11 września 2012

IAI Downloader 1.5.3 z ustawieniami regionalnymi i możliwością ignorowania towarów

Wydaliśmy nową wersję bezpłatnej platformy integracyjno-aktualizacyjnej dla sklepów internetowych IAI Downloader. Nowa wersja pozwala na: # Pomijanie wybranych towarów z integracji - Użytkownik może teraz zdecydować, w oknie debuggowania, czy dany towar dodać do listy towarów ignorowanych. Dzięki temu podczas kolejnej synchronizacji nie zostanie ponownie zapytany o potwierdzenie importu/aktualizacji tego towaru. Listę tę można wyczyścić z poziomu okna ustawień źródeł informacji o towarach.

  1. Wybieranie ustawień regionalnych dla importowanych ofert - Zarządzanie ustawieniami regionalnymi umożliwia synchronizację oferty na podstawie plików wygenerowanych z innymi ustawieniami regionalnymi od tych, które użytkownik posiada w swoim systemie Windows. Możliwe jest niezależne ustawienie tej opcji dla każdej oferty, importu i aktualizacji.
  2. Ponadto nowa wersja zawiera pakiet poprawek i zabezpieczeń.

Więcej zapewne wytłumaczy poniższa galeria zdjęć:

  • Pic. 1 - W wersji 1.5.3 pojawiła się możliwość ustawienia formatu liczb i dat.
  • Pic. 2 - Ustawienia formatu liczb i dat dla scenariuszt aktualizacji i importów.
  • Pic. 3 - Ignorowanie towarów przy pierwszym imporcie - ignorowany towar będzie zawsze pomijany i trafi na specjalną listę towarów ignorowanych. Dzięki temu nie będą one analizowane pod kątem zmian (np. w opisie i proponowane do ponownego dodania)
  • Pic. 4 - Lista towarów ignorowanych jest dostępna z poziomu ustawień dostawcy, gdzie można ją wyczyścić.
  • Pic. 5 - Podczas synchronizacji oferty można również dodać towar do ignorowanych, aby DL już go więcej nie aktualizował. Odpowiada za to nowy, rozszerzony zestaw przycisków.