8 czerwca 2013

Łatwiejsze dodawanie języka angielskiego i niemieckiego dzięki możliwości kopiowania szablonów e-maili i SMS

  • Pic. 1 - Nowa opcja dostępna podczas dodawania języka pozwala na wybór innego traktowania szablonów e-maili i SMS które zostaną pobrane z gotowej bazy tłumaczeń IAI.

Do tej pory, dodając nowy język, angielski lub niemiecki, można było tylko określić z którego języka będą kopiowane treści początkowe i należało je następnie przetłumaczyć. Tym czasem w IAI-Shop.com dostępne są od razu szablony anglojęzyczne i niemieckojęzyczne e-maili i SMS.

Odpowiedzią na potrzebę sklepów internetowych uruchamiających dodatkowy język jest opcja, która pozwala na skopiowanie własnych treści z wybranego języka, jednak szablony e-maili i SMS mogą być przekopiowane z innego języka, albo wczytane z repozytorium przetłumaczonych szablonów IAI-Shop.com. Funkcja działa tylko dla języka angielskiego i niemieckiego, gdyż tylko dla tych języków na razie dostarczamy tylko gotowe tłumaczenia.

Dla przypomnienia, IAI-Shop.com to także przygotowane gotowe wzorce stron w języku angielskim i niemieckim.