Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell Shop

Raport roczny IAI S.A. za 2011 rok

Zarząd Spółki IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2011.

W Raporcie znajdziecie Państwo wiele danych finansowych oraz ich omówienie i możliwość samodzielnej analizy. Jednak dla wielu akcjonariuszy, klientów, mediów i sympatyków IAI najciekawszy jest list Zarządu, który corocznie otwiera taki raport. Polecamy go przeczytać, cały raport znajduje się niżej.

Szanowni Akcjonariusze,

Przedstawiamy Państwu raport roczny IAI S.A. za 2011 rok. Był to dla nas bardzo satysfakcjonujący czas. Mam nadzieję, że przedstawione wyniki i nasza wizja, pokażą Państwu jako współwłaścicielom Spółki, że kurs akcji na NewConnect niestety nie ma nic wspólnego z wewnętrzną sytuacją w naszej wspólnej firmie. Gdy patrzy się na Spółkę z boku, rok wydaje się być bardzo długim okresem, gdy uczestniczy się we wszystkich pracach, czas zlewa się i wydaje mi się, że rok ten dosłownie przemknął w wirze wszystkich wydarzeń. Jeżeli miałbym streścić wszystkie te wydarzenia, jakie miały miejsce wewnątrz firmy do jednego zdania skwitowałbym rok 2011 jako rok zbudowania fundamentów pod szereg szans biznesowych jakie eksploatujemy w roku 2012 i będziemy z nich czerpali przez następne 10 lat.

Wdając się w większe szczegóły do naszych głównych osiągnięć:
#Znacząca poprawa satysfakcji istniejących klientów i poprawa jakości obsługi i usługi, która przekłada się na naturalne rekomendacje usługi dla nowych klientów i przyczynia się do znaczącego wzmocnienia siły i świadomości marki.
#Wewnętrzna zmiana w strukturach i procedurach, która była konieczna do poprawy jakości, a przy okazji przyczyniła się do wzrostu efektywności.
#Wypracowanie nowych modeli biznesowych, które pozwalają nam czerpać znaczne przychody z istniejącej szerokiej bazy klientów.
#Zakończenie dwuletniego procesu pozyskiwania dużego dofinansowania ze środków unijnych na zupełnie nowy system, który w przyszłości zwielokrotni nasze przychody.
#Zakończenie dwuletnich przygotowań do przystosowania usługi do sprzedaży na rynkach zagranicznych, co również otwiera nam drzwi do znacznie wyższych przychodów w kolejnych latach z nowych rynków.

Na początku roku naszą największą energię skupiliśmy na naszych klientach, dzięki którym istnienie naszej firmy ma sens i dla których tworzymy nasze produkty. Dlatego wszelkie inne pomysły odeszły na dalszy tor. Zaczęliśmy raz jeszcze badać każdy zachodzący proces obsługi klienta. Odkryliśmy dzięki temu wiele miejsc w których nasi klienci mogli czuć się niekomfortowo. Poprawiliśmy każdy z tych obszarów. Niektóre zmiany były bardzo proste tj. zmiany na stronie firmowej, inne były skomplikowane np. wymiana systemu infolinii. Za miernik efektywności działań w tym obszarze wybraliśmy komentarze naszych klientów w Internecie (szczególnie Facebook) oraz ilość zamówień pozyskiwanych z polecenia innych klientów. Według naszych badań, współczynnik satysfakcji zwiększył się na przestrzeni kilku miesięcy o niewiarygodną liczbę 800%. Dzięki temu pozyskujemy obecnie mnóstwo zamówień na sklepy, bez płacenia za reklamę i obniżania cen, często zabierając klientów innym platformom, osłabiając ich pozycję rynkową.

Aby dokonać rzeczywistych zmian w obsłudze klientów, musieliśmy dokonać istotnych zmian wewnątrz firmy, w najtrudniejszej do zmian materii – ludziach pracujących w IAI. Przemodelowaliśmy mnóstwo procesów, zdefiniowaliśmy na nowo role i zadania. Odrzuciliśmy każde funkcjonujące wcześniej status quo. Skupiliśmy się jedynie na satysfakcji klientów i efektywności ekonomicznej. Dzięki temu byliśmy w stanie nie tylko poprawić satysfakcję klientów, ale również umożliwić profesjonalną współpracę z partnerami, o której więcej piszę dalej. Podczas zmian liczba osób pracujących w IAI nie wzrosła znacząco. Dokonaliśmy znacznych jak na skalę firmy inwestycji w środki trwałe i wyposażenie miejsc pracy. Znalazło to odbicie w bilansie i kosztach w rachunku zysku i strat, ale dzięki tym inwestycjom będziemy efektywniej pracowali w kolejnych latach. Dzięki zwiększonej efektywności byliśmy w stanie na przestrzeni roku osiągnąć imponujący 35% wzrost przychodów bez zwiększania zatrudnienia, przy czym korzyści jeszcze większe nadejdą w roku 2012 gdy zakończymy ostatnie duże zaplanowane zmiany i uzyskamy środki finansowe z dofinansowania. Podczas pracy z poszczególnymi pracownikami udało nam się wypracować nową strukturę stanowisk, dzięki której będziemy w przyszłości utrzymać obecną jakość usług i efektywność, nawet powiększając 2-3 krotnie ilość pracujących w IAI osób.

Najbardziej zauważalną na zewnątrz zmianą jest metamorfoza IAI zapowiadana w Dokumencie Informacyjnym. IAI przestało być jedynie dostawcą oprogramowania w modelu abonamentowym i stało się realnym graczem na rynku e-commerce, stopniowo coraz bardziej go moderującym. Uruchomiliśmy zupełnie niespotykane modele biznesowe tj. współpraca partnerska z systemami płatności, dostarczania ruchu (np. porównywarki cen) i firmami kurierskimi. Każda z tych umów przyczyniła się do wzrostu jakości usługi integracji i wsparcia technicznego i stała się okazją do czerpania dodatkowych przychodów, bez zmian ceny podstawowych usług. Dodatkowo znacząco rozwinęły się nasze usługi partnerskie. Najciekawsze jednak były partnerstwa z DPD Polska sp. z o.o. i BRE Bank S.A. które zaowocowały zbudowaniem zupełnie nowej jakości usług, w których IAI w sposób naturalny rozszerza biznes o zupełnie nowe obszary związane z działalnością obsługiwanych klientów. W trakcie roku 2011 wypracowaliśmy więc zupełnie nowe modele biznesowe, które zamierzamy pogłębić o kolejne partnerstwa.

Ważnym stymulatorem do zmian w efektywności firmy i bodźcem do inwestycji było przyznanie z działania POIG 1.4 znacznego dofinansowania na stworzenie innowacyjnego produktu pod nazwą kodową „Service Emporium”. Service Emporium zmusiło nas do wprowadzenia lepszej kontroli projektów i ścisłego przestrzegania reguł projektów IT. Na jego potrzeby stworzyliśmy dział badawczo-rozwojowy, którego praca przyczyniła się do stworzenia mnóstwa innowacyjnych rozwiązań, które zaowocują większymi przychodami w kolejnych latach. Wreszcie Emporium zmusiło nas do inwestycji w nasze biura, wyposażenie i infrastrukturę. W roku 2011 musieliśmy wyłożyć na te inwestycje gotówkę z kieszeni Spółki. Ku naszemu niezadowoleniu zakłóciło to rewelacyjne wyniki finansowe. Jednak już w pierwszym i drugim kwartale 2012 znaczne wpływy na konto refinansujące te wydatki sprawią, że wyniki za rok 2012 będą jeszcze lepsze od rewelacyjnych. A do tego, zyskamy zupełnie nowy produkt o potencjale sprzedaży znacznie większym niż IAI‑Shop.com, przy czym nowy produkt nie będzie w żaden sposób kanibalizował sprzedaży IAI‑Shop.com. Stąd nasze oczekiwania co do kolejnych lat są jeszcze bardziej optymistyczne.

Mimo wszystkich opisanych wcześniej efektów ciężkiej pracy udało nam się przebudować IAI‑Shop.com w każdym obszarze jaki był niezbędny do jego sprzedaży za granicą. Przy okazji powstał w systemie szereg wysoko ocenianych pod względem jakości modułów, dających nam niesłychaną przewagę konkurencyjną. Niestety, ale dzisiaj już wiemy, że przebudowanie tak dużej usługi jaką jest IAI-Shop.com z tysiącami modułów i procesów obsługi klienta wymaga bardzo dużych nakładów. Nie widać ich w naszych wynikach, gdyż nakłady te zostały zniwelowane przez wzrost zysków. Jednak był to dla nas wielki wysiłek. Bez tego obciążenia, z dodatkowymi skrzydłami jakie zapewnią nam wyższe przychody zza granicy, jesteśmy przekonani, że możemy z dumą zarekomendować Państwu posiadanie akcji IAI S.A. które posiadam najliczniej ja sam. IAI S.A. ma niewiarygodną płynność finansową, zyski, nowoczesne produkty i mnóstwo okazji do zwielokrotnienia przychodów i zysków w najbliższej przyszłości.

Potwierdzeniem mojej subiektywnej oceny udanego roku było otrzymanie nagród we wszystkich konkursach gospodarczych w jakich zgłosiliśmy IAI S.A. Były to konkursy lokalne tj. Główna Nagroda gospodarcza Prezydenta Szczecina za rok 2010 w kategorii mała firma jak i globalne tj. Deloitte Forbes Technology Fast50 Eastern Europe w którym IAI S.A. otrzymała 14 miejsce w Europie (7 wśród firm polskich) dla najdynamiczniej rozwijającej się spółki. Zwłaszcza nagroda Technology Fast50 uświadomiła nam, że wzrost 1008% na przestrzeni pięciu lat jest bardzo dobrym wynikiem i raptem 13 firm w Europie Wschodniej może poszczycić się lepszymi wynikami.

Paweł Fornalski
Prezes Zarządu IAI S.A.

plik Raport roczny IAI S.A. za 2011 rok

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"