16 lutego 2012

Grupowa Edycja Towarów pozwala już ustawiać kategorie i parametry w serwisach aukcyjnych

  • Pic. 1 - Przykładowy ekran okna ustawiania w Grupowej Edycji Towaru kategorii wraz z parametrami w serwisie aukcyjnym.

Mechanizm Grupowej Edycji Towarów pozwala już na ustawienie dla wielu (np. kilku tysięcy zaznaczonych) towarów nie tylko kategorii w serwisie aukcyjnym ale również na ustawienie parametrów które są skojarzone z daną kategorią. Aby skorzystać z możliwości modułu należy na liście towarów zaznaczyć określone towary, kliknąć na "Edycja grupowa" a następnie poprzez opcję "Kategorie i parametry w serwisach aukcyjnych" dokonuje się edycji podobnej do tej z karty towaru. Po zatwierdzeniu zmian, wybrana kategoria i parametry zostaną ustawione dla wszystkich zaznaczonych towarów.