15 maja 2013

IAI POS 4.0 i IAI Bridge 5.2 - pełna integracja obu programów

W dniu dzisiejszym ukazały się IAI Bridge 5.2 i IAI POS 4.0. Oba programy oprócz wielu zmian przede wszystkim mają wbudowaną pełną integrację. Jeżeli zatem w sklepie internetowym stosowany jest system magazynowo-sprzedażowy innej firmy, można w sklepach tradycyjnych lub punktach odbioru osobistego stosować IAI POS. Transakcje z IAI POS przeniosą się teraz przez IAI Bridge do programu magazynowo-sprzedażowego. Wcześniej sklep internetowy korzystający z IAI POS nie mógł odnotowywać transakcji w programie magazynowo-sprzedażowym, przez co w zasadzie musiał w sklepach tradycyjnych również stosować program magazynowo-sprzedażowy. Obecnie możliwe jest stosowanie obu systemów łącznie.

Najistotniejszą zmianą w IAI POS 4.0 i IAI Bridge 5.2 jest zapewnienie współpracy obu programów. Technicznie rozwiązaliśmy to tak, że IAI POS został kompletnie przebudowany w zakresie współpracy z panelem administracyjnym IAI-Shop.com. Teraz IAI POS przenosi wszystkie paragony do chmury IAI-Shop.com tworząc specjalne zamówienia. Dzięki temu IAI Bridge potrafi je przenieść do programu magazynowo-sprzedażowego. Jeśli w międzyczasie do paragonu w POS zostanie wystawiona faktura VAT, to IAI Bridge przypisze klienta do wcześniej utworzonego w programie magazynowo-sprzedażowym paragonu.

Listę zmian, jakie zaszły w obu aplikacjach.

IAI POS 4.0:

 • Dodawanie zamówień bez Klienta do Panelu IAI-Shop.com odpowiadających każdemu paragonowi - każde zamówienie z POS od tej wersji aplikacji rejestrowane jest w Panelu IAI-Shop.com.
  • Zamówienie bez klienta jest uzupełniane o klienta, jeśli w międzyczasie zostanie do paragonu wystawiona faktura VAT. Rozszerzeniem dla tej funkcjonalności jest przenoszenie paragonów z IAI POS przez IAI Bridge 5.2 do programu magazynowo-sprzedażowego.
  • Poprawiony i przebudowany tryb sieciowy - w wersji 3.x występowały z tym trybem problemy. Tryb sieciowy to rozwiązanie umożliwiające w jednym punkcie handlowym stosowanie więcej niż jednego stanowiska obsługi klienta. Teraz mechanika trybu sieciowego w IAI POS została znacząco przebudowana. Dzięki temu wszelkie znane problemy z tym trybem zostały wyeliminowane.
 • Poprawione pole wyszukiwania towarów - Mała rzecz, a cieszy, ponieważ nie trzeba się już posiłkować klawiszem "backspace". Nazwa towaru jest zaznaczana, co ułatwia kolejne wyszukania produktów, nie zmuszając kasjera do zaznaczania całego tekstu ręcznie.
 • Wprowadzony został szereg poprawek, które eliminują błędy związane z modułem zwrotów, czy raportów kasowych.

IAI Bridge 5.2:

 • Obsługa sprzedaży z IAI POS 4.0 - IAI Bridge przenosi teraz do programu magazynowo-sprzedażowego wszystkie paragony IAI POS. Aplikacja IAI POS 4.0 dodaje w Panelu IAI-Shop.com zamówienie bez klienta, które jest następnie przenoszone do programu F/K jako paragon. W takim wypadku jako kontrahent ustawiany jest np. INCYDENTALNY lub JEDNORAZOWY. Jeśli w międzyczasie zostanie wystawiona faktura VAT dla paragonu w POS, to aplikacja IAI Bridge przypisze klienta do wcześniej utworzonego paragonu. Opcja ta dostępna jest dla wszystkich wspieranych programów magazynowo-sprzedażowych.
 • Rozszerzone informacje w historii towaru - W historii towaru pojawia się imię i nazwisko użytkownika zmieniającego dane np. w zamówieniu, oraz informacja jaką aplikacją pomocniczą zmiana ta została wykonana.
 • Wymagane hasło przy akceptacji zmian w ustawieniach aplikacji - Zostały zablokowane zmiany w "Preferencje synchronizacji" oraz "Ustawienia programu" dla użytkowników bez uprawnień administratora. Przy próbie zapisania zmian aplikacja prosi o podanie loginu i hasła. Jeśli zostaną podane dane użytkownika, który nie posiada praw administratora (ustawienie w Panelu IAI-Shop.com), to wówczas taka zmiana nie zostanie zapisana.
 • Rozszerzenie informacji o synchronizacji w zamówieniu - Po przeniesieniu zamówienia do programu magazynowo-sprzedażówego, aplikacja IAI Bridge ustawia tzw. flagę API. Od teraz we fladze pojawią się również informacje związane z towarami niezsynchronizowanymi. Użytkownik otrzyma więc dodatkową informację dlaczego dane zamówienie nie zostało przeniesione do jego programu magazynowo-sprzedażówego. Dla ułatwienia w objaśnieniu podane są w takiej sytuacji m.in. nazwa, ID towaru.
 • Sprawdzanie wersji i poprawności środowiska uruchomieniowego - Dotyczy: wersji serwera SQL, .NET Framework, systemu Windows, wersji aplikacji F/K. Jeśli choć jeden elementów nie zgadza się z minimalnymi wymaganiami aplikacji (w tym inna wersja programu magazynowo-sprzedażowego niż jest podana na stronie firmowej), to użytkownik programu otrzyma stosowny komunikat.
 • Pełna obsługa UTF-8 w bazie danych dzięki czemu poprawiona została obsługa zamówień np. z Rosji, Grecji czy Chin. Do tej pory nie wszystkie pola w bazie IAI Bridge obsługiwały kodowanie UTF-8. Od teraz nie ma problemu np. aby nazwa towaru była zapisana w cyrylicy.
 • Zabezpieczenie przed zmianami struktury tabel - Każda zmiana w strukturze bazy IAI bridge, czy bazy dla uniwersalnego trybu pracy, zostanie zakomunikowana użytkownikowi stosownym ostrzeżeniem.
 • Możliwość mapowania kurierów z Panelu IAI-Shop.com z różnymi kartotekami w programie magazynowo-sprzeażowym' - Od teraz możliwe jest zmapowanie np. Kuriera DPD by IAI z usługą kuriera w programie magazynowo-sprzedażowym. We wcześniejszych wersjach aplikacji IAI Bridge możliwe było zmapowanie tylko jednej usługi dla wszystkich kurierów na raz. Teraz można mapować wszystkie, które dostępne są w sklepie.