Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell Shop

Wykorzystaj w IAI-Shop.com dotacje dla e-biznesu z UE

We wrześniu ruszy kolejna tura dotacji unijnych na rozwój e-biznesu i usług B2B. Po pieniądze z tych dotacji mogą sięgać klienci IAI-Shop.com.

 W ramach propagowania dotacji na e-handel PARP przygotował nową stronę internetową poświęconą dotacjom pod adresem www.web.gov.pl. Portal ten powstał, aby informować przedsiębiorców o zasadach prowadzenia i finansowania e-biznesu w ramach działania 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Obecnie, to najbardziej kompleksowe źródło wiedzy w Internecie o pozyskiwaniu dotacji europejskich na e-biznes. Zachęcamy wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą PARP dla sklepów i hurtowni internetowych.

 

Jak wykorzystać dotację na IAI-Shop.com

Klienci IAI-Shop.com mogą skorzystać z dotacji i rozbudować swoją firmę. IAI-Shop.com oferuje wiele możliwości wykorzystania środków unijnych, przede wszystkim w zakresie:

  1. stworzenie nowych masek hurtowni internetowych, w tym oddzielne maski dostosowane do hurtu w różnych krajach

  2. stworzenia dedykowanych, specjalistycznych programów integrujących

  3. dofinansowanie IAI-Shop.com Bridge

  4. refaktura za dłuższy okres korzystania z serwera dedykowany oraz abonamentu Enterprise+

  5. wykonanie usługi tłumaczeń sklepów i hurtowni

  6. szkoleń z obsługi systemu dla pracowników

  7. dodatkowo można również kupićsprzęt w firmy NOVITUS (drukarki fiskalne, terminale POS), korzystając z rabatu przysługującego klientom IAI-Shop.com.

 

Jak uzyskać dotację na IAI-Shop.com?

Każdą kalkulację przygotujemy indywidualnie. Minimalna kwota dofinansowania to 20 000 złotych, w związku z czym w takim projekcie znajdzie się kilka usług. Oczywiście pakiet usług ze strony IAI-Shop.com może być tylko częścią większego wniosku o dotację.

Z naszej strony zapewniamy wsparcie i współpracę pracowników Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego, którzy doskonale rozumieją potrzeby e-biznsu oraz znają język i specyfikę tworzenia wniosków o dotacje unijne. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, więc zawsze doradzimy naszym klientom i pracownikom SPNT jak prawidłowo skalkulować budżet i nazwać usługi.

Ze względu na indywidualny charakter projektów wszystkich potencjalnych i obecnych klientów zainteresowanych dotacjami prosimy o kontakt.

 

Jakie są ogólne kryteria dla sklepu lub hurtowni internetowej w programie 8.2?

Bezpośrednim celem działania 8.2 jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej (B2B).

B2B obejmuje relacje usługowe oraz klasę systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatycznej komunikacji handlowej (wymiany danych) oraz koordynacji działań pomiędzy przedsiębiorstwami, stanowiące niezbędne ogniwo procesów biznesowych tych przedsiębiorstw, dotyczące różnego rodzaju współpracy pomiędzy takimi przedsiębiorstwami, w tym również w modelu wirtualnego przedsiębiorstwa, z zastosowaniem usług elektronicznych.

Kwalifikowany do wsparcia projekt musi polegać na przeprowadzeniu inwestycji. Poprzez inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związaną z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, lub z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego oraz procesu organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Zgodnie z rozporządzeniem dofinansowanie w ramach działania 8.2 PO IG może być udzielone wnioskodawcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.

Z powyższego wynika, iż współpracujący przedsiębiorcy (stali partnerzy biznesowi) zgłoszeni w ramach projektu powinni posiadać własne systemy informatyczne. W wyniku realizacji projektu beneficjent wdroży nowy (docelowo zintegrowany) lub zintegruje posiadany już system informatyczny z systemami informatycznymi partnerów, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji (automatycznej komunikacji handlowej, automatyzacji realizacji procesów biznesowych).