Synchronizacja widoczności towarów w strefach specjalnych pomiędzy programem Enova365, a panelem administracyjnym IdoSell Shop

Integracja programu Enova365 z panelem administracyjnym IdoSell Shop za pośrednictwem IdoSell Shop Bridge, zapewnia jednokierunkową synchronizację widoczności towarów w strefach specjalnych w sklepie IdoSell Shop: z programu sprzedażowo-magazynowego do panelu.

Aby włączyć widoczność synchronizowanych towarów w wybranych strefach specjalnych w sklepie IAI-Shop.com w IAI Bridge w oknie Preferencje synchronizacji / Ceny należy:

  • w sekcji Strefy, w jakich towary mogą być prezentowane po stronie sklepu IAI-Shop.com wskazać jakie typy cen ustawione w towarach w programie F/K mają określać widoczność tych towarów w strefach specjalnych w sklepie IAI-Shop.com.

Okno synchronizacji cen: Ustawienia stref specjalnych w sklepie IAI-Shop.com

O włączeniu lub wyłączeniu widoczności decyduje wartość ceny w programie F/K, której typ został wskazany dla określonej strefy specjalnej w IAI-Shop.com.

Więcej informacji o sposobie włączania lub wyłączania widoczności w strefach specjalnych znajduje się na stronie FAQ: Jak włączyć lub wyłączyć widoczność w danej strefie specjalnej ustawianą przez IAI Bridge dla wybranych produktów?