Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell Shop

IAI Bridge 6.6 wspiera MS SQL 2014 oraz księguje wpłaty w panelu (UDB), synchronizuje adresy dostaw (ERP XL), uzupełnia pole "Sposób dostawy" (Enova)

IAI Bridge 6.6 wprowadza w trybie UDB księgowanie wpłat w panelu sklepu, przenosi i aktualizuje adresy dostaw w programie ERP XL, automatycznie ustawia kody zewnętrznego systemu dla nowych klientów dodawanych wraz z zamówieniami do programu F/K oraz uzupełnia pole "Sposób dostawy" w programie Enova.

Ponadto IAI Bridge 6.6 obsługuje programy F/K w najnowszych wersjach: Subiekt GT 1.36, WF-MAG 8.0.0.0 i Enova 10.4.5366 oraz wprowadza wsparcie dla Microsoft SQL Server 2014.

Dla trybu UDB: Przenoszenie wpłat w kierunku program F/K -> Panel

Tryb Uniwersalnej Bazy Danych zyskał możliwość wprowadzania wpłat do zamówień i księgowania ich w panelu sklepu.

Jeśli kontrolujesz proces księgowania wpłat w swoim programie księgowo-magazynowym, to dzięki wprowadzonej funkcjonalności możesz informować swoich klientów z poziomu panelu IAI-Shop.com o tym, że wpłata za dane zamówienie dotarła i została zaksięgowana.

Klienci zyskując więc powiadomienie o zapłacie w formie wiadomości e-mail / sms, a Ty nadal kontrolujesz cały proces wpłat w swoim programie księgowo-magazynowym.

Uwaga: Aktualnie funkcjonalność wspierana jest tylko w integracji IAI Bridge z IAI Bridge Uniwersalnym Trybem Pracy. Natomiast będziemy ją sukcesywnie dodawać do integracji z najpopularniejszymi programami F/K.

Nową opcję włączysz w oknie Preferencje synchronizacji/Księgowanie wpłat. Uzależniona ona jest od włączonego kierunku aktualizacji zamówień:

  • Jeśli aktualizujesz zamówienia w kierunku program F/K -> Panel, to możesz wybrać tylko kierunek księgowania wpłat do zamówień w panelu.
  • Jeśli aktualizujesz zamówienia w kierunku Panel -> program F/K, to możesz wybrać oba kierunki, w których będą księgowane wpłaty.

Informacje na temat zmian w strukturze bazy danych UDB oraz nowej tabeli, odpowiedzialnej za księgowanie wpłat w panelu sklepu, znajdziesz na stronie IAI Bridge Uniwersalny Tryb Pracy.

Dla ERP XL: Przenoszenie i aktualizacja adresów dostaw

Do integracji z programem ERP XL, w module Klienci wprowadziliśmy nową funkcjonalność: "Aktualizacja adresów dostaw klientów". Od teraz możesz włączyć przenoszenie i aktualizację adresów dostaw w jednym, bądź w obu kierunkach:

  • w IAI-Shop.com na podstawie zmian w programie F/K
  • w programie F/K na podstawie zmian w IAI-Shop.com

Jeśli włączysz np. aktualizację adresów dostaw w programie F/K na podstawie zmian w IAI-Shop.com, to każdy nowo dodany / zaktualizowany adres dostawy na karcie klienta w panelu sklepu zostanie odwzorowany w adresach klienta w programie ERP XL.

Ponadto poprawiliśmy przenoszenie zamówień z panelu sklepu - IAI Bridge 6.6 ustawia teraz na dokumencie ZS jako adres "Docelowy" adres dostawy z zamówienia z panelu sklepu.

Automatyczne ustawianie się w panelu Kodu Zewnętrznego Systemu dla klientów dodawanych do programu F/K

IAI Bridge 6.6 uzupełnia moduł Klienci o automatyczne tworzenie "Kodu zewnętrznego systemu" na karcie klienta w panelu sklepu. Nowa funkcjonalność działa w scenariuszu, w którym do programu F/K wraz z zamówieniem dodawany jest nowy (nieistniejący wcześniej w programie F/K) klient. W momencie kiedy do programu księgowo-magazynowego zostanie dodany klient pochodzący z zamówienia z panelu sklepu - do panelu sklepu zostanie przekazany automatycznie wygenerowany "Kodu zewnętrznego systemu".

Jeśli włączysz synchronizację klientów w IAI Bridge to spowoduje to, że wcześniej dodani klienci, którym został automatycznie uzupełniony kod zewnętrznego systemu, będą od razu synchronizowani.

Wcześniej kody zewnętrznego systemu były tworzone tylko dla klientów dodanych z programu F/K do panelu sklepu za pomocą opcji "Dodawanie kont klientów w IAI-Shop.com na podstawie bazy programu F/K".

Dla Enova: Uzupełnianie pola "Sposób dostawy" w oparciu o mapowanie form dostaw

W oknie Preferencje synchronizacji dodaliśmy zakładkę "Mapowanie form dostaw". Możesz teraz powiązać formę dostawy z panelu sklepu z tym w programie Enova. Dzięki temu zamówienie przeniesie się wraz z wypełnionym polem "Sposób dostawy" na karcie dokumentu ZO zgodnie z ustalonym mapowaniem.

Jeśli w zamówieniu w panelu sklepu została wybrana forma dostawy, która nie została zmapowana ze sposobem dostawy w programie Enova, to na listę sposobów dostaw w programie Enova przeniesie się nazwa wybranej formy dostawy z zamówieniu w panelu. Wartość ta jednak nie zostanie wpisana na stałe.

Ponadto w IAI Bridge 6.6 pojawiły się następujące usprawnienia:

  • Uaktualniliśmy obsługę naszej aplikacji pomocniczej dla następujących programów F/K: Subiekt GT 1.36, WF-MAG 8.0.0.0 oraz Enova 10.4.5366.
  • Dodaliśmy wsparcie dla najnowszego serwera baz danych firmy Microsoft: SQL Server 2014.
  • Usprawniliśmy tworzenie i przywracanie kopii bezpieczeństwa bazy danych IAI Bridge.
  • Dla Wf-MAG: Do wygenerowanej oferty IOF nazwa towaru brana jest pod uwagę również w oparciu o pole Nazwa artykułu c.d..
  • Wprowadziliśmy drobne zmiany w interfejsie: wydzieliliśmy zakładki dla zwrotów i wpłat w oknie Preferencje synchronizacji oraz dodaliśmy przycisk "Przenieś do niesynchronizowanych" w oknie Towary synchronizowane.