3 lipca 2010

Zarządzanie widokami w Liście Towarów

Do listy produktów została dodana nowa funkcjonalność tworzenia własnych widoków, tak aby pracować nad danymi, które są nam w danym momencie potrzebne. Jest to funkcja wzorowana na funkcjonalności znanej z zaniechanego programu IAI-Shop.com Uploader, z tym że od razu rozszerzona o funkcję planowaną w wersjach przyszłych Uploadera czyli zapamiętywaniem widoków na przyszłość.

Możemy po kliknięciu na link konfiguracji widoku, wybrać kolumny, które będą w nim używane (Pic. 1). Po stworzeniu widoku można go zapamiętać, zapisując skład kolumn, ich kolejność oraz porządek sortowania. W każdej chwili możemy się przełączać między widokami nie tracąc wyników wyszukiwania. A więc wyszukując produkty np. dostępne na Allegro i będąc w zdefiniowanym widoku o nazwie "Allegro" można szybko przełączyć się na widok "Porównywarki cen" i pracować na kolumnach potrzebnych do porównywarek, by następnie jednym kliknięciem wrócić do widoku "Allegro". Wszystko to odbywa się bez przeładowania, niemal natychmiast, również po wprowadzeniu zmian. Lista towarów w panelu IAI to niespotykana dotąd w żadnym systemie sklepowym funkcjonalność, pozwalająca firmom na bardzo wydajne edytowanie dużych baz towarów, wprost z przeglądarki WWW.

Dodatkowo wdrożyliśmy zmiany ułatwiające zarządzanie tekstami. Pojawiły się długo oczekiwane opcje edycji nazwy towaru (Pic. 2) i opisu krótkiego (Pic. 3). Teraz jest to możliwe bez wchodzenia w szczegóły towaru i bez tracenia z oczu widoku. Wystarczy kliknąć na nazwie, lub opisie krótkim by otworzyć toplayer z opcjami edycji nazwy lub opisu, z podziałem na języki. Już wkrótce zostanie dodany do edycji z listy również komponent edycji opisu długiego jak i kolejnych elementów tekstowych.

  • pic1.jpg - Pic. 1 - Konfiguracja widoku listy towarów - pozwala swodobnie skonfigurować co chcemy widzieć, zmienić kolejność kolumn, zmienić sortowanie i na koniec zapisać to wszystko do szybkiego przełączania, bez przeładowania
  • pic2.jpg - Pic. 2 - Edycja nazwy wprost z listy towarów (również z obsługą wielu języków)
  • pic3.jpg - Pic. 3 - Edycja opisu kótkiego wprost z listy towarów (również z uwzględnieniem wielu języków)