24 września 2010

Obsługa stawki VAT zwolnionej

  • Stawki VAT - Widok na ustawienia stawek VAT podczas dodawania stawki "zw".

W naszym systemie, od dzisiaj można używać nie tylko stawek procentowych VAT, ale również stawki specjalnej "zw". Stawki tej nie należy mylić ze stawką 0%, która również w IAI-Shop.com jest obsługiwana.

Aby stawkę "zw" aktywować należy w dziale ADMINISTRACJA \ Stawki VAT, dodać taką stawkę do listy obsługiwanych stawek VAT. Opcja może mieć zmienioną nazwę, co będzie istotne w przypadku innych krajów niż Polska. Wprowadzona stawka VAT będzie widoczna we wszystkich modułach, w tym w modułach raportujących.