzględnia zarówno saldo przeniesione z programu SAP Business One, jak i saldo z zamówień złożonych w sklepie internetowym, które nie zostały jeszcze przeniesione z panelu administracyjnego IAI-Shop.com przez IAI Bridge do programu SAP Business One.

Ustawianie limitu kredytowego w edycji klienta w panelu administracyjnym IAI-Shop.com

Ustawianie limitu kredytowego w edycji klienta w panelu administracyjnym IAI-Shop.com