Instrukcja obsługi IAI Bridge: Preferencje synchronizacji

Na tej stronie zapoznasz się z ustawieniami aplikacji IAI Bridge, dostępnymi w menu "Preferencje synchronizacji". Każda z dostępnych opcji została tutaj dokładnie opisana.

Automatyczna synchronizacja


Dzięki tym ustawieniom nie trzeba pamiętać by przeprowadzać synchronizację ręcznie - IAI Bridge zrobi to za Ciebie. Uruchom usługę automatycznej synchronizacji BridgeService, która będzie synchronizowała dane między panelem, a programem F/K. Usługa BridgeServiece działa nawet gdy program IAI Bridge jest wyłączony.
Dodatkowo możesz ustawić jak często ma odbywać się synchronizacja. W tym celu wprowadź wartość w minutach od 15 do 240.

Funkcje synchronizacji

Funkcje synchronizacji podzielone są na dwie części i oferują następujące możliwości:

1. Aktualizacja danych w IAI-Shop.com - dotyczy aktualizacji panelu na podstawie danych programu F/K:

 • Aktualizacja stanów magazynowych w IAI-Shop.com - monitoruje zmiany stanów magazynowych w programie F/K i aktualizuje te stany w panelu
 • Aktualizacja zamówień w IAI-Shop.com - monitoruje zmiany w zamówieniach w programie F/K i aktualizuje te zamówienia w panelu.

Funkcja ta nie działa przy włączonej opcji "Aktualizacja zamówień w programie F/K".

 • Aktualizacja cen sprzedaży w IAI-Shop.com - monitoruje ceny w programie F/K i aktualizuje te ceny w panelu.

Funkcja ta nie działa przy włączonej opcji "Aktualizacja cen sprzedaży w programie F/K".

2. Aktualizacja danych w programie - dotyczy aktualizacji zmian w programie F/K na podstawie zmian w panelu:

 • Przenoszenie nowych zamówień z panelu IAI-Shop.com do programu F/K - wraz z danymi klientów oraz dokonując rezerwacji towarów
 • Aktualizacja zamówień w programie F/K - na podstawie zmian w panelu

Funkcja ta nie działa przy włączonej opcji "Aktualizacja zamówień w IAI-Shop.com".

 • Aktualizacja cen sprzedaży w programie F/K - na podstawie zmian dokonywanych w panelu IAI-Shop.com

Funkcja ta nie działa przy włączonej opcji "Aktualizacja cen sprzedaży w IAI-Shop.com".

 • Księgowanie wpłat do zamówień w programie F/K - automatyczne przenoszenie wpłat zaksięgowanych w IAI-Shop.com do programu F/K
 • Przenoszenie zwrotów towarów do F/K - automatyczne przenoszenie zwrotów do zamówień z IAI-Shop.com do programu F/K wraz z wystawieniem odpowiednich dokumentów korygujących.

Zamówienia

Tryb rejestracji zamówień

Do dyspozycji masz rożne tryby rejestracji zamówień. Po kliknięciu w wybraną opcję wyświetli się opis działania.
Z ustawień preferencji pobierania nowych zamówień z panelu, możesz wybrać, aby wszystkie nowe zamówienia trafiały do programu F/K lub trafiały tam tylko zamówienia spełniające określone kryteria. Do wyboru masz pobieranie zamówień o określonych statusach oraz opcję pobierania tylko zamówień potwierdzonych.

Preferencje pobierania nowych zamówień

W tej zakładce możesz określić, z jakimi statusami mają być przenoszone zamówienia do programu F/K.

 • Pobieraj wszystkie nowe zamówienia - aplikacja IAI Bridge przeniesie do programu F/K wszystkie nowe zamówienia bez względu na ich status.
 • Pobieraj tylko zamówienia spełniające wybrane kryteria - aplikacja IAI Bridge przeniesie do programu F/K tylko zamówienia o wybranych statusach.

Zmiana statusów zamówień

Opcja automatycznego ustawiania statusu dla zamówień w panelu dotyczy zamówień, które zostały zrealizowane w programie F/K. Zamówienie zrealizowane oznacza, że dla takiego zamówienia został wystawiony w programie F/K dokument sprzedaży (np. paragon, faktura, itd.).

 • Automatyczna zmiana statusu w Panelu IAI-Shop.com po realizacji zamówienia w programie F/K

Dla zamówień zrealizowanych w programie F/K status zamówienia może zostać zmieniony na jeden z trzech: Gotowe, Realizowane lub Wysłane / Odebrane (w zależności czy zamówienie zostało wysłane, czy odebrane).

 • Automatyczna zmiana statusu dla zamówień ?starszych niż?

IAI Bridge posiada również opcję, która może posłużyć jako narzędzie do uporządkowania statusów dla wcześniej zrealizowanych zamówień w programie F/K, a do których nie była wcześniej zastosowana automatyczna zmiana statusów.

W aplikacji możesz ustawić opcję automatycznej zmiany statusów dla zamówień zrealizowanych w programie F/K ?starszych niż X dni?, a które miały ustawiony w Panelu IAI-Shop.com inny status niż wysłane / odebrane.

Np. zaznaczenie, że funkcja ta ma być włączona dla zamówień starszych niż 10 dni spowoduje, że wszystkie zamówienia zrealizowane w programie F/K ? z wystawionym dokumentem sprzedaży, starsze niż 10 dni i posiadające inny status niż wysłane / odebrane w Panelu IAI-Shop.com - zmienią swój status w Panelu IAI-Shop.com na wysłane / odebrane (w zależności czy zamówienie zostało wysłane, czy odebrane).

Obsługa statusu "Połączone"

Status ?Połączone? oznacza, że towary z takiego zamówienia zostały przeniesione do innego, które będzie realizowane jako całość. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce w przypadku automatycznego łączenia zamówień z serwisu aukcyjnego złożonych przez tego samego klienta.

Przykład:

a) Klient kupuje po jednym towarze na trzech aukcjach. W panelu IAI-Shop.com tworzone są trzy oddzielne zamówienia (A, B, C) na każdy z zamówionych towarów ze statusem "Nieobsłużone".
b) W panelu IAI-Shop.com włączona jest opcja automatycznego łączenia zamówień. Działanie tej opcji powoduje, że towary z zamówienia B i C są kopiowane do zamówienia A. Zamówienia B i C w wyniku łączenia otrzymują status "Połączone".
c) W zamówieniu A znajdują się teraz trzy towary z zamówień: A, B i C. Zamówienie A ma status "Nieobsłużone".

Włączona w aplikacji IAI Bridge opcja przenoszenia zamówień do programu F/K ze statusem "Połączone" spowoduje, że w opisanym wyżej scenariuszu, do programu F/K zostaną przeniesione wszystkie trzy zamówienia (A, B i C). Będą więc przeniesione nadmiarowe zamówienia (B i C), które mogą niepotrzebnie zarezerwować stan magazynowy towarów. Nie bez znaczenia ma tutaj również moduł wpłat, który zadziała błędnie (wszystkie wpłaty są przenoszone do zamówienia głównego), czy opcja zmiany statusu dla zamówień zrealizowanych.

W związku z tym zalecamy zastosowanie ustawień, które pozwalają uniknąć problemów związanych z przenoszeniem nadmiarowych zamówień do programu F/K. Należy:

1) wyłączyć pobieranie zamówień o statusie "Nieobsłużone" i "Połączone";
2) zaznaczyć w IAI Bridge przenoszenie zamówień o statusie np. "Realizowane".
3) wykonać ręczną zmianę w Panelu IAI-Shop.com statusu zamówienia głównego (w wyżej opisanym przykładzie jest to zamówienie A) na np. "Realizowane".

Postępując zgodnie z powyższą instrukcją IAI Bridge przeniesie do programu F/K tylko zamówienia o ustalonym statusie (np. "Realizowane"). Nie będzie więc sytuacji, w której niepotrzebnie zostaną przeniesione zamówienia o statusie ?Połączone?.

Ceny

 • Ceny sprzedaży - ogólne ceny dla towarów umieszczonych w panelu. Możesz wybrać jakim cenom w panelu mają być przyporządkowane ceny w programie F/K.
 • Ceny przekreślone - możesz przyporządkować ceny dodatkowe towarów takie jak np. promocja czy przecena, odpowiednim cenom w programie F/K. Jeżeli aktualizujesz te ceny, w panelu stworzy się [/pl/shop/marketing/special-offers/faq.phtml#11 specjalna promocja API]
 • Różne ceny dla sklepów - możesz dokonać takiego samego przyporządkowania jak w zakładce Ceny ale osobno dla każdego sklepu.

Sklepy


Tutaj możesz zdecydować, czy synchronizowane mają być wszystkie sklepy czy tylko wybrane.

Magazyny


Ta sekcja pozwala na przyporządkowanie magazynom programu F/K, magazynów panelu oraz zdecydowanie, które magazyny mają podlegać synchronizacji. Dla magazynu M0 wyłączona jest opcja synchronizacji stanów magazynowych.