Wykaz funkcji aplikacji IAI Bridge - podział na obsługiwane programy księgowo-magazynowe

Poniższe zestawienie pokazuje porównanie aktualnych możliwości współpracy z poszczególnymi, obsługiwanymi przez IAI Bridge programami księgowo-magazynowymi.

Sprawdź jakie funkcjonalności zapewnia integracja z poszczególnymi, obsługiwanymi przez IAI Bridge programami oraz co oferuje Uniwersalny Tryb Pracy. Pomoże to Tobie wybrać odpowiednie oprogramowanie do obsługi Twojego sklepu internetowego. Jeśli posiadasz już wdrożony w swojej firmie program księgowo - magazynowy, to przekonaj się, że integracja IAI-Shop.com z Twoim oprogramowaniem jest najlepszym rozwiązaniem, które oszczędzi Twój czas i pieniądze.

Wszystkie dostępne funkcjonalności w IAI Bridge zostały opisane w skrócie na tej stronie, a tabele porównawcze pozwolą Tobie na zobaczenie tego, czy dana funkcja jest obsługiwana w integracji z Twoim programem F/K.

Legenda:
- funkcjonalność dostępna dla danego programu
file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border - funkcjonalność nie jest możliwa do wprowadzenia w danym programie, z uwagi na brak możliwości technicznych jej realizacji

Brak znacznika dostępności oznacza, że funkcjonalność dla danego programu F/K jest planowana.

Synchronizacja zamówień

Aktualizacja zamówień w wybranym kierunku:

Aktualizacja zamówień w IAI-Shop.com

 • Jeśli w towarach przypisanych do zamówienia w programie F/K - ich ilościach, cenach - zaszły jakieś zmiany, to aplikacja IAI Bridge automatycznie wprowadzi je do zamówienia w IAI-Shop.com. Np. gdy zmienisz ilość zamówionych towarów, to IAI Bridge automatycznie przeniesie prawidłową ilość do zamówienia w IAI-Shop.com.
 • Klient Twojego sklepu internetowego zobaczy naniesione zmiany w złożonym zamówieniu.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal
file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border

Aktualizacja zamówień w programie F/K

 • Jeśli w towarach przypisanych do zamówienia - ich ilościach, cenach - zaszły jakieś zmiany, to aplikacja IAI Bridge automatycznie wprowadzi je do Twojego zamówienia w programie F/K. Np. gdy klient Twojego sklepu zmieni ilość zamówionych towarów, to IAI Bridge automatycznie przeniesie prawidłową ilość do zamówienia w Twoim programie F/K.
 • Nigdy więcej nie zrealizujesz żadnego niepełnego zamówienia!
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal
file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border

Przenoszenie notatki do zamówienia w programie F/K

 • Masz możliwość zdefiniowania notatki do przenoszonego zamówienia za pomocą własnej treści i dostępnych zmiennych.
 • Zawartością notatki możesz sterować z poziomu IAI-Shop.com za pomocą ustawienia w panelu administracyjnym IAI-Shop.com znajdującego się w ADMINISTRACJA/Konfiguracja Bridge.
 • Możesz w notatce wpisać interesujące Ciebie treści jak np. adres dostawy, poziom udzielonego rabatu, czas dostawy itd.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Domyślny koszt usługi dla opłaty za ubezpieczenie (Trusted Shops)

Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Zmiana statusów zamówień

Zmiana statusów zamówień w IAI-Shop.com dla zamówień zrealizowanych w programie F/K

 • IAI Bridge pilnuje, aby zamówienie które zostało zrealizowane w programie F/K, otrzymało odpowiedni status, który zablokuje możliwość jego ponownej realizacji i oznaczy je jako wykonane. Dowiedz się więcej.
 • IAI Bridge potrafi automatycznie zmienić status zamówienia w IAI-Shop.com na jeden z wybranych: Gotowe, Realizowane, Pakowane, Wysłane / Odebrane, Oczekuje na wpłatę, Oczekuje na dostawę.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Aktualizacja statusów zamówień w wybranym kierunku: do IAI-Shop.com albo do programu F/K

 • W programie WF-MAG oraz w Uniwersalnym Trybie Pracy możesz powiązać statusy zamówień z programu F/K ze statusami zamówień dostępnymi w IAI-Shop.com.
 • Funkcjonalność pozwala na zmianę statusu w oparciu o ustawione mapowanie w jednym z wybranych kierunków: do IAI-Shop.com albo do programu F/K.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Obsługa usług kurierskich oraz form dostaw

Mapowanie usług kurierskich

 • W większości wspieranych programach F/K możesz powiązać usługi kurierskie z kartotekami usług w programie F/K.
 • Dzięki temu w zamówieniu przeniesionym do programu F/K naliczysz klientowi koszt dostawy zamówienia. Koszt dostawy zostanie dodany w zamówieniu w programie F/K jako oddzielna pozycja.
 • Zmiana formy dostawy i jej ceny uwzględniana jest w zamówieniu w IAI-Shop.com albo w programie F/K, w zależności do wybranego kierunku aktualizacji zamówień.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal
|

Mapowanie form dostaw

 • W integracji z programem WF-MAG możesz również powiązać usługę kurierską z IAI-Shop.com z formą dostawy, która ustawia się na karcie zamówienia przeniesionego do WF-MAG.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Domyślny koszt usługi za opłatę za przesyłkę do klienta

Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Przenoszenie numeru zamówienia z IAI-Shop.com do zamówienia dodanego w programie F/K

We większości wspieranych programach F/K możesz ustalić jaka wartość identyfikująca zamówienie w IAI-Shop.com ma być uzupełniana w polu specjalnym na karcie zamówienia przeniesionego do programu F/K.

Tylko numer seryjny zamówienia z IAI-Shop.com

 • Możesz zdefiniować, aby jako numer zamówienia w programie F/K był przenoszony numer seryjny zamówienia z IAI-Shop.com np. 12345.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Tylko kod zamówienia z IAI-Shop.com

 • Możesz zdefiniować, aby jako numer zamówienia w programie F/K był przenoszony kod zamówienia z IAI-Shop.com np. jkowalski-1.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal
file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border

Numer seryjny / kod zamówienia z IAI-Shop.com

 • Możesz zdefiniować, aby jako numer zamówienia w programie F/K był przenoszony numer seryjny i kod zamówienia z IAI-Shop.com np. 12345 / jkowalski-1.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal
file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border

Nazwa sklepu / Numer seryjny z IAI-Shop.com

 • Możesz zdefiniować, aby jako numer zamówienia w programie F/K była przenoszona nazwa sklepu i numer seryjny zamówienia z IAI-Shop.com np. twój_sklep_1 / 12345.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal
file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border

Dowolny tekst o długości do 25 znaków

 • Możesz zdefiniować, aby jako numer zamówienia w programie F/K był przenoszony zawsze ten sam stały tekst.=
 • Maksymalna długość tekstu wynosi 25 znaków. Możesz wpisać np. "Zamówienie przeniesione przez IAI Bridge".
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal
file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border

Przenoszenie zwrotów sprzedanych towarów z IAI-Shop.com do programu F/K

 • Zwroty sprzedanych towarów dodawane w zamówieniach w IAI-Shop.com zostaną uwzględnione w zamówieniach przeniesionych do programu F/K.
 • Zwroty do zamówień przeniesione do programu F/K będą zawierały informację o kliencie którego zwrot dotyczył.
 • IAI Bridge automatycznie koryguje dokumenty wystawione przy realizacji zamówień w programie F/K.
 • Dokumentami korygowanymi mogą być dokumenty sprzedaży takie jak faktura czy paragon, jak również wystawione dokumenty magazynowe.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Przenoszenie zamówień do programu F/K złożonych w IAI-Shop.com w walucie obcej

 • Jeśli rozliczenia w Twoim sklepie internetowym prowadzone są w innej walucie niż PLN, to IAI Bridge zamówienie w walucie obcej bez problemu przeniesione do Twojego programu F/K z uwzględnieniem ustalonego kursu zamówienia.
 • Aby skorzystać z tej funkcji Sprawdź czy waluty obce są odpowiednio skonfigurowane w Twoim programie F/K.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

* Uwaga: Z uwagi na ograniczenia programu Enova związane z aktualizacją kursów walut, przenoszenie zamówień w walucie obcej jest możliwe tylko w dniu ich utworzenia. Zamówienia starsze niż 1 dzień nie zostaną poprawnie przeniesione

Synchronizacja towarów

Aktualizacja cen sprzedaży towarów w wybranym kierunku: do IAI-Shop.com albo do programu F/K

Aktualizacja cen sprzedaży towarów w IAI-Shop.com

 • IAI Bridge potrafi automatycznie aktualizować ceny towarów.
 • Po włączeniu tej funkcji IAI Bridge sprawdza zmiany jakie zaszły w cenach sprzedaży w programie F/K i przesyła je do IAI-Shop.com.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Aktualizacja cen sprzedaży towarów w programie F/K

 • IAI Bridge potrafi automatycznie aktualizować ceny towarów.
 • Po włączeniu tej funkcji IAI Bridge sprawdza zmiany jakie zaszły w cenach sprzedaży w IAI-Shop.com i przesyła je do programu F/K.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Aktualizacja cen zakupu towarów w IAI-Shop.com

 • IAI Bridge automatycznie aktualizuje ostatnią cenę zakupu towarów (na podstawie ostatniej dostawy w programie F/K) podczas aktualizacji ich stanów magazynowych
 • oraz przesyła ostatnią cenę zakupu towaru w przenoszonych i zamykanych zamówieniach
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal
file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border

Aktualizacja cen przekreślonych towarów w IAI-Shop.com

 • IAI Bridge potrafi automatycznie aktualizować ceny przekreślone towarów.
 • Po włączeniu tej funkcji IAI Bridge sprawdza zmiany jakie zaszły w cenach określonych jako przekreślone w programie F/K i przesyła je do IAI-Shop.com.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal
file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border

Aktualizacja cen przekreślonych towarów w programie F/K

 • IAI Bridge potrafi automatycznie aktualizować ceny przekreślone towarów.
 • Po włączeniu tej funkcji IAI Bridge sprawdza zmiany jakie zaszły w cenach przekreślonych w IAI-Shop.com i przesyła je do programu F/K.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal
file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border

Aktualizacja widoczności towarów w strefach specjalnych w IAI-Shop.com

 • IAI Bridge potrafi automatycznie aktualizować widoczność towarów w określonych strefach specjalnych (promocja, przecena, produkt wyróżniony, produkt specjalny).
 • Po włączeniu tej funkcji IAI Bridge sprawdza zmiany jakie zaszły w wartościach cen, których typy zostały przypisane do określonych stref specjalnych w IAI-Shop.com i na tej podstawie włącza lub wyłącza w nich widoczność wybranych towarów.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal
file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border

Aktualizacja stanów magazynowych w IAI-Shop.com

 • Po włączeniu tej funkcji IAI Bridge sprawdza zmiany jakie zaszły w stanach magazynowych w programie F/K i przesyła je do IAI-Shop.com.
 • Nasza aplikacja bazuje na dyspozycyjnych stanach magazynowych w programie F/K, dzięki czemu w wyliczaniu ilości dostępnej w IAI-Shop.com uwzględniamy rezerwacje na towar powstałe w programie F/K, jak i w IAI-Shop.com.
 • Już nigdy więcej nie sprzedaż towaru niedostępnego na magazynie!
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Eksport bazy towarów z programu F/K do formatu IOF

Generowanie bazy opisów towarów do formatu IOF

Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Wybór typów towarów np. towar, usługa, koszt

 • W integracji z programem ERP XL możesz wybrać typy towarów, które mają być eksportowane do oferty IOF.
 • Dzięki temu możesz ograniczyć ilość towarów generowanych w ofercie IOF przez co zaimportujesz za pomocą IAI Downloader tylko te towary, które chcesz faktycznie sprzedawać w swoim sklepie internetowym.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Wybór pozycji z oznaczeniem do sklepu internetowego

 • Niektóre programy F/K pozwalają określić czy dany towar jest przeznaczony do sprzedaży w sklepie internetowym.
 • Dzięki temu możesz ograniczyć ilość towarów generowanych w ofercie IOF przez co zaimportujesz za pomocą IAI Downloader tylko te towary, które chcesz faktycznie sprzedawać w swoim sklepie internetowym.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Wybór pozycji aktywnych w programie F/K

 • Niektóre programy F/K pozwalają określić czy dany towar jest aktywny i przeznaczony jest do sprzedaży. Wówczas możesz wykluczyć z eksportu bazy towarów do oferty IOF towary, które są nieaktywne i przez to ich sprzedaż w programie F/K została zablokowana.
 • Dzięki temu możesz ograniczyć ilość towarów generowanych w ofercie IOF przez co zaimportujesz za pomocą IAI Downloader tylko te towary, które chcesz faktycznie sprzedawać w swoim sklepie internetowym.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Wybór jakie pole ma być przekazywane jako kod producenta do IAI-Shop.com

 • W integracji z programami Subiekt GT i Subiekt Nexo możesz zdecydować jaka wartość z kartoteki w programie F/K ma być przekazywana jako kod producenta w ofercie IOF.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Automatyczne dodawanie towarów do synchronizowanych

 • Możesz ustalić aby przy każdej synchronizacji IAI Bridge automatycznie dodawał nowe towary z programu F/K jako synchronizowane z IAI-Shop.com.
 • Dzięki temu po zaimportowaniu towarów z oferty IOF przez IAI Downloader nowo dodane towary zostaną powiązane po tzw. kodzie zewnętrznego systemu.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Księgowanie wpłat

Księgowanie wpłat z IAI-Shop.com do zamówień w programie F/K

 • IAI Bridge automatycznie przenosi zaksięgowane wpłaty w zamówieniu z IAI-Shop.com do Twojego programu F/K. Dzięki temu rozwiązaniu zaoszczędzisz czas na ręcznym dodawaniu wpłat w programie F/K.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Księgowanie wpłat do zamówień w IAI-Shop.com

 • IAI Bridge automatycznie przenosi zaksięgowane wpłaty z Twojego programu F/K do zamówień w panelu administracyjnym IAI-Shop.com.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Domyślny koszt usługi dla opłaty za wybraną formę płatności

Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Synchronizacja klientów

Dodawanie kont klientów w IAI-Shop.com na podstawie bazy programu F/K

 • Możesz w bardzo łatwy sposób zaimportować konta klientów z programu F/K do IAI-Shop.com.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Uwzględnianie grup klientów w procesie dodawania i aktualizacji kont w IAI-Shop.com

 • Możesz w bardzo łatwy sposób zaimportować konta klientów z programu F/K do IAI-Shop.com.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Aktualizacja przypisań grup klientów do sklepów w IAI-Shop.com

 • Możesz w bardzo łatwy sposób aktualizować przypisania do sklepów w panelu na podstawie grup klientów z programu F/K.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Automatyczne nadawanie loginu nowym klientom dodanym w IAI-Shop.com

 • W trybie UDB możesz ustalić czy chcesz aby IAI Bridge automatycznie nadawał login nowo dodawanym klientom w IAI-Shop.com.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Automatyczne wysyłanie klientom dodanym do IAI-Shop.com e-mail / sms z potwierdzeniem założenia konta

 • Możesz ustawić aby po dodaniu klienta w IAI-Shop.com został on powiadomiony za pomocą e-mail / sms o tym, że konto zostało założone.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Automatyczne wysyłanie klientom e-mail / sms z informacją o zaksięgowanej wpłacie do zamówienia w IAI-Shop.com

 • Możesz ustawić aby po zaksięgowaniu wpłaty do zamówienia w IAI-Shop.com klient został powiadomiony o tym za pomocą e-mail / sms.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Aktualizacja danych billingowych klientów (obustronna)

 • Możesz włączyć aktualizację danych billingowych klientów pomiędzy IAI-Shop.com, a programem F/K i odwrotnie.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Aktualizacja adresów dostaw klientów (obustronna)

 • Możesz włączyć aktualizację adresów dostaw klientów pomiędzy IAI-Shop.com, a programem F/K i odwrotnie.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Aktualizacja danych o rabatach klientów w IAI-Shop.com

 • Możesz włączyć dodawanie i aktualizację rabatów przypisanych klientom w kierunku z programu F/K do IAI-Shop.com.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Aktualizacja danych o limicie kredytu kupieckiego i saldzie klientów

 • Możesz przekazywać do IAI-Shop.com informacje o bieżącym zadłużeniu klientów. Mechanizm w panelu administracyjnym IAI-Shop.com uwzględnia zarówno saldo z programu sprzedażowo-magazynowego, jak i saldo z zamówień złożonych w sklepie internetowym, które nie zostały jeszcze przeniesione przez IAI Bridge do programu.
Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Przekazywanie dat dostaw

Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

Przypisywanie klientów do sklepów w IAI-Shop.com

Enova ERP Optima ERP XL SAP B1 Streamsoft Subiekt GT Subiekt Nexo UDB WF-MAG X2 Detal

I wiele więcej możliwości

IAI Bridge jako usługa Windows

 • IAI Bridge może działać jako usługa Windows. Umożliwia to synchronizację danych bez konieczności uruchamiania programu IAI Bridge, również po wylogowaniu użytkownika z systemu. Opcja ta jest szczególnie pożądana w przypadku instalacji aplikacji IAI Bridge na serwerach Windows, gdzie po określonym czasie braku reakcji użytkownika, jest on automatycznie wylogowywany.